งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรียระบบ เปิดเทคนิคปลอดเชื้อ ( Aseptic thicnique ) ด้วยข้าวเปลือก นายชาญยุทธ อุปัชฌาย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรียระบบ เปิดเทคนิคปลอดเชื้อ ( Aseptic thicnique ) ด้วยข้าวเปลือก นายชาญยุทธ อุปัชฌาย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรียระบบ เปิดเทคนิคปลอดเชื้อ ( Aseptic thicnique ) ด้วยข้าวเปลือก นายชาญยุทธ อุปัชฌาย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอ จอมบึง

2 เป็นการผลิตเชื้อก้อนสดด้วย ข้าวเปลือก ระบบเปิด เรียกว่าใช้เทคนิคปลอดเชื้อ โดยไม่ใช้ตู้เขี่ยเชื้อ การเขี่ย เชื้อสามารถทำในห้อง ธรรมดาที่ลมสงบและทำ ความสะอาดพื้นโดยฆ่าเชื้อ ด้วยแอลกอฮอล์ 75% หรือ ถ้าเป็นห้องที่ใช้เขี่ยเชื้อ โดยเฉพาะก็สามารถที่ฟูม ห้องได้

3 1. ตะเกียงแอลกอฮอล์ 2. เข็มเขี่ยเชื้อ 3. แอลกอฮอล์ 75% 4. แอลกอฮอล์ 95% 5. กระบอกฉีดน้ำ อุปกร ณ์

4 6. หัวเชื้อราบิวเวอร์เรีย ( ที่ ผลิตจากข้าวฟ่าง ) 7. ถุงพลาสติกทนร้อน ขนาด 9×14 นิ้ว

5 8. ยางวงเส้นเล็ก 9. เข็มฉีดยาเบอร์ 22 10. เมล็ดข้าวเปลือกใหม่ หรือเก่าก็ได้ 11. หม้ออลูมิเนียมชนิดมีหู พร้อมไม้ขัดหม้อ อุปกร ณ์

6 1. นำข้าวเปลือกล้างน้ำให้สะอาด หุงด้วยเตาแก๊สหรือเตาถ่านก็ได้ หุงจน เมล็ดข้าวเปลือกสุกเมล็ดแตก ( ใช้เวลา ประมาณ 1 ชั่วโมง ) แล้วเช็ดน้ำจน สะเด็ดแล้วนำมาดงอีกครั้ง 2. ใช้แอลกอฮอล์ 75% ใส่กระบอก ฉีดน้ำสำหรับใช้ฉีดพ่นทำความสะอาดมือ และบริเวณพื้นที่จะวางถุงข้าวผลิตเชื้อรา 3. ตักข้าวขณะร้อนใส่ถุงๆละ 500 กรัม พับปากถุงวางเรียงทิ้งไว้ให้ข้าวอุ่น จึงนำมาเขี่ยเชื้อ 4. นำเข็มเขี่ยเชื้อมาเผาฆ่าเชื้อจนปลาย เข็มร้อนแดง แล้ววางไว้ให้เย็น วิธีการ

7

8 5. นำขวดหัวเชื้อราบิวเวอร์เรียที่ จะเขี่ยมาทำให้แตกเป็นเม็ด โดย ใช้เข็มเขี่ยเชื้อ เขี่ยให้แตกจาก กัน การเปิดและปิดฝาขวดหัว เชื้อทุกครั้งต้องมีการลนปาก ขวดฆ่าเชื้อด้วยตะเกียง แอลกอฮอล์ทุกครั้ง ( ใช้ แอลกอฮอล์ 90% สำหรับใส่ ตะเกียง ) 6. เมื่อข้าวในถุงเย็นตัวลงอุ่นๆ ก็ ทำการเทหัวเชื้อราบิวเวอร์เรียที่ เตรียมไว้ ประมาณ 10-15 เมล็ด / ถุง เมื่อเทหัวเชื้อแล้วรัด ด้วยยางวงให้แน่น

9 วิธีการ

10

11 7. เขย่าถุงที่เทหัวเชื้อแล้วให้เข้ากันแล้ว เจาะรูใต้ยางรัดปากถุง ด้วยเข็มฉีดยา เบอร์ 22 โดยเจาะถุงละประมาณ 30 ครั้ง โดยเจาะทะลุทั้งสองด้าน 8. นำถุงเชื้อราที่เขี่ยเชื้อเรียบร้อยแล้ว มาวาง โดยดึงส่วนบนให้มีช่องอากาศ ภายในถุงมากๆ พื้นที่วางต้องอยู่ในร่มมี แสงสว่าง แต่ต้องไม่โดนแสงแดดและมี การระบายอากาศได้ดี ใช้เวลา 8 วัน ในการให้เชื้อเดินเต็มถุงและ นำไปใช้ได้

12

13 ลักษณะตัวเต็มวัยเพลี้ย กระโดดสีน้ำตาลถูกเชื้อรา บิวเวอร์เรียทำลาย

14

15 ลักษณะเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตายด้วย เชื้อราเมตตาไรเซียม ลักษณะเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตายด้วย เชื้อราบิวเวอร์เรีย

16 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจะอยู่ส่วนโคน ของต้นข้าวเหนือผิวน้ำ

17 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจะอยู่ส่วนโคนของต้น ข้าว

18 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจะอยู่ส่วนโคน ของต้นข้าวศัตรูธรรมชาติจะอยู่ส่วนบนหรือ ยอดข้าว มวนเขียว ดูดไข่

19 ปริมาณมวนเขียวดูดไข่ในระบบนิเวศที่ไม่มี การใช้สารเคมี

20 มวนดูด ไข่ มวนเขียว ดูดไข่

21 เกษตรกรไม่ชอบลงนา

22 ของชอบของเกษตรกร

23 ชนะเพลี้ยกระโดดได้ด้วย สมุนไพรและชีวภัณฑ์ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรียระบบ เปิดเทคนิคปลอดเชื้อ ( Aseptic thicnique ) ด้วยข้าวเปลือก นายชาญยุทธ อุปัชฌาย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google