งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ - สกุล ที่อยู่ ประวัติ การศึกษา การศึกษา อายุ / วัน / เดือน / ปีเกิด อายุ / วัน / เดือน / ปีเกิด สิ่งที่ชอบ / สิ่งที่ไม่ ชอบไม่ คติประจำใจ เป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ - สกุล ที่อยู่ ประวัติ การศึกษา การศึกษา อายุ / วัน / เดือน / ปีเกิด อายุ / วัน / เดือน / ปีเกิด สิ่งที่ชอบ / สิ่งที่ไม่ ชอบไม่ คติประจำใจ เป้าหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อ - สกุล ที่อยู่ ประวัติ การศึกษา การศึกษา อายุ / วัน / เดือน / ปีเกิด อายุ / วัน / เดือน / ปีเกิด สิ่งที่ชอบ / สิ่งที่ไม่ ชอบไม่ คติประจำใจ เป้าหมาย สูงสุด

3 ด. ช. นวสุวรรณ กาวิเนตร์ ชื่อเล่น น้องโซ ชื่อ - สกุล กลับไ ปหน้า แรก

4 167 ม.6 ต. ศรีเตี้ย อ. บ้าน โฮ่ง จ. ลำพูน ที่อยู่ กลับไปหน้า แรก

5 โรงเรียนเดิม จิรพิทยา โรงเรียนปัจจุบัน จักรคำ คณาทร ประวัติการศึกษา กลับไป หน้าแรก

6 อายุ 12 ปี วัน อังคาร ที่ 5 เดือน มีนาคม พ. ศ. 2545 อายุ / วัน / เดือน / ปีเกิด กลับไป หน้าแรก

7 สิ่งที่ไม่ชอบ โดนดุ / โดนด่า สิ่งที่ชอบ แข่งกีฬา, ฟัง เพลง, เรียนหนังสือ สิ่งที่ไม่ชอบ / สิ่งที่ชอบ กลับไปหน้า แรก

8 คือ การ มีน้ำใจนักกีฬา คติประจำใจ กลับไปหน้าแรก

9 อยากเป็น ทหาร เพราะ อยากรับใช้ชาติบ้านเมือง เป้าหมายสูงสุด กลับไป หน้าแรก

10 Good Bye สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ - สกุล ที่อยู่ ประวัติ การศึกษา การศึกษา อายุ / วัน / เดือน / ปีเกิด อายุ / วัน / เดือน / ปีเกิด สิ่งที่ชอบ / สิ่งที่ไม่ ชอบไม่ คติประจำใจ เป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google