งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(Global Warming). ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หมายถึง การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศบนโลก สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอากาศบริเวณใกล้ผิวโลก และน้ำในมหาสมุทร ในช่วง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(Global Warming). ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หมายถึง การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศบนโลก สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอากาศบริเวณใกล้ผิวโลก และน้ำในมหาสมุทร ในช่วง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (Global Warming)

2 ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หมายถึง การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศบนโลก สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอากาศบริเวณใกล้ผิวโลก และน้ำในมหาสมุทร ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นถึง 0.74 ± 0.18 องศาเซลเซียส และจากแบบจำลองการ คาดคะเนภูมิอากาศพบว่า ในปี พ. ศ. 2544 – 2643 อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะเพิ่มขึ้นถึง 1.1 ถึง 6.4 องศาเซลเซียส

3 สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนก็เพราะว่า ก๊าซเรือนกระจกที่ เพิ่มขึ้นจากการทำกิจกรรม ต่างๆ ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการเผาผลาญถ่านหิน และเชื้อเพลิง รวมไปถึงสารเคมีที่มีส่วนผสมของ ก๊าซเรือนกระจกที่มนุษย์ใช้ และอื่นๆอีกมากมาย จึงทำให้ ก๊าซเรือน กระจกเหล่านี้ลอยขึ้นไปรวมตัวกันอยู่บนชั้น บรรยากาศของ โลก ทำให้รังสีของดวง อาทิตย์ที่ควรจะสะท้อนกลับออกไปในปริมาณที่ เหมาะสม กลับถูกก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้กักเก็บ ไว้ ทำให้อุณหภูมิของโลกค่อยๆสูงขึ้นจากเดิม

4 ผลกระทบของภาวะโลกร้อนนั้นก็มีให้เราเห็น กัน อยู่บ่อยๆ สภาพลมฟ้าอากาศที่ผิดแปลกไปจาก เดิม ภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุที่รุนแรง อากาศที่ร้อนผิดปกติจนมีคน เสียชีวิต รวมไปถึงโรคระบาดชนิดใหม่ๆ หรือโรคระบาด ที่เคยหายไปจากโลกนี้แล้วก็กลับมาให้เราได้ เห็นใหม่ และพาหะนำโรค ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น

5 10 ปรากฎการณ์ประหลาด ผลกระทบวิกฤต " โลกร้อน !" 1. สารภูมิแพ้แพร่ระบาด 2. สัตว์อพยพไร้ที่อยู่ 3. พืชขั้วโลกคืนชีพ 4. ทะเลสาบหายสาบสูญ 5. น้ำแข็งใต้พื้นโลกละลาย 6. ชนวนเกิดไฟป่า 7. ผู้แข็งแกร่งเท่านั้น ถึงอยู่รอด 8. ดาวเทียมโคจรเร็ว กว่าเดิม 9. ภูเขากระเด้งตัวเหนือ พื้นโลก 10. โบราณสถาน เสียหาย

6 ในอนาคตคาดว่าผลกระทบของภาวะโลกร้อน จะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เราสามารถช่วยกัน ลดภาวะโลกร้อนได้ หลายวิธี หลักๆก็เห็น จะเป็นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัด เพราะว่าพลังงานที่พวกเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้กว่า จะมาถึง ให้เราได้ใช้นั้น ต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนในการผลิต มากมาย และแต่ละขั้นตอนก็จะทำให้เกิดก๊าซ เรือนกระจกขึ้นมา เพราะฉะนั้นการลดใช้ พลังงานก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะ ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ เช่น การปิดไฟเมื่อ ไม่ได้ใช้ การใช้น้ำอย่าง ประหยัด การใช้จักรยานแทนรถยนต์ ในการเดินทางใกล้ๆ และอื่นๆอีกมากมาย

7 การปลูกต้นไม้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลด ภาวะโลกร้อนได้ อย่างที่เรารู้กันดีว่าในเวลา กลางวัน ต้นไม้นั้นจะช่วยหายใจเอาก๊าซ - คาร์บอนไดออกไซด์เข้าไป และหายใจออกมา เป็น ก๊าซออกซิเจน เปรียบเสมือนเครื่องฟอกอากาศให้กับ โลกของเราโดยแท้ แต่ทว่าปัจจุบันป่าไม้ถูก ทำลายและ มีจำนวน ลดลงไปอย่างมาก ฉะนั้นถ้าเราทุกคนช่วยกัน ปลูกต้นไม้ ก็เหมือนกับช่วยเพิ่มเครื่องฟอก อากาศให้กับโลกของเรา

8 รัก ษ์ โล ก ล ด โล ก ร้อ น


ดาวน์โหลด ppt (Global Warming). ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หมายถึง การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศบนโลก สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอากาศบริเวณใกล้ผิวโลก และน้ำในมหาสมุทร ในช่วง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google