งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Magnetic Tape แบ่งออกเป็น 2 ประเภท เทปชนิดม้วน (Reel Tape) บันทึก ซ้ำได้ เทปคาร์ทริดจ์ (Cartridge Tape) ลักษณะ แถบทำด้วยพลาสติก ด้านหนึ่ง เคลือบด้วยสารแม่เหล็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Magnetic Tape แบ่งออกเป็น 2 ประเภท เทปชนิดม้วน (Reel Tape) บันทึก ซ้ำได้ เทปคาร์ทริดจ์ (Cartridge Tape) ลักษณะ แถบทำด้วยพลาสติก ด้านหนึ่ง เคลือบด้วยสารแม่เหล็ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Magnetic Tape แบ่งออกเป็น 2 ประเภท เทปชนิดม้วน (Reel Tape) บันทึก ซ้ำได้ เทปคาร์ทริดจ์ (Cartridge Tape) ลักษณะ แถบทำด้วยพลาสติก ด้านหนึ่ง เคลือบด้วยสารแม่เหล็ก กว้าง 0.5 นิ้ว ยาว 2400-3600 ฟุต ความหนาแน่น 800, 1000,1600,3200,6250 cpi

3 เทปแม่เหล็กชนิดม้วน

4 Read/Write heads Tape

5 เครื่องแถบแม่เหล็ก

6

7

8 เทปคาร์ทริดจ์

9 เทปแม่เหล็ก แบ่งเป็นแถว เรียกว่า track และ column 1 column บันทึกข้อมูลได้ 1 ตัวอักษร แบ่งเป็น 2 ชนิด 7 track 9 track

10 การแทนค่าข้อมูลในเทป แม่เหล็ก การเก็บข้อมูลบนแถบเทป Parity Check Bit - Odd, Even

11 แถบแม่เหล็ก (7 bits)

12 เทปแม่เหล็ก

13 Diagram of a Tape Reel

14 วิธีการเก็บระเบียนในเทป ความยาวต่อระเบียนคงที่ (Fixed Length Records) ความยาวต่อระเบียนไม่คงที่ (Variable Length Records)

15 Magnetic Tape ความจุของเทปหรือความหนาแน่น - Tape Density คือ ปริมาณข้อมูลที่ สามารถบันทึกได้ในความยาวหนึ่งหน่วย (bytes per inch : bpi, character per inch :cpi) Inter Record Gap (IRG), Inter Block Gap (IBG) Tape Length = gap length + data length Tape Speed

16 การบันทึกข้อมูลแบบทีละ record Reco rd1 IR G Reco rd2 IR G Recor d3 IR G Recor d4 ความจุข้อมูล ของเนื้อเทปจะ น้อย

17 การบันทึกข้อมูลแบบ Block มี 2 แบบ Single Record Block - 1 block 1 Record Multiple Records Block - 1 block หลายๆ Record Blocking Factor - จำนวน Record ใน 1 block

18 ข้อดีของการใช้เทป แม่เหล็ก ไม่จำกัดความยาวของระเบียน เก็บข้อมูลแต่ละ รายการด้วยความยาวที่ไม่คงที่ได้ ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ เคลื่อนย้ายสะดวก ระวังรักษาง่าย ราคาต่อหน่วยถูก บันทึกข้อมูลซ้ำได้ บันทึก ข้อมูลได้มาก ความเร็วในการถ่ายทอดข้อมูลสูง ลบ แก้ไขข้อมูลได้ เป็นแฟ้มข้อมูลสำรอง (Backup File)

19 ข้อจำกัดในการใช้ เทปแม่เหล็ก ต้องใช้เครื่องในการอ่านข้อมูล ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง ประมวลผลได้เฉพาะแบบลำดับ สภาพแวดล้อมมีผลต่อข้อมูล สถานที่เก็บต้อง เหมาะสม ระวังเรื่องฝุ่น อุณหภูมิ และสนามแม่เหล็ก เข้าถึงข้อมูลได้ครั้งละ 1 คน ต้องระวังในการจับถือ ( สิ่งสกปรก รอยนิ้วมือ และการ ชำรุดแตกหัก ) ต้องระวังการลบข้อมูลผิดพลาด การเขียนโปรแกรมควบคุมเทปยุ่งยาก

20 งานที่เหมาะกับเทปแม่เหล็ก งานที่มีข้อมูลปริมาณมาก ใช้เป็นสื่อในการเก็บข้อมูลสำรอง (Back Up) เป็นงานที่ไม่ต้องเร่งรีบ มีช่วงเวลาการทำงานที่ ตายตัวแน่นอน


ดาวน์โหลด ppt Magnetic Tape แบ่งออกเป็น 2 ประเภท เทปชนิดม้วน (Reel Tape) บันทึก ซ้ำได้ เทปคาร์ทริดจ์ (Cartridge Tape) ลักษณะ แถบทำด้วยพลาสติก ด้านหนึ่ง เคลือบด้วยสารแม่เหล็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google