งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องที่1 ขอให้น้องๆ ตั้งใจเรียนกันด้วยนะค่ะ ลดการเล่นลงบ้าง หัน มาอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนให้มากๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ ตัวเอง งานชิ้นไหนยังไม่ได้ส่งก็ทำส่งให้เรียบร้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องที่1 ขอให้น้องๆ ตั้งใจเรียนกันด้วยนะค่ะ ลดการเล่นลงบ้าง หัน มาอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนให้มากๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ ตัวเอง งานชิ้นไหนยังไม่ได้ส่งก็ทำส่งให้เรียบร้อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องที่1 ขอให้น้องๆ ตั้งใจเรียนกันด้วยนะค่ะ ลดการเล่นลงบ้าง หัน มาอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนให้มากๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ ตัวเอง งานชิ้นไหนยังไม่ได้ส่งก็ทำส่งให้เรียบร้อย

2 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 และมัธยมศึกษาปีที่3 พยายามอย่าขาดเรียนกันนะค่ะ เพราะในช่วงนี้คุณครูประจำ วิชาทุกท่านกำลังทบทวนบทเรียนและหาข้อสอบเก่าๆมาติว ให้ เพื่อเตรียมตัวกับการสอบ O-NET ก็ขอให้ตั้งใจกันด้วยนะ ค่ะ

3 เรื่องที่2 ในวันจันทร์ที่8และวันอังคารที่9 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 และมัธยมศึกษาปีที่3 ขอให้มาโรงเรียนกันด้วยนะค่ะ เพราะจะมี การทดสอบ O-NET ผ่านทางอินเตอร์เน็ตค่ะ


ดาวน์โหลด ppt เรื่องที่1 ขอให้น้องๆ ตั้งใจเรียนกันด้วยนะค่ะ ลดการเล่นลงบ้าง หัน มาอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนให้มากๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ ตัวเอง งานชิ้นไหนยังไม่ได้ส่งก็ทำส่งให้เรียบร้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google