งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสุริยะจักรวาล จัดทำโดย ด. ช. นครินทร์ ขันอ้าย ชั้น ม.1/11 เลขที่ 4 เสนอ ครุ อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสุริยะจักรวาล จัดทำโดย ด. ช. นครินทร์ ขันอ้าย ชั้น ม.1/11 เลขที่ 4 เสนอ ครุ อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสุริยะจักรวาล จัดทำโดย ด. ช. นครินทร์ ขันอ้าย ชั้น ม.1/11 เลขที่ 4 เสนอ ครุ อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน

2 ดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาว อังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาว ยูเรนัส ดาวเนปจูน ดาวพลูโต

3 ดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์เป็นส่วนสำคัญที่สุดของระบบสุริยะ เป็นผู้ดึงดูดดาวเคราห์ทั้งเก้าดวงให้อยู่ตำแหน่ง ที่เป็นอยู่และดวงอาทิตย์ยังให้แสงความร้อนกับ ดาวเคราะห์นั้นด้วย

4 ดาวพุธ ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด ดังนั้นดาวพุธจึงร้อนจัดในเวลากลางวันและเย็น จัดในเวลวกลางคืนดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ดวง เล็กโตกว่าดวงจันทร์ของเราเพียงเล็กน้อย

5 ดาวศุกร์ ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดในระบบสุริยะ บนดาวศุกร์ร้อนถึง 480 องศาเซลเซียส ความ ร้อนขนาดนี้มากจนทำให้ของทุกอย่างลุกแดง ดาวศุกร์มีไอหมอกของกรดกำมะถันปกคลุม อย่างหนาแน่น

6 โลก โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์เป็นวงโคจรซึ่งใช้เวลา 365.25 วัน เพื่อให้ครบ 1 รอบ ปฏิทินแต่ละปีมี 365 วัน ซึ่งหมายความว่าจะมี 1/4 ของวันที่ เหลือในแต่ละปี ซึ่งทุกๆปีสี่ปีจะมีวันพิเศษ คือ จะมี 366 วัน กล่าวคือเดือนกุมภาพันธ์จะมี 29 วัน แทนที่จะมี 28 วันเหมือนปกติ ตามที่เคป เลอร์ค้นพบวงโคจรของโลกไม่เป็นวงกลม

7 ดาวอังคาร ดาวอังคารบางทีก็เรียกกันว่าดาวแดงเพราะผิว พื้นเป็นหินสีแดง หินบนดาวอังคารที่มีสีแดงก็ เพราะเกิดสนิมท้องฟ้าของดาวดังคารเป็นสีชมพู เพราะฝุ่นจากหินแดงที่ว่านี้ ผิวของดาวอังคาร เหมือนกับทะเลหินแดง มีก้องหินใหญ่และหลุม ลึก ภูเขาสูง หุบ เหว และเนินมากมา

8 ดาวพฤหัสบดี ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์ยักษ์ เพราะมี ขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ มีเส้นผ่าน ศูนย์กลางยาวกว่าโลก 11.2 เท่า นอกจากนี้ยัง ได้ชื่อว่าเป็นดาวเคราะห์ก๊าซ เพราะมี องค์ประกอบเป็นก๊าซไฮโดรเจนและฮีเลียม คล้ายในดวงอาทิตย์ ความหนาแน่นของดาว พฤหัสบดีจึงต่ำ (1.33 กรัมต่อลูกบาศก์ เซนติเมตร ) เมื่อดูในกล้องโทรทรรศน์

9 ดาวเสาร์ ดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ที่มีความสวยงาม จาก วงแหวนที่ล้อมรอบ เมื่อดูในกล้องโทรทรรศน์จะ เห็นวงแหวน ซึ่งทำให้ดาวเสาร์มีลักษณะแปลก กว่าดาวดวงอื่นๆ ดาวเสาร์มีองค์ประกอบคล้าย ดาวพฤหัสบดี เป็นดาวเคราะห์ก๊าซที่มีลมพายุ พัดแรงความเร็วถึง 1,125 ไมล์ต่อชั่วโมง มี ขนาดใหญ่รองจากดาวพฤหัสบดี ถ้านับวงแหวน เข้าไปด้วย

10 ดาวยูเรนัส ดาวเคราะห์ชั้นนอกดวงต่อไปถัดจากดาวเสาร์ ได้แก่ดาวยูเรนัส ดาวยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์ที่ ใหญ่เป็นที่สามในระบบสุริยะ มันมีลักษณะ เลือนลาง จะต้องมองดูด้วยกล้องโทรทัศน์ เท่านั้นจึงสามารถมองเห็น เราเคยคิดว่ามันเป็น ดาวฤกษ์ ในปี 1781 William Herschel ได้ใช้ กล้องโทรทัศน์ค้นพบว่า ดาวยูเรนัสเป็นดาว เคราะห์

11 ดาวเนปจูน เมื่อดาวยูเรนัสถูกค้นพบ คนได้วันเส้นทางของ มันผ่านอวกาศ การหมุนรอบของดาวยูเรนัสมี ลักษณะผิดปกติบางคนคิดว่าจะต้องมีดาว เคราะห์ดวงใหญ่อีกดวงหนึ่ง ดาวเคราะห์ที่ไม่ เป็นที่รู้จักอาจอยู่ถัดจากดาวยูเรนัส แรงโน้มถ่วง ของมันอาจจะดึงไปที่ดาวยูเรนัสจึงทำให้การ หมุนของมันเปลี่ยนแปลง ในปี 1845

12 ดาวพลูโต เมื่อมีการค้นพบดาวเนปจูน ได้ประมาณขนาด และการหมุนรอบของมัน แต่ผลที่ออกมาไม่ได้ เป็นไปตามที่คาดคิด ผลที่ได้ไม่สามารถอธิบาย การหมุนที่ผิดปกติของดาวยูเรนัส บางทีอาจมี ดาวเคราะห์อีกดวงที่อยู่ถัดจากดาวเนปจูน บาง ทีอาจเป็นแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์ดวงนี้ ดึงดูดดาวยูเรนัส

13


ดาวน์โหลด ppt ระบบสุริยะจักรวาล จัดทำโดย ด. ช. นครินทร์ ขันอ้าย ชั้น ม.1/11 เลขที่ 4 เสนอ ครุ อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google