งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Animal Breeding ทฤษฎี  ปฏิบัติ งานประจำ  งานวิจัย แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ 13 ธ. ค. 49 m 0891239187, 026534453.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Animal Breeding ทฤษฎี  ปฏิบัติ งานประจำ  งานวิจัย แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ 13 ธ. ค. 49 m 0891239187, 026534453."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Animal Breeding ทฤษฎี  ปฏิบัติ งานประจำ  งานวิจัย แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ 13 ธ. ค. 49 sansak@hotmail.co m 0891239187, 026534453

2 Outline Overview ทฤษฎี  ปฏิบัติ  วิจัย  ทฤษฎี Technical issues –Genetic parameter estimation –MT-BLUP EBVs –Selection index

3 ผู้ผลิต นักวิชาการ นักปรับปรุงพันธุ์ ตลาด, โรงฆ่า MT-BLUP EBVs Trait1, Trait2, Trait3… Trait1, Trait2, Trait3…. Pedigree (Anim Sire Dam) Index1 Index2 Index3 EBVs. Economic weights a1, a2, a3….. ศูนย์วิจัยฯ สถานีทดสอบฯ ฟาร์มเกษตรกร เครือข่าย ฟาร์มเอกชน Recording system ลูกค้ า 1 ลูกค้า 2 ลูกค้ า 3 ลูกค้ า 4

4 ลักษณะปรากฏ ลักษณะทางเศรษฐกิจ จาก การทดสอบ – การเติบโต ADG WT AGE100 – การใช้อาหาร FCR DFI FI FE – คุณภาพซาก BF LEA LEAN MD Marbling – อื่นๆ ????????? รอการวิจัย

5 ลักษณะปรากฏ ลักษณะทางเศรษฐกิจ การสืบพันธุ์ – จำนวนลูกต่อครอก – ระยะห่างการให้ลูก – อายุเมื่อเป็นสาวและการให้ ลูกครั้งแรก – ระยะเวลาการให้ลูก Longevity

6 ลักษณะปรากฏ ลักษณะทางเศรษฐกิจ การ สืบพันธุ์ – ความสม่ำเสมอของลูกใน ครอก (SD) – น้ำหนักลูกแรกคลอด – น้ำหนักลูกเมื่อหย่านม – อัตราการให้ลูก – อื่นๆ ?????????????? รอ การวิจัย

7 ลักษณะปรากฏ ลักษณะทางเศรษฐกิจ การให้นม – ผลผลิตน้ำนม – ส่วนประกอบน้ำนม – ระยะเวลาให้นม – อื่นๆ ????? รอการวิจัย

8 ลักษณะปรากฏ ลักษณะทางเศรษฐกิจ ตาม วัตถุประสงค์ – เนื้อ นม ไข่ ขน ฯลฯ ลักษณะในเกณฑ์การ คัดเลือก – โดยตรง ADG FCR NBA YLD EGG WOOL – โดยทางอ้อม BW WW BL TN – อื่นๆ SC IGF QTL Molecular markers???

9 Herd Recording System โปรแกรมการจัดการฟาร์ม + พันธุ์ประวัติ – สุกร Pig Access, Pig Champ, MIPS – โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ Herd Master – โคนม DHI – สัตว์ปีก Poultry Excel ???

10 Genetic Evaluation System โปรแกรมวิเคราะห์ทาง พันธุกรรม – สุกร BLUPBASE BLUPF90 PIGBLUP – โคเนื้อ กระบือ BREEDPLAN – โคนม BLUPF90 – สัตว์ปีก BLUPF90 ??? –ASReml, DFREML, VCE ข้อดี ข้อเสีย ???

11 Genetic Evaluation System การเลือกใช้โปรแกรมวิเคราะห์ ทางพันธุกรรม – ข้อดี ข้อเสีย ความสะดวก INPUT OUTPUT??? – ราคา License ? ฟรี ? – สำเร็จรูปเกินไป ? กึ่งสำเร็จรูป ? – ใช้งานเฉพาะทาง ie BREEDPLAN PIGBLUP – โปรแกรมทั่วไป ปรับใช้ได้ ต้องการความรู้

12 Genetic Evaluation System วิเคราะห์ทางพันธุกรรม 2 ขั้นตอน 1. การประมาณค่าพารามิเตอร์ ทางพันธุกรรม –Heritability, Repeatability, Maternal Effect –Genetic correlation, Phenotypic Correlation 2. การวิเคราะห์คุณค่าผสมพันธุ์ –BLUP EBVs (Single-Multiple Trait)

13 Genetic Evaluation System ข้อมูลลักษณะ ข้อมูลพันธุ์ประวัติ การประมาณ ค่าพารามิเตอร์ BLUP h 2 r g r p ข้อมูลลักษณะ ข้อมูลพันธุ์ประวัติ EBVs พารามิเตอร์ h 2 r g r p ตรวจเอกสาร ปริมาณ คุณภาพ โครงสร้าง ข้อมูล

14 Genetic Evaluation System พันธุ์ ประวัติ พารามิเต อร์ ลักษณ ะ ปัจจัย คงที่ YFM......RedBlueYel A10100100 B15010010 C13100001 D17011??0

15 Numerator Relationship Matrix ABCDE…. A100.5 0…. B010.500…. C0.5 10.250…. D0.500.2510…. E00001 ::::::1 A=A=

16 Effect of Parameter & Number N = 3N = 10 h2h2 b1( ตัวเอง ) b2( พี่ น้อง ) b1( ตัวเอง ) b2( พี่ น้อง ) 0.100.090.120.080.32 0.300.26 0.220.49 0.500.430.290.380.48 0.700.620.240.570.36

17 Multiple trait BLUP Genetic parameters –Heritability for all traits –Genetic correlations between traits –Phenotypic correlations between traits Performance & Reproduction Records (traits) Fixed effects เช่น เพศ กลุ่มจัดการ กลุ่มร่วมรุ่น ฯลฯ Random effects; Animal, Dam, Litter, PE…. ผลที่ได้ คือ EBVs ที่ปรับกับลักษณะ อื่นแล้ว

18 Multiple trait BLUP

19 การหาค่า economic weight Profit Function – ต้นทุนในการปรับปรุงลักษณะ (Cost) – รายได้จากการปรับปรุง ลักษณะ (Return) Differentiate of profit function ทดแทนค่าใน production model เพื่อหา a

20 Selection Index Index1 = a 1 EBV 1 + a 2 EBV 2 + a 3 EBV 3 Index2 = a 1 EBV 1 + a 2 EBV 2 Example: –Sire Index = a 1 EBV adg + a 2 EBV bf + a 3 EBV fcr –Dam Index = a 1 EBV adg + a 2 EBV bf + a 3 EBV nba h 2 ADG r g (MT-BLUP) หน่วย เดียวกับ trait หน่วยเป็น บาท หน่วย เป็น ?

21 IDSireDam RC1Q4435CH1O9934CH1O9944 TK1O1971TK1M7488TK1N9413 RC3P3632CH1O9420CH1O9910 RC1P3850CH1O9934CH1O9913 RC1P3856CH1O9934CH1O9913 RC1Q3971CH1O9934CH1O9910 CB0R0155TP3P7229TP0N7171 TK1N7953TK1I1415TK1I2520 RC1Q4666CH1O9934CH1O9913 RC1Q4664CH1O9934CH1O9913 RC1P3556CH1O9420CH1O9908 RC1P3585CH1O9420CH1O9944 IDBRSDOBLitterHYSADGFCRBF Age 90 RC2O7219LRF9/5/1995MK2L111TT9536832.801.65189 RC2M1109LRF9/9/1995RC2L111TT9536832.761.60185 TK2O5282LRF9/9/1995TK2L231TT9538702.691.95159 CH1K3568LWM9/9/1995NW1G448CH9539122.440.85135 CH1K3797LWM9/9/1995CH1I199CH9538312.640.80144 CH1K3569LWF9/9/1995NW1G448CH9538842.350.85137 CH1K3539LWF9/9/1995NW1G449CH9537972.630.85148 CH1K3562LWM9/12/1995NW1G448CH9539831.910.85134 CH1K3536LWM9/12/1995NW1G449CH95310001.870.85133 CH1K3618LWF9/12/1995NW1G207CH9538332.330.90149 CH1K3623LWF9/12/1995NW1G207CH9536741.830.80163 RC1P3557LWM9/18/1995CH1O990CH9537092.570.95159 RC1Q4133LWM9/18/1995CH1O995CH9538852.030.85134 RC1Q4657LWF9/18/1995CH1O991CH9537562.621.00157 พันธุ์ ประวัติ บันทึกการทดสอบและสืบพันธุ์ RC1Q4664CH1O9934CH1O9913 RC1P3556CH1O9420CH1O9908 RC1P3585CH1O9420CH1O9944 RC1P3557LWM9/18/1995CH1O990CH9537092.570.95159 RC1Q4133LWM9/18/1995CH1O995CH9538852.030.85134 RC1Q4657LWF9/18/1995CH1O991CH9537562.621.00157 CB0R0155TP3P7229TP0N7171 TK1N7953TK1I1415TK1I2520 RC1Q4666CH1O9934CH1O9913 RC1Q4664CH1O9934CH1O9913 RC1P3556CH1O9420CH1O9908 RC1P3585CH1O9420CH1O9944 CH1K3536LWM9/12/1995NW1G449CH95310001.870.85133 CH1K3618LWF9/12/1995NW1G207CH9538332.330.90149 CH1K3623LWF9/12/1995NW1G207CH9536741.830.80163 RC1P3557LWM9/18/1995CH1O990CH9537092.570.95159 RC1Q4133LWM9/18/1995CH1O995CH9538852.030.85134 RC1Q4657LWF9/18/1995CH1O991CH9537562.621.00157 ศูนย์วิจัยฯสถานีฯฟาร์มเครือขาย

22 เมื่อก่อน กบส

23 ฟาร์มเครือข่าย เอกชน อนาคต กบส

24 ผลที่คาดว่าจะได้รับ Index ( บาท ) Truncation point รุ่นแรก รุ่นต่อๆไป “ การคัดเลือกที่จุด Truncation สัดส่วนพ่อแม่ตาม รุ่นอายุเหมาะสม ”


ดาวน์โหลด ppt Animal Breeding ทฤษฎี  ปฏิบัติ งานประจำ  งานวิจัย แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ 13 ธ. ค. 49 m 0891239187, 026534453.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google