งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เด็กหญิง อนัญญา สุ ทะพรหมพิงค์ เลขที่ 38 ชั้นมัธยมปีที่ 2/12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เด็กหญิง อนัญญา สุ ทะพรหมพิงค์ เลขที่ 38 ชั้นมัธยมปีที่ 2/12."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เด็กหญิง อนัญญา สุ ทะพรหมพิงค์ เลขที่ 38 ชั้นมัธยมปีที่ 2/12

2 สาธารณรัฐ สิงคโปร์ (Republic of Singapore)

3 ธงประจำ ชาติ ตรา แผ่นดิน

4 เป็นนครรัฐ ที่ตั้งอยู่บน เกาะในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ที่ละติจูด 1°17'35" เหนือ ลองจิจูด 103°51'20" ตะวันออก ตั้งอยู่ทางใต้ สุดของคาบสมุทร มาเลย์ อยู่ทางใต้ของ รัฐยะโฮร์ของประเทศ มาเลเซีย และอยู่ทาง เหนือของเกาะรีเยาของ ประเทศอินโดนีเซีย ประกอบด้วยเกาะ สิงคโปร์และเกาะใหญ่ น้อยบริเวณใกล้เคียง 63 เกาะ มีพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 697 ตารางกิโลเมตร ( ประมาณเกาะภูเก็ต ) เกาะสิงคโปร์เป็นเกาะที่มี ขนาดใหญ่ที่สุดมีความ ยาวจากทิศตะวันตกไป ตะวันออก ประมาณ 42 กิโลเมตร และความกว้าง จากทิศเหนือไปยังทิศใต้ ประมาณ 23 กิโลเมตร

5 ประชากร : 4.35 ล้านคน ( พ. ศ.2548) ประกอบด้วยชาวจีน 76.5% ชาวมาเลย์ 13.8% ชาวอินเดีย 8.1% และอื่น ๆ 1.6% ภูมิอากาศ : ร้อนชื้น มีฝนตก ตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ย 26.8 องศาเซลเซียส ภาษา : ภาษาทางราชการ คือ ภาษามาเลย์ ( ภาษาประจำชาติ ) จีนกลาง ( แมนดาริน ) ทมิฬ และอังกฤษ สิงคโปร์ส่งเสริมให้ประชาชนพูด 2 ภาษา โดยเฉพาะจีนกลาง ในขณะที่ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่องานและใน ชีวิตประจำวัน ศาสนา : พุทธ 42.5% อิสลาม 14.9% คริสต์ 14.5% ฮินดู 4% ไม่นับถือศาสนา 25% สกุลเงิน : ดอลลาร์สิงคโปร์ (Singapore Dollar : SGD) อัตราแลกเปลี่ยน ( ซื้อ ) 23 บาท / 1 ดอลลาร์ สิงคโปร์ ( ขาย ) 23.5 บาท / 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ ( มกราคม 2552)

6 ระบอบการปกครอง : สาธารณรัฐ ( ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว ) โดยมี ประธานาธิบดีเป็นประมุข และนายกรัฐมนตรีเป็น หัวหน้าฝ่ายบริหาร ประธานาธิบดี คือ นายเอส อาร์ นาธาน (S R Nathan) ( ดำรงตำแหน่งสองสมัย ตั้งแต่ 1 กันยายน 2542) นายกรัฐมนตรี คือ นายลี เซียน ลุง (Lee Hsien Loong) (12 สิงหาคม 2547)

7 ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ สิงคโปร์เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก ตั้งอยู่บริเวณละติจูด 1 ํ 17' 35'' เหนือ และลองติจูด 103 ํ 51' 20'' ตะวัน ออก ทิศเหนือจรดช่อง แคบยะโฮร์ เหนือขึ้นไปคือมาเลเซีย ทิศตะวันออกจรดทะเลจีน ใต้ ทิศตะวันตกและทิศใต้จรดช่องแคบมะละกา ไกลออกไป คืออินโดนีเซีย สิงคโปร์อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออก เฉียงใต้ประมาณ 1,380 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยเครื่องบิน ราว 2 ชั่วโมง สิงคโปร์ มีพื้นที่รวม ตารางกิโลเมตร ซึ่งเทียบเท่ากับภูเก็ต ของไทย ประกอบด้วยเกาะสิงคโปร์ และเกาะใหญ่น้อยบริเวณราย รอบ รวม 63 เกาะ เกาะใหญ่ที่สุด คือ เกาะ SINGAPORE มี ระยะทางจากทิศตะวันตกถึงตะวันออกประมาณ 42 กิโลเมตร และ ทิศเหนือถึงทิศใต้ประมาณ 23 กิโลเมตร รองลงมา ได้แก่ เกาะ JURONG เกาะ PULAU-TEKONG เกาะ PULAU-UBIN และ เกาะ SENTOSA

8 ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (NORTH-EAST MONSOON SEASON) ระหว่างเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ เป็นช่วงอากาศหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 23 ํ - 26 ํ เซลเซียส โดย อากาศจะเย็นที่สุดในเดือนธันวาคม มีอุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ 20 ํ เซลเซียส ช่วงเดือนมกราคมถึง กุมภาพันธ์จะมีฝนหนักและลมแรงจากอิทธิพลของ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

9 ฤดูก่อนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (PRE SOUTH-WEST MONSOON) ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม เป็นช่วง อากาศร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 31 ํ - 34 ํ เซลเซียส อากาศจะร้อนที่สุดในเดือน พฤษภาคม มีอุณหภูมิสูงสุดราว 36 ํ เซลเซียส

10 ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (SOUTH-WEST MONSOON SEASON) ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน มีฝนตกหนัก และลมแรงจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตก เฉียงใต้. ฤดูก่อนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (Pre North-east Monsoon) ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม เป็นช่วงที่มี อากาศอบอุ่น และไม่มีฝนมากนัก


ดาวน์โหลด ppt เด็กหญิง อนัญญา สุ ทะพรหมพิงค์ เลขที่ 38 ชั้นมัธยมปีที่ 2/12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google