งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนบทโฆษณา และการผลิตภาพยนตร์โฆษณา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนบทโฆษณา และการผลิตภาพยนตร์โฆษณา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนบทโฆษณา และการผลิตภาพยนตร์โฆษณา

2 ต้องสามารถดึงดูดความสนใจของผู้รับสารหรือผู้ชมให้ติดตามชมโฆษณาตั้งแต่ตอนต้นเรื่องเรื่อยไปจนจบ
เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดที่ต้องการนำเสนอผ่านสายตาผู้ชม โดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ ในการสร้างความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เกิดการตัดสินใจซื้อ หรือทำ หรือหยุดการกระทำ ต้องวางแผนอย่างดี ด้วยการสร้างสรรค์ ลำดับเรื่อง และสาระสำคัญที่ก่อให้เกิดการเร่งเร้าความสนใจ และพฤติกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายของการโฆษณา

3 ลักษณะของสารโฆษณาที่ดีในภาพยนตร์โฆษณา
ภาพต้องสื่อความหมายได้ ถ้าไม่มีเสียงประกอบ มีแต่ภาพ จะต้องสามารถดำเนินเรื่องให้คนดูเข้าใจโฆษณานั้นได้ดี ดึงดูดความสนใจได้ดี โดยเฉพาะในช่วง 5 วินาทีแรก จะต้องเรียกร้องความสนใจได้ และทำให้ผู้ชมติดตามชมโฆษณาจนจบ พูดถึงจุดสำคัญเพียงจุดเดียว ไม่ควรพูดหลายๆ ประเด็น ในภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง เพราะจะทำให้ผู้ชมเกิดความสับสน ย้ำถึงชื่อและภาพของสินค้า บริการ หรือการรณรงค์ เพื่อให้ผู้ชมจดจำได้ ควรใช้ภาษาเรียบง่าย สุภาพ สั้นๆ ได้ใจความ

4 ภาพที่ใช้ในบทโฆษณาสำหรับภาพยนตร์โฆษณา
ภาพผลิตภัณฑ์ : เน้นภาพสินค้า การบริหาร หรือองค์กรที่ทำการโฆษณา โดยนำเสนอให้เด่นชัด เพื่อให้ผู้ชมจำได้ ภาพผู้แสดง : ผู้แสดงหรือ presenter ที่นำเสนอสินค้า บอกเล่ารายละเอียด หรือเป็นตัวแทนผู้บริโภค เพื่อความน่าเชื่อถือ ภาพบรรยากาศ : ช่วยสร้างอารมณ์และจินตนาการให้กับผู้ชม เป็นอารมณ์ที่สอดคล้องและสนับสนุนภาพผลิตภัณฑ์และผู้แสดง ภาพอื่นๆ : ภาพประกอบอื่นเกี่ยวกับคุณภาพหรือประสิทธิภาพของสินค้า เช่น ภาพรางวัล การรับรองมาตรฐาน แผนภูมิสถิติต่างๆ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ

5 เพลงช่วยเสริมการโฆษณา
เพลงดนตรีบรรเลง เพลงที่มีเนื้อร้องสั้นๆ หรือเพลงที่มีเนื้อร้องแทรกเป็นช่วง เพลงที่มีคำร้องตลอดทั้งเพลง

6 งาน แบ่งกลุ่ม 4 คน คิดและสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณา หัวข้อ “หยุด สังคมก้มหน้า” (Stop phubbing) ความยาว วินาที นำเสนอเป็น storyboard (ไม่ต้องผลิตจริง) แบบคลิปวิดีโอ ความยาวเท่ากับเวลาจริง นำเสนอหน้าชั้นสัปดาห์หน้า โดยอธิบายถึงหลักการ เหตุผล กลุ่มเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโฆษณาดังกล่าวอย่างชัดเจน สมาชิกในกลุ่มนำเสนอพร้อมเพรียงกัน


ดาวน์โหลด ppt การเขียนบทโฆษณา และการผลิตภาพยนตร์โฆษณา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google