งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดยสว่าง ศรีสม องค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาค เอเชีย - แปซิฟิก XHTML DOCTYPE, Language & Structure 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดยสว่าง ศรีสม องค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาค เอเชีย - แปซิฟิก XHTML DOCTYPE, Language & Structure 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดยสว่าง ศรีสม องค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาค เอเชีย - แปซิฟิก XHTML DOCTYPE, Language & Structure 1

2 DOCTYPE ( ประเภทเอกสาร ) ต้องมี DOCTYPE เพื่อประกาศประเภทเอกสารทุกครั้ง ก่อน Root Eliment DOCTYPE มี 3 ประเภท (XHTML 1.0) ดังนี้ 1. ( แบบ เข้มงวด ) 2. ( แบบธรรมดา ) 3. ( แบบใช้เฟรม ) 2

3 DOCTYPE ( ประเภทเอกสาร ) XHTML 1.1 ใช้ระบบโมดูลและเป็นฐานสำหรับการพัฒนา XHTML ในอนาคตเพื่อให้มีความสม่ำเสมอและแยกขาด จากการตกแต่งอย่างเด็ดขาด XHTML 2.0 ( ร่าง ) เป็นภาษามาร์กอัพออกแบบมาเพื่อ นำเสนอเอกสารเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน 3

4 รหัสอักขระและภาษา (Character Encoding & Language) ภาษาอังกฤษ  รหัสอักขระ : iso-8859-1 และ windows-1252  รหัสภาษา : en ภาษาไทย  รหัสอักขระ : iso-8859-11, tis-620, windows-874  รหัสภาษา : th ทางเลือกใหม่ UTF-8 ทำงานกับหลายภาษา 4

5 การนำไปใช้ (XHTML 1.0 Strict) Example Page … 5

6 การนำไปใช้ (XHTML 1.0 Transitional) Example Page … 6

7 การนำไปใช้ (XHTML 1.0 Frameset) Example Page … 7

8 การนำไปใช้ (XHTML 1.1) Example Page … 8

9 การนำไปใช้ (XHTML 2.0) Example Page … 9

10 ภาพรวมโครงสร้างเอกสาร XHTML (1.0) ส่วนที่หนึ่ง (XML) ส่วนที่สอง (DOCTYPE) ส่วนที่สาม ( ตัวเอกสาร ) Example Page … 10

11 ตัวเอกสาร XHTML (1.0) ตัวเอกสาร ( จุดเริ่มต้น ) ส่วนหัว ( ข้อมูลทั่วไปของเอกสาร ) Example Page ส่วนสำหรับใส่เนื้อหา … เนื้อหา … จุดสิ้นสุดตัวเอกสาร 11

12 โครงสร้างเนื้อหา XHTML (1.0) ส่วนสำหรับใส่เนื้อหา หัวเรื่องที่หนึ่ง หัวเรื่องย่อย เช่น,,,, ย่อหน้า ลิสต์, ฯลฯ 12

13 ตัวอย่างโครงสร้างเนื้อหา XHTML (1.0) 13

14 END 14


ดาวน์โหลด ppt โดยสว่าง ศรีสม องค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาค เอเชีย - แปซิฟิก XHTML DOCTYPE, Language & Structure 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google