งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Bugday 2011 Nattanicha Rittammanart Agile evangelist Agile evangelist, Proteus

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Bugday 2011 Nattanicha Rittammanart Agile evangelist Agile evangelist, Proteus"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Bugday 2011 Nattanicha Rittammanart Agile evangelist Agile evangelist, Proteus Technologies @nattyait Twitter: @nattyait

2  M.Sc (Software Engineering) from AIT  Project manager @ Haadthip Public Company Limited  Adjunct Lecturer @PSU, RMUTT  Agile evangelist @ Proteus Technologies  1 ในผู้แปล Agile Samurai @ GreanPress

3

4 Image: http://geekswithblogs.net/bcaraway/archive/2008/04/10/121167.aspxhttp://geekswithblogs.net/bcaraway/archive/2008/04/10/121167.aspx Agile team

5 http://blogs.webtrends.com/blog/2009/11/12/busy-summer-moving-from-waterfall-to-agile/

6 http://www.agile66.com/blogs/2010/03/15/agile-and-interdisciplinary/

7 A Release User Stories อยู่สูงกว่า priority เยอะกว่า Iteration Length ขนาดของที่ตัก Velocity ปริมาณเฉลี่ยที่ตักทรายได้ ในแต่ละครั้ง Release Length เวลาที่ตักทรายออกโดย ใช้ที่ตักอันนี้

8

9 http://www.javaranch.com/journal/200603/EvilUnitTests.html

10

11 http://www.cinterviews.com/2009/11/software-development-models-waterfall.html I.N.V.E.S. T Waterfall Agile: ไม่มี Testing phase http://www.flickr.com/photos/jakuza/2728096478/sizes/s/in/photostream/ Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Testable code doesn't do much but it does and we can test Bunch of test !!!!

12  Unit test ไม่ใช่เอกสารของระบบ  “ สีเขียว ” ของ unit test ที่ผ่านหมด ไม่ได้ แปลว่าระบบทำงานได้ดี  เชื่อใน mocking ใน unit test เป็นสิ่งที่ผิด  Unit test ที่รันช้า ก็ไม่มีความหมาย

13  Developer: พัฒนา Product ส่งให้ tester, ทำตาม requirement ตามเอกสาร, ไม่มี unit test, เกลียด tester เพราะรู้สึกว่า ชอบทำอะไรที่คนปกติเค้าไม่ทำ กัน  Tester: ทดสอบ Product ที่มาจากการพัฒนา, ทำ อย่างไรก็ได้ให้พัง, เจอ bug เยอะยิ่งเก่ง, เกลียด developer เวลาทำชุ่ยๆ

14  Developer: พัฒนา product ตาม requirement ที่เคยตกลง กันกับทีม รวมถึง tester ด้วย, รับ feedback อย่างต่อเนื่องจา กาการเทส, ช่วยเหลือ tester เวลา test  Tester: test feature ร่วม วางแผน requirement, เขียน test plan ที่มีประโยชน์กับ unit test/functional test, ทำ automated test, test story ตามที่ developer ทำเสร็จ อย่างต่อเนื่อง

15

16 http://simpleprogrammer.com/2010/03/02/how-to-hang-a-picture-agile-user-stories/

17

18

19

20

21  Testing is the headlights of the project  ! Where are you now? Where do you headed?  Testing provides information to the team  ! This allows the team to make informed decisions  A “bug” is anything that could bug a user  ! Testers don’t make the final call  Testing does not assure quality  ! The team does (or doesn’t)  Testing is not a game of “gotcha”  ! Find ways

22 Backlog User story Planning Poker Release Planning Meeting Iteration Scrum meeting Review Retrospective

23 มีส่วนช่วย Project manager ในการจัด priority ของ งาน

24 Review story Review exit criteria หา unexpected behavior Test case ของ story Define test case สร้าง Defect card/improvement card Story ID Story Points NotesNotes Exit Criteria DescriptionDescription

25  User stories ที่มี edge cases  User stories ที่มีเจตนามืด  Stories that aren’t for the users  Infrastructural stories – เช่น loading the DB for setup  Unexpected / unconsidered quality criteria  Consequences after time / under load - ผลที่ ตามมา  Experiments, rather than stories – like thought experiments? -- Spike  -Bugs that need fixing, but can’t be fixed right now

26 BDD DSL: Domain specific language

27

28 เข้าร่วมการประชุมโหวต point ให้กับ story คาดคะเนระยะเวลาที่ใช้ test http://vbasedev.wordpress.com/2008/03/06/yoga-is-not-the-path-to-agility-planning-poker-is/planning-poker/

29 ร่วมวางแผน หากมีการทำ test confirmation ของ story ไว้แล้ว นี่ เป็นโอกาสดีที่จะให้ทั้งทีมร่วมทดสอบ Goal?

30 คาดคะเนว่าต้องใช้เวลาทดสอบเยอะแค่ไหน สำหรับ iteration นี้ และเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ http://www.targetprocess.com/Product/Features/v26.aspx

31 ทำ test script Automated test (pair programming with developer) Regression test Manual test

32 ตอบคำถาม ทำอะไรเสร็จ แล้ว ? กำลังทำอะไร ? ติดปัญหา อะไร ? http://agileworld.blogspot.com/2010/04/scrum-meeting-punishment-by-collecting.html

33 อัพเดท task บน burn down chart ดูความเคลื่อนไหว Push progress!!!

34 โชว์ของ !!! http://www.icamp.eu/page/4/

35

36

37  รู้หน้าที่ใน agile project  ทำ automation test  เขียน test case แบบ BDD ได้  ให้ feed back เร็ว  Focus ที่จะทำให้ลูกค้ามีความสุข ไม่ใช่แค่เทส ให้ผ่าน exit criteria  ไม่ทำตัวเป็นผู้เฝ้าประตู แต่เป็น quality coach ของทีม erased the words “QA person” and “Developer” and replaced them with “Team”

38 Automate test User story BDD Planning poker Review backlog Planning meeting

39

40  http://agilesoftwaredevelopment.com/blog/janusz- gorycki/your-unit-tests-are-useless http://agilesoftwaredevelopment.com/blog/janusz- gorycki/your-unit-tests-are-useless  http://simpleprogrammer.com/2010/06/16/agile-testing- is-different/ http://simpleprogrammer.com/2010/06/16/agile-testing- is-different/  http://simpleprogrammer.com/2010/03/02/how-to-hang- a-picture-agile-user-stories/ http://simpleprogrammer.com/2010/03/02/how-to-hang- a-picture-agile-user-stories/  http://www.slideshare.net/jsonmez/internal-ds-ls-for- automated-functional-testing http://www.slideshare.net/jsonmez/internal-ds-ls-for- automated-functional-testing  http://www.io.com/~wazmo/papers/agile_testing_200210 15.pdf http://www.io.com/~wazmo/papers/agile_testing_200210 15.pdf  http://runningagile.com/2007/10/15/elisabeth- hendrickson-on-agile-testing/ http://runningagile.com/2007/10/15/elisabeth- hendrickson-on-agile-testing/  http://downloads.seapine.com/pub/papers/AgileDevMeth odTesters.pdf http://downloads.seapine.com/pub/papers/AgileDevMeth odTesters.pdf

41


ดาวน์โหลด ppt Bugday 2011 Nattanicha Rittammanart Agile evangelist Agile evangelist, Proteus

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google