งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วงจรอัดอากาศรถจักร ALSTHOM. Turbo Charger เป็นอุปกรณ์ในวงจร ระบบอัดอากาศ หน้าที่ เพิ่มความดัน ให้แก่อากาศเข้า ในท่อไอดี เพื่อที่จะทำให้ ปริมาณของ อากาศใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วงจรอัดอากาศรถจักร ALSTHOM. Turbo Charger เป็นอุปกรณ์ในวงจร ระบบอัดอากาศ หน้าที่ เพิ่มความดัน ให้แก่อากาศเข้า ในท่อไอดี เพื่อที่จะทำให้ ปริมาณของ อากาศใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วงจรอัดอากาศรถจักร ALSTHOM

2

3 Turbo Charger เป็นอุปกรณ์ในวงจร ระบบอัดอากาศ หน้าที่ เพิ่มความดัน ให้แก่อากาศเข้า ในท่อไอดี เพื่อที่จะทำให้ ปริมาณของ อากาศใน กระบอกสูบเพิ่ม มากขึ้น กำลัง เครื่องยนต์จึง สูงขึ้น Turbo Charger รถจักร ALSTHOMCharger ( มี 2 ลูก )

4 ประโยชน์ของ Turbo Charger เพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องยนต์ลดควันดำ ไอเสีย อันเนื่องจากการสันดาปที่สมบูรณ์ขึ้น ลดปัญหาอากาศเจือจางในที่สูง ลดระดับเสียงของไอเสีย การทำงาน ภายใน Turbo Charger จะแบ่ง ออกเป็น 2 ห้อง แต่ละห้องจะมีใบพัดและแกน ของใบพัดทั้งสองชุดนี้เป็นแกนเดียวกัน เมื่อ เครื่องยนต์ติด ไอเสียจะเข้าไปเป่าใบพัดขับ ให้หมุน ทำให้ใบพัดตามอีกชุดหนึ่งหมุนตาม ไปด้วยและใบพัดชุดนี้จะดูดอากาศจาก ภายนอกเข้ามาระบายความร้อนที่ Inter Cooler หรือ After Cooler เพื่อลดอุณหภูมิ ของอากาศลง แล้วส่งเข้าท่อไอดี ทำการเผา ไหม้ในกระบอกสูบต่อไป

5 AIR FILTER มีหน้าที่ กรองฝุ่นผง หรือสิ่งสกปรก ที่ปะปนมากับ อากาศ เพื่อทำ ให้อากาศ ปราศจากสิ่ง สกปรกก่อนที่ จะส่งไปยัง อุปกรณ์ต่าง ๆ AIR FILTER รถจักร ALSTHOM( มี 2 ด้าน )

6 การทำงาน กรองอากาศที่นำมาใช้กับเครื่องยนต์ ดีเซล แบ่งออกเป็น 2 ชนิด 1) กรองแบบเปียก (Wet type air filter) อากาศจะถูกดูดเข้ามาผ่าน อ่างน้ำมันเพื่อกักฝุ่นผงต่าง ๆ ไว้ แล้วอากาศจะผ่านตะแกรงเข้าสู่ ห้องเผาไหม้ 2) กรองอากาศแบบแห้ง (Dry type air filter) อากาศจะถูกดูดผ่านไส้ กรองซึ่งทำด้วยกระดาษเพื่อกัก ฝุ่นผงต่าง ๆ ก่อนนำไปใช้งาน

7 AIR INTER COOLER มีหน้าที่ ระบายความ ร้อนให้กับอากาศ ภายนอกที่ผ่านมา จาก Turbo charger ซึ่งมี อุณหภูมิสูง เพื่อให้อากาศนั้น อยู่ในอุณหภูมิที่ เหมาะสมที่ พอเหมาะแก่การ สันดาป AIR INTER COOLER รถจักร ALSTHOM( มี 2 ลูก )

8 การทำงาน AIR Inter Cooler มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก ภายในจะมีท่อโลหะเล็ก ๆ เป็น จำนวนมาก น้ำระบายความร้อนจะ ผ่านเข้าไปในท่อเล็ก ๆ ส่วนอากาศที่ผ่านมาจาก Turbo charger จะผ่านอยู่ นอกท่อเล็ก ๆ เหล่านี้ ความร้อน ของอากาศจะถ่ายเทให้กับน้ำ ทำ ให้อุณหภูมิของอากาศลดลง

9

10


ดาวน์โหลด ppt วงจรอัดอากาศรถจักร ALSTHOM. Turbo Charger เป็นอุปกรณ์ในวงจร ระบบอัดอากาศ หน้าที่ เพิ่มความดัน ให้แก่อากาศเข้า ในท่อไอดี เพื่อที่จะทำให้ ปริมาณของ อากาศใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google