งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการจัดการ เรียนรู้ที่ 11 การติดต่อด้วย ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ วิชา คอมพิวเตอร์ 2 รหัสวิชา ง 20102 หน่วยที่ 4 อินเตอร์เน็ต ผู้สอน อัจฉรี จิตรักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการจัดการ เรียนรู้ที่ 11 การติดต่อด้วย ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ วิชา คอมพิวเตอร์ 2 รหัสวิชา ง 20102 หน่วยที่ 4 อินเตอร์เน็ต ผู้สอน อัจฉรี จิตรักษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการจัดการ เรียนรู้ที่ 11 การติดต่อด้วย ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ วิชา คอมพิวเตอร์ 2 รหัสวิชา ง 20102 หน่วยที่ 4 อินเตอร์เน็ต ผู้สอน อัจฉรี จิตรักษ์

2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกสั้นๆ ว่า อีเมล์ (E-mail) หมายถึง จดหมายหรือข้อความที่ส่งถึง กันผ่านระบบเครือข่าย เราสามารถส่งจดหมายไปให้ผู้รับ ซึ่งเป็นสมาชิกของระบบอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่จำกัด สถานที่และเวลา จดหมายจะส่งถึงปลายทางอย่าง รวดเร็วภายในเวลาไม่กี่วินาที

3 ประเภทของไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ 1. การใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยซอฟต์แวร์ ไคลเอนต์ ผู้ใช้งานต้องทำการล็อกอินเข้าระบบเครือข่าย หรือเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก่อน ส่งผ่าน โปรแกรมจัดการในเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. การใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน เว็บไซต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ต่อเข้ากับเครือข่าย อินเทอร์เน็ต

4 อีเมล์แอดเดรส (E-mail Address) คือ ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ต หรือที่อยู่ของ ตู้จดหมายของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ใช้สำหรับ บอกตำแหน่งของผู้รับว่าอยู่ที่ไหน

5 ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1. User name หรือชื่อสมาชิกของผู้ใช้ 2. เครื่องหมาย @ 3. Domain name เป็นที่อยู่ของอินเตอร์เน็ต เซิร์ฟเวอร์ที่เราสมัครเป็นสมาชิกอยู่ เพื่ออ้าง ถึงเมล์เซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการ เช่น rittiya@hotmail.com rittiya@hotmail.com ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 2 ส่วนประกอบของ E- mail

6 การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ login เข้าไป เลือกหา menu send mail หรือ outbox เมื่อคลิ้กเข้าไปจะพบแบบฟอร์มให้คุณ กรอก ช่องแรกให้ใส่ e-mail address ของผู้ ที่คุณต้องการส่งข้อความไปถึง ส่วน subject ก็ เป็นหัวข้อของจ. ม. ที่คุณส่งไปให้ ซึ่งในช่องนี้ คุณจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ แต่ทางที่ดีคุณควรจะใส่ เพื่อให้ผู้รับจดหมายทราบว่า เรื่องที่คุณส่งมาเป็น เรื่องอะไร เร่งด่วนแค่ไหน

7 ต่อมาคือช่อง cc ช่องนี้นั้นหมายถึงคุณต้องการส่งสำเนา จดหมายนี้ให้ใครบ้าง ให้ใส่ e-mail address ลงไป หากมี มากให้ใช้เครื่องหมาย, คั่นแต่ละ e-mail address ส่วนในช่อง Bcc นั้น ก็หมายถึงคุณต้องการส่งสำเนาให้ใครบ้างเช่นกันแต่ จะแตกต่างกับ cc ตรงที่ผู้รับจะมองไม่เห็นว่าคุณส่งสำเนา ให้ใครบ้างในขณะที่ CC นั้นผู้ที่รับเมล์จะสามารถรับทราบว่า เราส่ง copy ไปให้ใครบ้าง ถึงตอนนี้คุณก็สามารถพิมพ์เนื้อความลงในช่องว่างด้านล่างได้ ตามพอใจ เสร็จแล้ว คลิ้กปุ่ม send ซึ่งจะอยู่ไม่ด้านล่างก็ ด้านบนของจอ รอสักครู่ก็เป็นอันเรียบร้อย แต่ถ้าหากคอมฯ ของคุณปรากฎหน้าต่างทำนองให้ยืนยันการส่ง ก็ไม่ต้องตกใจ ให้คลิ้ก OK ไป เท่านี้จดหมายของคุณก็ไปนอนรอที่ตู้รับ ปลายทางเป็นที่เรียบร้อย

8 ข้อดีของ E-mail ประหยัดเวลา ประหยัดเงิน สามารถส่งในรูปแบบมัลติมีเดีย ได้ สามารถแนบไฟล์ที่เป็นเอกสาร ส่งได้ สามารถส่งต่อข้อมูลหรือที่ เรียกว่า forward ได้

9 ข้อจำกัดของ E-mail ไม่สามารถเข้าถึงบุคคลได้ทุกคน ไม่ได้รับต้นฉบับซึ่งควรค่าแก่การเก็บรักษา อาจมีไวรัสมาพร้อมกับเอกสารที่ส่งมา ถ้าเครือข่ายล่ม ทำให้การส่งหรือรับข้อมูลล้มเหลว ถ้าข้อมูลใน mail box เต็มก็ไม่สามารถรับข้อมูลอื่นได้

10


ดาวน์โหลด ppt แผนการจัดการ เรียนรู้ที่ 11 การติดต่อด้วย ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ วิชา คอมพิวเตอร์ 2 รหัสวิชา ง 20102 หน่วยที่ 4 อินเตอร์เน็ต ผู้สอน อัจฉรี จิตรักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google