งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนบทโฆษณา และการผลิตภาพยนตร์ โฆษณา. ต้องสามารถดึงดูดความสนใจของผู้รับสารหรือผู้ชมให้ติดตามชม โฆษณาตั้งแต่ตอนต้นเรื่องเรื่อยไปจนจบ เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดที่ต้องการนำเสนอผ่านสายตาผู้ชม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนบทโฆษณา และการผลิตภาพยนตร์ โฆษณา. ต้องสามารถดึงดูดความสนใจของผู้รับสารหรือผู้ชมให้ติดตามชม โฆษณาตั้งแต่ตอนต้นเรื่องเรื่อยไปจนจบ เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดที่ต้องการนำเสนอผ่านสายตาผู้ชม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนบทโฆษณา และการผลิตภาพยนตร์ โฆษณา

2 ต้องสามารถดึงดูดความสนใจของผู้รับสารหรือผู้ชมให้ติดตามชม โฆษณาตั้งแต่ตอนต้นเรื่องเรื่อยไปจนจบ เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดที่ต้องการนำเสนอผ่านสายตาผู้ชม โดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ ในการสร้างความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือ ต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เกิดการตัดสินใจซื้อ หรือทำ หรือหยุดการกระทำ ต้องวางแผนอย่างดี ด้วยการสร้างสรรค์ ลำดับเรื่อง และ สาระสำคัญที่ก่อให้เกิดการเร่งเร้าความสนใจ และพฤติกรรมให้ บรรลุตามเป้าหมายของการโฆษณา

3 ลักษณะของสารโฆษณาที่ดีใน ภาพยนตร์โฆษณา ภาพต้องสื่อความหมายได้ ถ้าไม่มีเสียงประกอบ มีแต่ภาพ จะต้อง สามารถดำเนินเรื่องให้คนดูเข้าใจโฆษณานั้นได้ดี ดึงดูดความสนใจได้ดี โดยเฉพาะในช่วง 5 วินาทีแรก จะต้อง เรียกร้องความสนใจได้ และทำให้ผู้ชมติดตามชมโฆษณาจนจบ พูดถึงจุดสำคัญเพียงจุดเดียว ไม่ควรพูดหลายๆ ประเด็น ใน ภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง เพราะจะทำให้ผู้ชมเกิดความสับสน ย้ำถึงชื่อและภาพของสินค้า บริการ หรือการรณรงค์ เพื่อให้ผู้ชม จดจำได้ ควรใช้ภาษาเรียบง่าย สุภาพ สั้นๆ ได้ใจความ

4 ภาพที่ใช้ในบทโฆษณาสำหรับ ภาพยนตร์โฆษณา ภาพผลิตภัณฑ์ : เน้นภาพสินค้า การบริหาร หรือองค์กรที่ทำการ โฆษณา โดยนำเสนอให้เด่นชัด เพื่อให้ผู้ชมจำได้ ภาพผู้แสดง : ผู้แสดงหรือ presenter ที่นำเสนอสินค้า บอกเล่า รายละเอียด หรือเป็นตัวแทนผู้บริโภค เพื่อความน่าเชื่อถือ ภาพบรรยากาศ : ช่วยสร้างอารมณ์และจินตนาการให้กับผู้ชม เป็นอารมณ์ที่สอดคล้องและสนับสนุนภาพผลิตภัณฑ์และผู้แสดง ภาพอื่นๆ : ภาพประกอบอื่นเกี่ยวกับคุณภาพหรือประสิทธิภาพ ของสินค้า เช่น ภาพรางวัล การรับรองมาตรฐาน แผนภูมิสถิติ ต่างๆ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ

5 เพลงช่วยเสริมการโฆษณา เพลงดนตรีบรรเลง เพลงที่มีเนื้อร้องสั้นๆ หรือเพลงที่มีเนื้อร้องแทรกเป็นช่วง เพลงที่มีคำร้องตลอดทั้งเพลง

6 งาน แบ่งกลุ่ม 4 คน คิดและสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณา หัวข้อ “ หยุด สังคมก้มหน้า ” (Stop phubbing) ความยาว 30-45 วินาที นำเสนอเป็น storyboard ( ไม่ต้องผลิตจริง ) แบบคลิปวิดีโอ ความ ยาวเท่ากับเวลาจริง นำเสนอหน้าชั้นสัปดาห์หน้า โดยอธิบายถึงหลักการ เหตุผล กลุ่มเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโฆษณาดังกล่าวอย่างชัดเจน สมาชิกในกลุ่มนำเสนอพร้อมเพรียงกัน


ดาวน์โหลด ppt การเขียนบทโฆษณา และการผลิตภาพยนตร์ โฆษณา. ต้องสามารถดึงดูดความสนใจของผู้รับสารหรือผู้ชมให้ติดตามชม โฆษณาตั้งแต่ตอนต้นเรื่องเรื่อยไปจนจบ เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดที่ต้องการนำเสนอผ่านสายตาผู้ชม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google