งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ43101

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ43101"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ43101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนที่ 2 เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเพศ สอนโดย นายวิเชียร มีสม

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจปัจจัยเสี่ยงของสังคม ที่มีต่อการมีเพศสัมพันธ์

3 2. อาศัยอยู่กับบุคคลอื่น 3. อยู่ตามลำพัง
สถานที่อาศัย 1. อาศัยอยู่กับพ่อแม่ 2. อาศัยอยู่กับบุคคลอื่น 3. อยู่ตามลำพัง

4 ความปลอดภัย 1. สถานที่สะอาด 2. มียามรักษาความปลอดภัย
4 ความปลอดภัย 1. สถานที่สะอาด 2. มียามรักษาความปลอดภัย 3. การเดินทางสะดวก 4. ไม่เป็นแหล่งมั่วสุม

5 การเที่ยวต่างจังหวัด
5 การเที่ยวกลางคืน การเที่ยวต่างจังหวัด

6 การวางตัวต่อเพศตรงกันข้าม ในฐานะเพื่อน
6 การวางตัวต่อเพศตรงกันข้าม ในฐานะเพื่อน -การพูดจา สุภาพ -การแสดงท่าทาง -การเป็นสุภาพบุรุษ -การให้เกียรติฝ่ายหญิง

7 การวางตัวต่อเพศตรงกันข้าม ในฐานะคู่รัก - ชายให้เกียรติหญิง
7 การวางตัวต่อเพศตรงกันข้าม ในฐานะคู่รัก - ชายให้เกียรติหญิง - แสดงความเป็นสุภาพบุรุษ - แสดงความห่วงใยในสุขภาพ - การเข้าหาญาติผู้ใหญ่ - ผู้หญิงควรให้กำลังใจฝ่ายชาย

8 - ความสุขความสมหวังในชีวิต - ความล้มเหลวในชีวิต
8 การเลือกคู่ครอง เป็นการตัดสินใจที่สำคัญในชีวิต ของคนเรา - ความสุขความสมหวังในชีวิต - ความล้มเหลวในชีวิต

9 ก่อนแต่งงานควรตัดสินใจให้ รอบคอบซึ่งเป็นรากฐานที่
9 ก่อนแต่งงานควรตัดสินใจให้ รอบคอบซึ่งเป็นรากฐานที่ มั่นคง หรือตั้งต้นชีวิต

10 -การเลือกคู่ครองไม่ใช่โชคหรือ ชะตา -คนเราเกิดความสนใจเพศตรง
10 -การเลือกคู่ครองไม่ใช่โชคหรือ ชะตา -คนเราเกิดความสนใจเพศตรง กันข้ามจะเริ่มปรับตัว -ความพึงพอใจเป็นพิเศษต่อ เพศตรงกันข้าม -ความพึงพอใจไม่ใช้ความรัก

11 ความพึงพอใจ - เป็นการประทับใจ - ความคลั่งไคล้ นึกถึงตลอดเวลา
11 ความพึงพอใจ - การสะดุดตาสะดุดใจ - เป็นการประทับใจ - ความคลั่งไคล้ นึกถึงตลอดเวลา

12 ความรัก - ปฏิกริยาทางอารมณ์ต่อบุคคล - การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
12 ความรัก - ปฏิกริยาทางอารมณ์ต่อบุคคล - การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน - การทำงานกับคนที่เรารัก ความรักมีหลายประเภท คือ รักตนเอง รักเพื่อน รักเพศตรงข้าม

13 การแต่งงาน สมรส การที่ฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกัน
13 การแต่งงาน การที่ฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกัน การแต่งงานเป็นวัฒนธรรม ประเพณี การแต่งงานเป็นการจดทะเบียน สมรส

14 หลักในการเลือกคู่ครอง 1. เชื้อชาติ - ขนบธรรมเนียม - วัฒนธรรม
14 หลักในการเลือกคู่ครอง 1. เชื้อชาติ - มีภาษาต่างกัน - ขนบธรรมเนียม - วัฒนธรรม ขึ้นอยู่กับการปรับตัวของคู่สมรส

15 2. ศาสนา - ทุกศาสนามีจุดมุ่งหมาย - เข้ากับศาสนาด้วยกัน ไม่ได้
15 2. ศาสนา - ทุกศาสนามีจุดมุ่งหมาย - เข้ากับศาสนาด้วยกัน ไม่ได้ - บางศาสนาไม่เลือก ความแตกต่างกัน

16 3. การศึกษา - ระดับเดียวกัน - ต่ำกว่าเล็กน้อย - สูงกว่าเล็กน้อย
16 3. การศึกษา - ระดับเดียวกัน - ต่ำกว่าเล็กน้อย - สูงกว่าเล็กน้อย - ไม่จำกัดความรู้

17 4. ฐานะทางเศรษฐกิจ - มีความพร้อมและ ไม่พร้อม - มีฐานะเท่ากัน
17 4. ฐานะทางเศรษฐกิจ - มีความพร้อมและ ไม่พร้อม - มีฐานะเท่ากัน - ไม่เลือกฐานะ

18 5. บุคลิกภาพ - รูปร่าง หน้าตา ผิว - ความสวย ความหล่อ - สุขภาพดี
18 5. บุคลิกภาพ - รูปร่าง หน้าตา ผิว - ความสวย ความหล่อ - สุขภาพดี - สุภาพอ่อนโยน

19 6. วุฒิภาวะทางอารมณ์ - อารมณ์รุนแรง - อารมณ์อ่อนโยน
19 6. วุฒิภาวะทางอารมณ์ - อารมณ์รุนแรง - อารมณ์อ่อนโยน - อารมณ์มีหลายอย่าง

20 อย่างราบรื่น มีความสุข
20 ทำอย่างไรชีวิตจะดำเนินไป อย่างราบรื่น มีความสุข - คู่สมรสต้องเข้าใจเบื้องต้น - รู้จักการปรับตัวที่ดี - ขจัดความขัดแย้ง

21 มีความเข้าใจและความอดทน ควบคุมอารมณ์ต่างๆได้ ต้องมีวุฒิทางอารมณ์
21 มีความเข้าใจและความอดทน ควบคุมอารมณ์ต่างๆได้ ต้องมีวุฒิทางอารมณ์

22 22 ใบงาน

23 23 ใบความรู้


ดาวน์โหลด ppt วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ43101

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google