งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศษส่วนของพหุนาม การทำให้อยู่ในรูปเศษส่วน อย่างต่ำ การเปรียบเทียบเศษส่วน ห. ร.ม และ ค.ร.น. การบวก-ลบ การคูณ-หาร สมการเศษส่วนของพหุนาม และโจทย์ปัญหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศษส่วนของพหุนาม การทำให้อยู่ในรูปเศษส่วน อย่างต่ำ การเปรียบเทียบเศษส่วน ห. ร.ม และ ค.ร.น. การบวก-ลบ การคูณ-หาร สมการเศษส่วนของพหุนาม และโจทย์ปัญหา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เศษส่วนของพหุนาม การทำให้อยู่ในรูปเศษส่วน อย่างต่ำ การเปรียบเทียบเศษส่วน ห. ร.ม และ ค.ร.น. การบวก-ลบ การคูณ-หาร สมการเศษส่วนของพหุนาม และโจทย์ปัญหา

3 การตอบในรูปผลสำเร็จ ต้องทำให้อยู่ในรูปเศษส่วน อย่างต่ำของพหุนาม ก การสลับที่ของพหุนามโดยอาศัย a(b+c)=ac+ac

4 อาศัยหลักการแยกตัวประกอบ

5 การเปรียบเทียบเศษส่วน ของพหุนาม ใครมากกว่ากัน อาศัย ค.ร.น. ทำส่วนให้เท่ากัน ให้พิจารณาเศษ เมื่อ x= 1 ได้ว่า 3, 8 และ เมื่อ x= 2 ได้ว่า 8, 12

6 ห. ร. ม. และ ค. ร. น. จงหาห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของ ห.ร.ม. คือ x+1 ค.ร.น คือ (x+1)(x-1) สูตร สองจำนวนคูณกัน เท่ากับผลคูณของ ห.ร.ม. กับ ค.ร.น.

7 การเศษเกินให้เป็นจำนวน คละ นี่คือการทำจำนวนคละให้เป็นเศษเกิน

8 การบวก - ลบเศษส่วนของ พหุนาม Ans

9 Ans

10 เศษเกิน จำนวนคละ

11 การคูณและการหารเศษส่วน ของพหุนาม หลักการคูณคือ เศษคูณเศษ และส่วน คูณส่วน ถ้าเศษส่วนแยกตัวประกอบได้และ สามารถหารกันได้ ให้ตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ หลักการหารกัน ตัวตั้งอยู่กับที่ แต่ตัวหารให้กลับเศษเป็นส่วน กลับส่วนเป็นเศษแล้วใช้หลักการคูณ ตามปกติ

12 Ans แบบฝึกหัดจะทำให้ผู้เรียนชำนาญขึ้น เรื่องต่อไปเป็นการแก้สมการหาคำตอบ

13 หลักการแก้สมการเศษส่วน ของพหุนาม นำค. ร. น. ของส่วนไปคูณตลอดสมการ เพื่อทำให้ส่วน ถูกตัดออกไป แล้วแก้สมการตามปกติ ค.ร.น.คือ x(x-1)คูณตลอด ตรวจคำตอบ Ans

14 โจทย์ปัญหา


ดาวน์โหลด ppt เศษส่วนของพหุนาม การทำให้อยู่ในรูปเศษส่วน อย่างต่ำ การเปรียบเทียบเศษส่วน ห. ร.ม และ ค.ร.น. การบวก-ลบ การคูณ-หาร สมการเศษส่วนของพหุนาม และโจทย์ปัญหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google