งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เด็กหญิง อนัญญา สุ ทะพรหมพิงค์ เลขที่ 38 ชั้นมัธยมปีที่ 2/12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เด็กหญิง อนัญญา สุ ทะพรหมพิงค์ เลขที่ 38 ชั้นมัธยมปีที่ 2/12."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เด็กหญิง อนัญญา สุ ทะพรหมพิงค์ เลขที่ 38 ชั้นมัธยมปีที่ 2/12

2 สาธารณรัฐ สิงคโปร์ (Republic of Singapore)

3 ธงประจำ ชาติ ตรา แผ่นดิน

4 เป็นนครรัฐ ที่ตั้งอยู่บน เกาะในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ที่ละติจูด 1°17'35" เหนือ ลองจิจูด 103°51'20" ตะวันออก ตั้งอยู่ทางใต้ สุดของคาบสมุทร มาเลย์ อยู่ทางใต้ของ รัฐยะโฮร์ของประเทศ มาเลเซีย และอยู่ทาง เหนือของเกาะรีเยาของ ประเทศอินโดนีเซีย ประกอบด้วยเกาะ สิงคโปร์และเกาะใหญ่ น้อยบริเวณใกล้เคียง 63 เกาะ มีพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 697 ตารางกิโลเมตร ( ประมาณเกาะภูเก็ต ) เกาะสิงคโปร์เป็นเกาะที่มี ขนาดใหญ่ที่สุดมีความ ยาวจากทิศตะวันตกไป ตะวันออก ประมาณ 42 กิโลเมตร และความกว้าง จากทิศเหนือไปยังทิศใต้ ประมาณ 23 กิโลเมตร

5 ประชากร : 4.35 ล้านคน ( พ. ศ.2548) ประกอบด้วยชาวจีน 76.5% ชาวมาเลย์ 13.8% ชาวอินเดีย 8.1% และอื่น ๆ 1.6% ภูมิอากาศ : ร้อนชื้น มีฝนตก ตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ย 26.8 องศาเซลเซียส ภาษา : ภาษาทางราชการ คือ ภาษามาเลย์ ( ภาษาประจำชาติ ) จีนกลาง ( แมนดาริน ) ทมิฬ และอังกฤษ สิงคโปร์ส่งเสริมให้ประชาชนพูด 2 ภาษา โดยเฉพาะจีนกลาง ในขณะที่ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่องานและใน ชีวิตประจำวัน ศาสนา : พุทธ 42.5% อิสลาม 14.9% คริสต์ 14.5% ฮินดู 4% ไม่นับถือศาสนา 25% สกุลเงิน : ดอลลาร์สิงคโปร์ (Singapore Dollar : SGD) อัตราแลกเปลี่ยน ( ซื้อ ) 23 บาท / 1 ดอลลาร์ สิงคโปร์ ( ขาย ) 23.5 บาท / 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ ( มกราคม 2552)

6 ระบอบการปกครอง : สาธารณรัฐ ( ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว ) โดยมี ประธานาธิบดีเป็นประมุข และนายกรัฐมนตรีเป็น หัวหน้าฝ่ายบริหาร ประธานาธิบดี คือ นายเอส อาร์ นาธาน (S R Nathan) ( ดำรงตำแหน่งสองสมัย ตั้งแต่ 1 กันยายน 2542) นายกรัฐมนตรี คือ นายลี เซียน ลุง (Lee Hsien Loong) (12 สิงหาคม 2547)

7 ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ สิงคโปร์เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก ตั้งอยู่บริเวณละติจูด 1 ํ 17' 35'' เหนือ และลองติจูด 103 ํ 51' 20'' ตะวัน ออก ทิศเหนือจรดช่อง แคบยะโฮร์ เหนือขึ้นไปคือมาเลเซีย ทิศตะวันออกจรดทะเลจีน ใต้ ทิศตะวันตกและทิศใต้จรดช่องแคบมะละกา ไกลออกไป คืออินโดนีเซีย สิงคโปร์อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออก เฉียงใต้ประมาณ 1,380 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยเครื่องบิน ราว 2 ชั่วโมง สิงคโปร์ มีพื้นที่รวม 699.4 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเทียบเท่ากับภูเก็ต ของไทย ประกอบด้วยเกาะสิงคโปร์ และเกาะใหญ่น้อยบริเวณราย รอบ รวม 63 เกาะ เกาะใหญ่ที่สุด คือ เกาะ SINGAPORE มี ระยะทางจากทิศตะวันตกถึงตะวันออกประมาณ 42 กิโลเมตร และ ทิศเหนือถึงทิศใต้ประมาณ 23 กิโลเมตร รองลงมา ได้แก่ เกาะ JURONG เกาะ PULAU-TEKONG เกาะ PULAU-UBIN และ เกาะ SENTOSA

8 ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (NORTH-EAST MONSOON SEASON) ระหว่างเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ เป็นช่วงอากาศหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 23 ํ - 26 ํ เซลเซียส โดย อากาศจะเย็นที่สุดในเดือนธันวาคม มีอุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ 20 ํ เซลเซียส ช่วงเดือนมกราคมถึง กุมภาพันธ์จะมีฝนหนักและลมแรงจากอิทธิพลของ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

9 ฤดูก่อนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (PRE SOUTH-WEST MONSOON) ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม เป็นช่วง อากาศร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 31 ํ - 34 ํ เซลเซียส อากาศจะร้อนที่สุดในเดือน พฤษภาคม มีอุณหภูมิสูงสุดราว 36 ํ เซลเซียส

10 ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (SOUTH-WEST MONSOON SEASON) ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน มีฝนตกหนัก และลมแรงจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตก เฉียงใต้. ฤดูก่อนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (Pre North-east Monsoon) ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม เป็นช่วงที่มี อากาศอบอุ่น และไม่มีฝนมากนัก


ดาวน์โหลด ppt เด็กหญิง อนัญญา สุ ทะพรหมพิงค์ เลขที่ 38 ชั้นมัธยมปีที่ 2/12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google