งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แปลเพลง Heroes (We could be) เราจะเป็นฮี โร่  เราจะซ่อนตัวในยามกลางวัน เราพรางตัว เฝ้ารอให้ดวงตะวันลับขอบฟ้าไป ถึงภายนอกจะดูปกติ แต่ก็มีด้านลับๆอยู่ เมื่อยามที่บนถนนไม่มีผู้คนอีกแล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แปลเพลง Heroes (We could be) เราจะเป็นฮี โร่  เราจะซ่อนตัวในยามกลางวัน เราพรางตัว เฝ้ารอให้ดวงตะวันลับขอบฟ้าไป ถึงภายนอกจะดูปกติ แต่ก็มีด้านลับๆอยู่ เมื่อยามที่บนถนนไม่มีผู้คนอีกแล้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แปลเพลง Heroes (We could be) เราจะเป็นฮี โร่  เราจะซ่อนตัวในยามกลางวัน เราพรางตัว เฝ้ารอให้ดวงตะวันลับขอบฟ้าไป ถึงภายนอกจะดูปกติ แต่ก็มีด้านลับๆอยู่ เมื่อยามที่บนถนนไม่มีผู้คนอีกแล้ว เราจะ ออกมา  ทุกๆวัน ผู้คนก็ทำเรื่องที่เป็นประจำทุกๆวัน แต่ ฉัน เป็นแบบนั้นไม่ได้ ฉันรู้ว่าเธอได้ยินฉันนะ เราคือคนที่แตกต่าง เราทำได้ทุกอย่างนะ เราจะเป็นฮีโร่ เราจะเป็นฮีโร่กัน เธอและฉัน

2  ใครๆก็มีพลังได้ทั้งนั้น แต่พวกเขามองไม่เห็น เพราะพวกเขาไม่ เข้าใจ หมุนไปรอบๆเป็นชั่วโมงๆ เธอและฉัน เรามีโลกทั้งใบอยู่ในมือ  ทุกๆวัน ผู้คนก็ทำเรื่องที่เป็นประจำทุกๆวัน แต่ ฉัน เป็นแบบนั้นไม่ได้ ฉันรู้ว่าเธอได้ยินฉันนะ เราคือคนที่แตกต่าง เราทำได้ทุกอย่างนะ  เราจะเป็นฮีโร่ เราจะเป็นฮีโร่กัน เธอและฉัน

3  เราเพียงแค่อยากตามหาความรัก และแสง สว่างเท่านั้นเอง ความรักและแสงสว่าง ( เราจะเป็น ) เราเพียงแค่อยากตามหาความรัก และแสง สว่างเท่านั้นเอง ความรักและแสงสว่าง  เราจะเป็นฮีโร่ เราจะเป็นฮีโร่ เธอและฉัน เราจะเป็น...

4

5  รับ Audio script  ฟังบทสนทนา ดู sheet ตาม  อ่าน sheet แล้วลากเส้นจากจุดเริ่มต้นของแต่ ละบทสนทนา ไปยังสถานที่ที่กำหนดไว้โดยทำ ใน sheet หน้า 39  งาน 4 แปล Audio script เป็นภาษาไทย  งานพิเศษ 4…  1. แปลคำศัพท์ BABY CARE  2. แต่งบทสนทนาตามตัวอย่าง โดยเลือกใช้ คำศัพท์เพียง 5 คำ แต่งบทสนทนา 5 บท ( ถ้าเลือก 1-12 แต่งตามแบบที่ 1, ถ้าเลือก 13-17 แต่งตามแบบที่ 2)


ดาวน์โหลด ppt แปลเพลง Heroes (We could be) เราจะเป็นฮี โร่  เราจะซ่อนตัวในยามกลางวัน เราพรางตัว เฝ้ารอให้ดวงตะวันลับขอบฟ้าไป ถึงภายนอกจะดูปกติ แต่ก็มีด้านลับๆอยู่ เมื่อยามที่บนถนนไม่มีผู้คนอีกแล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google