งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดทำโดย ด. ช. ขุนเดช อนุกูลประชา เลขที่ 3 ชั้น ม.1/8 ด. ญ. พิมพกานต์ ทิพย์เนตร เลขที่ 4 ชั้น ม.1/8 นำเสนอ คุณครู อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดทำโดย ด. ช. ขุนเดช อนุกูลประชา เลขที่ 3 ชั้น ม.1/8 ด. ญ. พิมพกานต์ ทิพย์เนตร เลขที่ 4 ชั้น ม.1/8 นำเสนอ คุณครู อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดทำโดย ด. ช. ขุนเดช อนุกูลประชา เลขที่ 3 ชั้น ม.1/8 ด. ญ. พิมพกานต์ ทิพย์เนตร เลขที่ 4 ชั้น ม.1/8 นำเสนอ คุณครู อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก

2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยประหยัด ค่าใช้จ่าย การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้จะช่วยให้ ค่าใช้จ่ายลดลง เช่น การเรียนสามารถเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียน การถ่ายรูป ด้วยกล้องดิจิทัลซึ่งจะทำให้ประหยัดค่าฟิล์ม ซึ่งถ้าต้องการ พิมพ์รูป สามารถเลือกพิมพ์รูปที่ต้องการได้โดยไม่ต้องเสีย ค่าใช้จ่ายในการล้างและอัดรูปทั้งหมดออกมาดู การส่งอีเมล เป็นการติดต่อสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัด เป็นต้น

3 เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยประหยัดค่าใช่จ่าย ดังนี้ 1. สามารถเรียนผ่านอินเตอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องเสีย ค่าใช้จ่าย 2. สามารถถ่ายรูปได้ด้วยกล้องดิจิทัลซึ่งทำให้ประหยัดค่า ฟิล์ม

4 3. สามารถพิมพ์รูปที่ต้องการได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 4. สามารถอัดรูปที่ต้องการออกมาดูโดยไม่ต้องเสีย ค่าใช้จ่าย 5. การส่งอีเมลเป็นการติดต่อสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว และ ประหยัด

5 สรุป เทคโนโลยีสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในหลายๆด้านทำให้เรา สะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันเทคโนโลยีทำให้เราทำอะไร ต่างๆได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ ประหยัดถือว่าเทคโนโลยีถือ เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญในชีวิตประจำวันของเรา


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดทำโดย ด. ช. ขุนเดช อนุกูลประชา เลขที่ 3 ชั้น ม.1/8 ด. ญ. พิมพกานต์ ทิพย์เนตร เลขที่ 4 ชั้น ม.1/8 นำเสนอ คุณครู อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google