งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบันทึกข้อมูล สุรพล บุญลือ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบันทึกข้อมูล สุรพล บุญลือ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบันทึกข้อมูล สุรพล บุญลือ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2 การบันทึกเสียง  ระบบในการบันทึกเสียง แบบอนาลอกและ ดิจิตอล  สื่อที่ใช้ในการบันทึกประเภทต่างๆ การ บันทึกทางกล, แม่เหล็ก, แสงและขดลวด  อุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกเสียง

3 ระบบในการบันทึกเสียง แบบอนาลอก  การบันทึกในระบบอนาลอก จะเป็นการบันทึกใน ระบบดังเดิมที่มีมานานกว่า หลายร้อยปี การบันทึก เกิดขึ้นโดยการนำสัญญานกระแสไฟฟ้าที่ได้จาก แหล่ง หรือสื่อในการบันทึกต่างๆ มาเล่น สัญญาณที่ เกิดขึ้น มาจากกระแสไฟฟ้าที่ส่งมาตาม สายสัญญาณ นั่นคือ สัญญาณ คือ กระแสไฟฟ้า สื่อในการบันทึก การเปลี่ยนรูปแบบพลังงาน ตัวนำสัญญาณ สายไฟฟ้า การเปลี่ยนรูปพลังงาน บันทึกลงสื่อ

4 ตัวนำสัญญาน สายไฟฟ้า ระบบในการส่งถ่ายข้อมูล แบบอนาลอก  สัญญานที่เกิดขึ้น คือกระแสไฟฟ้าที่ส่งมาตามสาย สัญญาน ดังนั้นการรับกวนที่เกิดขึ้น จาก  สายนำสัญญาน ขนาดเล็ก, วัสดุที่ใช้, ความยาวของ สายสัญญาน  กระแสไฟฟ้าในบรรยากาศ, อำนาจแม่เหล็ก 10 +_10

5 ตัวนำสัญญาน สายไฟฟ้า 10101010 ระบบในการส่งถ่ายข้อมูล แบบดิจิตอล  สัญญานที่เกิดขึ้น คือกระแสไฟฟ้าที่แปลงมาจาก สัญญาณ อยู่ในรูปแบบของสัญญาน ที่มีค่ากระแส มี กับไม่มีกระแส 1 & 0 ดังนั้นการรับกวนที่เกิดขึ้น จาก  สายนำสัญญาน ขนาดเล็ก, วัสดุที่ใช้, ความยาวของ สายสัญญาน  กระแสไฟฟ้าในบรรยากาศ, อำนาจแม่เหล็ก  จึงมีน้อยมาก 10 10101010 A/D D/A

6 สื่อในการบันทึกข้อมูล แบบอนาลอก ดิจิตอล  สัญญานที่เกิดขึ้น คือกระแสไฟฟ้าที่แปลงมาจาก สัญญาณ อยู่ในรูปแบบของสัญญาน ที่มีค่ากระแส มี กับไม่มีกระแส 1 & 0 ดังนั้นการรับกวนที่เกิดขึ้น จาก  สายนำสัญญาน ขนาดเล็ก, วัสดุที่ใช้, ความยาวของ สายสัญญาน  กระแสไฟฟ้าในบรรยากาศ, อำนาจแม่เหล็ก  จึงมีน้อยมาก

7 สื่อในการบันทึกข้อมูล แบบอนาลอก 1. แบบ ทางกล เครื่องเล่นแผ่นเสียง 2. แบบแม่เหล็กไฟฟ้า เส้นเทป 3. แบบ แสง ฟิลม์ภาพยนตร์

8 สื่อในการบันทึกข้อมูล แบบดิจิตอล 1. แบบแม่เหล็กไฟฟ้า เส้นเทป Tape Backup, DAT, Tape Video จานบันทึกแบบแม่เหล็ก Floppy Disk, Hard Disk, MD, 2. แบบ แสง จาน LD, CD-Rom, 3. ขดลวด Solid-State Handy Drive, SD- MMC, MS

9 Turntable Stereo LPs Mechanical recording of sound 19 th century grammaphone produced audible sound with no amplification

10 Tape Magnetization

11

12 CD Geometry

13 DVDs CD: 780 nm ~660 MB DVD: 640 nm ~4.700 MB

14 Laser Pickup

15 A laser “reads” the pits: a pit scatters the light and the signal from a photodiode drops. A laser “reads” the pits: a pit scatters the light and the signal from a photodiode drops. Pit scatters light Lands reflect light into photodiode

16 Solid-State ขดลวด


ดาวน์โหลด ppt การบันทึกข้อมูล สุรพล บุญลือ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google