งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอนโดย นายวิเชียร มีสม พ 43101 หน่วยการเรียนที่ 2 เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเพศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอนโดย นายวิเชียร มีสม พ 43101 หน่วยการเรียนที่ 2 เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเพศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอนโดย นายวิเชียร มีสม พ 43101 หน่วยการเรียนที่ 2 เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเพศ

3 ครูวิเชียร มีสม ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 2 รู้และเข้าใจปัจจัยเสี่ยงของสังคม ที่มีต่อการมีเพศสัมพันธ์

4 ครูวิเชียร มีสม สถานที่อาศัย 3 1. อาศัยอยู่กับพ่อแม่ 2. อาศัยอยู่กับบุคคลอื่น 3. อยู่ตามลำพัง

5 ครูวิเชียร มีสม 4 ความปลอดภัย 1. สถานที่สะอาด 2. มียามรักษาความปลอดภัย 3. การเดินทางสะดวก 4. ไม่เป็นแหล่งมั่วสุม

6 ครูวิเชียร มีสม 5 การเที่ยวกลางคืน การเที่ยวต่างจังหวัด

7 6 การวางตัวต่อเพศตรงกันข้าม ในฐานะเพื่อน - การพูดจา สุภาพ - การแสดงท่าทาง - การเป็นสุภาพบุรุษ - การให้เกียรติฝ่ายหญิง

8 ครูวิเชียร มีสม 7 การวางตัวต่อเพศตรงกันข้าม ในฐานะคู่รัก - ชายให้เกียรติหญิง - แสดงความเป็นสุภาพบุรุษ - แสดงความห่วงใยในสุขภาพ - การเข้าหาญาติผู้ใหญ่ - ผู้หญิงควรให้กำลังใจฝ่ายชาย

9 ครูวิเชียร มีสม 8 การเลือกคู่ครอง เป็นการตัดสินใจที่สำคัญในชีวิต ของคนเรา - ความสุขความสมหวังในชีวิต - ความล้มเหลวในชีวิต

10 ครูวิเชียร มีสม 9 ก่อนแต่งงานควรตัดสินใจให้ รอบคอบซึ่งเป็นรากฐานที่ มั่นคง หรือตั้งต้นชีวิต

11 ครูวิเชียร มีสม 10 - การเลือกคู่ครองไม่ใช่โชคหรือ ชะตา - คนเราเกิดความสนใจเพศตรง กันข้ามจะเริ่มปรับตัว - ความพึงพอใจเป็นพิเศษต่อ เพศตรงกันข้าม - ความพึงพอใจไม่ใช้ความรัก

12 ครูวิเชียร มีสม 11 ความพึงพอใจ - การสะดุดตาสะดุดใจ - เป็นการประทับใจ - ความคลั่งไคล้ นึกถึงตลอดเวลา

13 ครูวิเชียร มีสม 12 ความรัก - ปฏิกริยาทางอารมณ์ต่อบุคคล - การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน - การทำงานกับคนที่เรารัก ความรักมีหลายประเภท คือ รักตนเอง รักเพื่อน รักเพศตรงข้าม

14 ครูวิเชียร มีสม 13 การแต่งงาน การที่ฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกัน การแต่งงานเป็นวัฒนธรรม ประเพณี การแต่งงานเป็นการจดทะเบียน สมรส

15 ครูวิเชียร มีสม 14 หลักในการเลือกคู่ครอง 1. เชื้อชาติ - มีภาษาต่างกัน - ขนบธรรมเนียม - วัฒนธรรม ขึ้นอยู่กับการปรับตัวของคู่สมรส

16 ครูวิเชียร มีสม 15 2. ศาสนา - ทุกศาสนามีจุดมุ่งหมาย - เข้ากับศาสนาด้วยกัน ไม่ได้ - บางศาสนาไม่เลือก ความแตกต่างกัน

17 ครูวิเชียร มีสม 16 3. การศึกษา - ระดับเดียวกัน - ต่ำกว่าเล็กน้อย - สูงกว่าเล็กน้อย - ไม่จำกัดความรู้

18 ครูวิเชียร มีสม 17 4. ฐานะทางเศรษฐกิจ - มีความพร้อมและ ไม่พร้อม - มีฐานะเท่ากัน - ไม่เลือกฐานะ

19 ครูวิเชียร มีสม 18 5. บุคลิกภาพ - รูปร่าง หน้าตา ผิว - ความสวย ความหล่อ - สุขภาพดี - สุภาพอ่อนโยน

20 ครูวิเชียร มีสม 19 6. วุฒิภาวะทางอารมณ์ - อารมณ์รุนแรง - อารมณ์อ่อนโยน - อารมณ์มีหลายอย่าง

21 ครูวิเชียร มีสม 20 ทำอย่างไรชีวิตจะดำเนินไป อย่างราบรื่น มีความสุข - คู่สมรสต้องเข้าใจเบื้องต้น - รู้จักการปรับตัวที่ดี - ขจัดความขัดแย้ง

22 ครูวิเชียร มีสม 21 มีความเข้าใจและความอดทน ควบคุมอารมณ์ต่างๆได้ ต้องมีวุฒิทางอารมณ์

23 ครูวิเชียร มีสม 22 ใบงาน

24 ครูวิเชียร มีสม 23 ใบความรู้


ดาวน์โหลด ppt ครูวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอนโดย นายวิเชียร มีสม พ 43101 หน่วยการเรียนที่ 2 เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเพศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google