งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลำดั บที่รายการตรวจสุขภาพ จำนวนที่ ตรวจ จำนวนคน ผิดปกติ จำนวนคน ปกติ 1 ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ( Complete Blood Count ) 87978 2 เอกซเรย์ทรวงอกฟิล์มใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลำดั บที่รายการตรวจสุขภาพ จำนวนที่ ตรวจ จำนวนคน ผิดปกติ จำนวนคน ปกติ 1 ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ( Complete Blood Count ) 87978 2 เอกซเรย์ทรวงอกฟิล์มใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลำดั บที่รายการตรวจสุขภาพ จำนวนที่ ตรวจ จำนวนคน ผิดปกติ จำนวนคน ปกติ 1 ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ( Complete Blood Count ) เอกซเรย์ทรวงอกฟิล์มใหญ่ (Chest X- ray) ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholestorol) ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ( Fasting Blood Sugar) ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (Bun) ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (Creatinine) ตรวจหาระดับสาร โรคเก๊าท์ (Uric acid) ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Analysis ) ผลการตรวจสุขภาพพระภิกษุ สามเณร วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๔ ณ วัดมหาธาตุ อ. เมือง จ. ยโสธร

2 กราฟแสดงผลการตรวจสุขภาพพระภิกษุ สามเณร วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๔ ณ วัดมหาธาตุ อ. เมือง จ. ยโสธร

3 แผนภูมิแสดงร้อยละผลการตรวจสุขภาพผู้นำศาสนา พระภิกษุ สามเณร จำนวน 32 คน สรุปผลการตรวจคัดกรองผู้นำศาสนา

4 แผนภูมิแสดงร้อยละกลุ่มเสี่ยงรายโรค สรุปผลการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้นำศาสนา แยกกลุ่มเสี่ยงรายโรค


ดาวน์โหลด ppt ลำดั บที่รายการตรวจสุขภาพ จำนวนที่ ตรวจ จำนวนคน ผิดปกติ จำนวนคน ปกติ 1 ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ( Complete Blood Count ) 87978 2 เอกซเรย์ทรวงอกฟิล์มใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google