งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนบ้านวังไทร อำเภอปากช่อง สพท. นม. เขต 4 นางชนิกานต์ โชติจันทึก เสนอ สื่อเสริมความรู้ เรื่อง “ การเขียนประโยคสัญลักษณ์การ บวกและหาผลบวก ” กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนบ้านวังไทร อำเภอปากช่อง สพท. นม. เขต 4 นางชนิกานต์ โชติจันทึก เสนอ สื่อเสริมความรู้ เรื่อง “ การเขียนประโยคสัญลักษณ์การ บวกและหาผลบวก ” กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนบ้านวังไทร อำเภอปากช่อง สพท. นม. เขต 4 นางชนิกานต์ โชติจันทึก เสนอ สื่อเสริมความรู้ เรื่อง “ การเขียนประโยคสัญลักษณ์การ บวกและหาผลบวก ” กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

2 จุดประสงค์การ เรียนรู้ 1. เขียนประโยคสัญลักษณ์การ บวกจากรูปภาพได้ 2. หาผลบวกจากประโยค สัญลักษณ์การบวกได้

3 เข้าสู่ บทเรียน “ การเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกและหาผลบวก ”

4 รูปแบบของประโยค สัญลักษณ์ เช่น 5 + 3 = เช่น 5 + 3 =  ตัว ตั้ง เครื่องห มาย + ตัว บวก เครื่องห มาย = ช่อง ว่าง

5 43 += ตัวอย่าง การเขียนประโยค สัญลักษณ์การบวกจากรูปภาพ

6 6 +4=

7 7 +6 =

8 + 79=

9 รูปแบบของประโยค สัญลักษณ์และผลบวก เช่น 5 + 3 = 8 ตัว ตั้ง เครื่องห มาย + ตัว บวก เครื่องห มาย = ผลบ วก

10 การหาผลบวกจากประโยค สัญลักษณ์การบวก 43 += การหาผลบวกจาก ตัวอย่าง การหาผลบวกจากประโยค สัญลักษณ์การบวก 7

11 +76= 13

12 การหาผลบวกจาก ตัวอย่าง การหาผลบวกจากประโยค สัญลักษณ์การบวก +97= 16

13 การหาผลบวกจาก ตัวอย่าง การหาผลบวกจากประโยค สัญลักษณ์การบวก 6 + 5 = 11

14 แบบทดสอบ

15 รูปภาพข้อใดแทนประโยค สัญลักษณ์การบวก 5 + 3 = ก ก ข ข ค ค

16 ก ก ข ข ค ค รูปภาพข้อใดแทนประโยค สัญลักษณ์การบวก 7 + 4 =

17 จากภาพแทนประโยค สัญลักษณ์การบวก 6 + 4 = ถูก ผิด

18 จากภาพแทนประโยค สัญลักษณ์การบวก 8 + 7 = ถูก ผิด

19 จากภาพผลบวกคือ 13 ถูก ผิด

20 10 โยงเส้นจับคู่ประโยค สัญลักษณ์กับผลบวก 9 + 6 = 8 + 9 = 6 + 5 = 7 + 3 = 10 + 6 = 11 15 17 16

21 จับคู่ภาพกับประโยค สัญลักษณ์ 5+4=  5+7=  8+6= 

22 12 13 14 ให้นำตัวเลขที่เป็นผลบวก มาใส่ใน 9 9 8 + 4 = 9 + 5 = 7 + 6 = 5 + 4 =

23 จากภาพให้นำตัวเลขและ เครื่องหมายมาเติมให้เป็น ประโยคสัญลักษณ์และเติมตัว เลขที่เป็นผลบวก

24


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนบ้านวังไทร อำเภอปากช่อง สพท. นม. เขต 4 นางชนิกานต์ โชติจันทึก เสนอ สื่อเสริมความรู้ เรื่อง “ การเขียนประโยคสัญลักษณ์การ บวกและหาผลบวก ” กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google