งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LDAP Lightweight Directory Access Protocol. LDAP คืออะไร - LDAP ( Lightweight Directory Access Protocol ) คือ Protocol ที่พัฒนามาจาก Protocol X.500 ซึ่งใช้ในการเข้าถึงและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LDAP Lightweight Directory Access Protocol. LDAP คืออะไร - LDAP ( Lightweight Directory Access Protocol ) คือ Protocol ที่พัฒนามาจาก Protocol X.500 ซึ่งใช้ในการเข้าถึงและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LDAP Lightweight Directory Access Protocol

2 LDAP คืออะไร - LDAP ( Lightweight Directory Access Protocol ) คือ Protocol ที่พัฒนามาจาก Protocol X.500 ซึ่งใช้ในการเข้าถึงและ Update ข้อมูลของ Directory หรือ Database แบบพิเศษ ที่บรรจุ รายละเอียดของ Object ต่างๆ เช่น Users, Application และอื่นๆ รวมทั้ง Security information ของ Object เหล่านี้ด้วย

3 ประโยชน์ของ LDAP - มีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลสูง ทำให้ Application ที่ทำงานบน Protocol เหล่านี้สามารถเข้าถึงข้อมูล อย่างรวดเร็ว ทำให้ระบบ Directory เป็น ที่ยอมรับ และนำมาใช้งานทั่วไป - เป็นโครงสร้างข้อมูลที่แสดงให้ User เห็นข้อมูลทั้งหมดได้จากมุมมอง เดียว แม้ว่าแท้จริงแล้ว ข้อมูลเหล่านั้น อาจถูกเก็บแยกกันอยู่อย่างกระจัด กระจายตาม Host ต่างๆ

4 - มีระเบียบวิธีที่ชัดเจนเป็นกลาง ทำให้การติดต่อระหว่าง Application จากต่างผู้ผลิต หรือ ต่าง Platform นั้น เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และ ปลอดภัย โดยไม่ต้องทราบข้อมูลที่ใช้ใน การติดต่อ

5 การทำงานของ LDAP - LDAP ได้รับการออกแบบมาให้ อยู่บน TCP/IP Layer ที่มีเพียง 4 Layer ทำให้มีความต้องการ Resource น้อย กว่า DAP ของมาตรฐาน X.500 อย่างไร ก็ตาม หากมีความต้องการติดต่อกัน ระหว่าง LDAP Client กับ X.500 Server จำเป็นจะต้องมีการติดต่อผ่าน Gateway ที่เรียกว่า LDAP Server

6 - LDAP จะทำงานแบบ Client/Server โดยทาง Client จะมีการ ลงโปรแกรมไว้ เมื่อต้องการข้อมูลจาก Server ก็จะทำการส่ง Request โดยจะ ผ่านโปรโตคอล TCP/IP เมื่อทาง Server ได้รับ Request แล้ว จะทำการ ประมวลผลตามที่ Client ต้องการ และ ส่ง Result กลับไปให้ Client LDAP ไม่ เพียงแค่ทำงานแบบ Client/Server เท่านั้น ยังสามรถทำงานแบบ Messages-Oriented ได้อีก

7 โดยที่ Message – Oriented หมายถึง การติดต่อสื่อสารระหว่าง Client-Server ที่จะมีการส่ง Messages เป็น Request ไปยัง Server และเมื่อ Server ได้รับก็ จะส่ง Result กลับมาในรูปของ Message ไปให้ Client เราจะเรียกการ ส่งแบบนี้ว่า “ Series LDAP Message ”

8 อ้างอิง http://www.freebsd. sru.ac.th/index.php/lda p-server/49-ldap- chapter-1 http://www.tumserv er.com/index.php/articl es1/34-aricle/46- ldap.html

9 จัดทำโดย นายปิยะกร แวงสุข สาขา วิทยาการ คอมพิวเตอร์ ปี 3 รหัสนักศึกษา 51424201008


ดาวน์โหลด ppt LDAP Lightweight Directory Access Protocol. LDAP คืออะไร - LDAP ( Lightweight Directory Access Protocol ) คือ Protocol ที่พัฒนามาจาก Protocol X.500 ซึ่งใช้ในการเข้าถึงและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google