งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศษส่วนของพหุนาม การทำให้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศษส่วนของพหุนาม การทำให้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศษส่วนของพหุนาม การทำให้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำ
การเปรียบเทียบเศษส่วน ห.ร.ม และ ค.ร.น. การบวก-ลบ การคูณ-หาร สมการเศษส่วนของพหุนามและโจทย์ปัญหา

2 การตอบในรูปผลสำเร็จ ต้องทำให้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำของพหุนาม
การสลับที่ของพหุนามโดยอาศัย a(b+c)=ac+ac

3 อาศัยหลักการแยกตัวประกอบ

4 การเปรียบเทียบเศษส่วนของพหุนาม
ใครมากกว่ากัน อาศัย ค.ร.น. ทำส่วนให้เท่ากัน ให้พิจารณาเศษ เมื่อ x= 1 ได้ว่า 3 , 8 และ เมื่อ x= 2 ได้ว่า 8 , 12

5 ห.ร.ม.และ ค.ร.น. จงหาห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของ
สูตร สองจำนวนคูณกัน เท่ากับผลคูณของ ห.ร.ม. กับ ค.ร.น. ห.ร.ม. คือ x+1 ค.ร.น คือ (x+1)(x-1)

6 การเศษเกินให้เป็นจำนวนคละ
นี่คือการทำจำนวนคละให้เป็นเศษเกิน

7 การบวก-ลบเศษส่วนของพหุนาม
Ans

8 Ans

9 เศษเกิน จำนวนคละ

10 การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม
หลักการคูณคือ เศษคูณเศษ และส่วนคูณส่วน ถ้าเศษส่วนแยกตัวประกอบได้และสามารถหารกันได้ ให้ตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ หลักการหารกัน ตัวตั้งอยู่กับที่ แต่ตัวหารให้กลับเศษเป็นส่วน กลับส่วนเป็นเศษแล้วใช้หลักการคูณตามปกติ

11 แบบฝึกหัดจะทำให้ผู้เรียนชำนาญขึ้น เรื่องต่อไปเป็นการแก้สมการหาคำตอบ
Ans แบบฝึกหัดจะทำให้ผู้เรียนชำนาญขึ้น เรื่องต่อไปเป็นการแก้สมการหาคำตอบ

12 หลักการแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม
นำค.ร.น.ของส่วนไปคูณตลอดสมการเพื่อทำให้ส่วน ถูกตัดออกไป แล้วแก้สมการตามปกติ ค.ร.น.คือ x(x-1)คูณตลอด ตรวจคำตอบAns

13 โจทย์ปัญหา


ดาวน์โหลด ppt เศษส่วนของพหุนาม การทำให้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google