งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอให้น้องๆ ตั้งใจเรียนกันด้วยนะค่ะ ลดการ เล่นลงบ้าง หันมาอ่านหนังสือทบทวน บทเรียนให้มากๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ ตัวเอง งานชิ้นไหนยังไม่ได้ส่งก็ทำส่งให้ เรียบร้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอให้น้องๆ ตั้งใจเรียนกันด้วยนะค่ะ ลดการ เล่นลงบ้าง หันมาอ่านหนังสือทบทวน บทเรียนให้มากๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ ตัวเอง งานชิ้นไหนยังไม่ได้ส่งก็ทำส่งให้ เรียบร้อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอให้น้องๆ ตั้งใจเรียนกันด้วยนะค่ะ ลดการ เล่นลงบ้าง หันมาอ่านหนังสือทบทวน บทเรียนให้มากๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ ตัวเอง งานชิ้นไหนยังไม่ได้ส่งก็ทำส่งให้ เรียบร้อย

2 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 พยายามอย่าขาดเรียนกัน นะค่ะ เพราะในช่วงนี้คุณครูประจำวิชาทุก ท่านกำลังทบทวนบทเรียนและหาข้อสอบ เก่าๆมาติวให้ เพื่อเตรียมตัวกับการสอบ O- NET ก็ขอให้ตั้งใจกันด้วยนะค่ะ

3 ในวันจันทร์ที่ 8 และวันอังคารที่ 9 นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขอให้ มาโรงเรียนกันด้วยนะค่ะ เพราะจะมีการ ทดสอบ O-NET ผ่านทางอินเตอร์เน็ตค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ขอให้น้องๆ ตั้งใจเรียนกันด้วยนะค่ะ ลดการ เล่นลงบ้าง หันมาอ่านหนังสือทบทวน บทเรียนให้มากๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ ตัวเอง งานชิ้นไหนยังไม่ได้ส่งก็ทำส่งให้ เรียบร้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google