งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูจงกล กลางชล 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมทางสังคม และวัฒนธรรม 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูจงกล กลางชล 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมทางสังคม และวัฒนธรรม 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูจงกล กลางชล 1

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมทางสังคม และวัฒนธรรม 2

3 ครูจงกล กลางชล สาระการเรียนรู้ สภาพแวดล้อม ทางสังคม และ วัฒนธรรม * เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา 3

4 ครูจงกล กลางชล ทดสอบก่อนเรียน 1. เดวิดและแอนนา มีผิวขาว รูปร่างสูงใหญ่ผมสีทอง นัยน์ตา สีฟ้า โหนกแก้มสูง ริมฝีปากบาง แสดงว่า เดวิด และแอนนา จัดอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์ใด 4

5 ครูจงกล กลางชล ก. นิกรอยด์ ข. คอเคซอยด์ ค. มองโกลอยด์ ง. อเมริกันนิโกร 5

6 ครูจงกล กลางชล 2. สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ กายภาพมีความสัมพันธ์กับ เชื่อชาติของประชากรของโลก อย่างไร.................................. …………………………………………………….. ………………………………………………………….. 6

7 ครูจงกล กลางชล 3. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ กายภาพมีอิทธิพลต่อการดำเนิน ชีวิตของมนุษย์อย่างไร อธิบาย ……….. ……………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………….. 7

8 ครูจงกล กลางชล ลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม ลักษณะทางประชากร 8

9 ครูจงกล กลางชล ประชากรเชื้อชาติ คอเคซอยด์ 9

10 ครูจงกล กลางชล ประชากร เชื้อชาติ มองโกลอยด์ 10

11 ครูจงกล กลางชล ประชากรเชื้อชาติ นิกรอยด์ 11

12 ครูจงกล กลางชล ลักษณะทางสังคม 1. สังคมของชนชั้นที่มีวัฒนธรรม ดั้งเดิม 2. สังคมชองชนชั้นที่มีวัฒนธรรม สมัยใหม่ 12

13 ครูจงกล กลางชล ลักษณะทาง วัฒนธรรม 1. ภาษา ภาษาที่มีคนพูดมากที่สุดคือ ภาษาแมนดาริน ภาษาอังกฤษ และภาษาฮินดู 1313

14 ครูจงกล กลางชล 1414

15 1515

16 1616

17 1717

18 2. ศาสนา - ศาสนาคริสต์ ( ยุโรป อเมริกา ) - ศาสนาอิสลาม ( ตะวันออกกลาง ) - ศาสนาฮินดู ( อินเดีย ) - ศาสนาพุทธ ( เอเชียตะวันออก, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ) 1818

19 ครูจงกล กลางชล พบกันใหม่ เรื่อง การกระจายประชากรโลก 19


ดาวน์โหลด ppt ครูจงกล กลางชล 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมทางสังคม และวัฒนธรรม 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google