งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lightweight Directory Access Protocol

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lightweight Directory Access Protocol"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lightweight Directory Access Protocol
LDAP Lightweight Directory Access Protocol

2 LDAP คืออะไร - LDAP ( Lightweight Directory Access Protocol ) คือ Protocol ที่พัฒนามาจาก Protocol X.500 ซึ่งใช้ในการเข้าถึงและ Update ข้อมูลของ Directory หรือ Database แบบพิเศษ ที่บรรจุรายละเอียดของ Object ต่างๆ เช่น Users, Application และอื่นๆ รวมทั้ง Security information ของ Object เหล่านี้ด้วย

3 ประโยชน์ของ LDAP - มีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลสูง ทำให้ Application ที่ทำงานบน Protocol เหล่านี้สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว ทำให้ระบบ Directory เป็นที่ยอมรับ และนำมาใช้งานทั่วไป - เป็นโครงสร้างข้อมูลที่แสดงให้ User เห็นข้อมูลทั้งหมดได้จากมุมมองเดียว แม้ว่าแท้จริงแล้ว ข้อมูลเหล่านั้นอาจถูกเก็บแยกกันอยู่อย่างกระจัดกระจายตาม Host ต่างๆ

4 - มีระเบียบวิธีที่ชัดเจนเป็นกลาง ทำให้การติดต่อระหว่าง Application จากต่างผู้ผลิต หรือ ต่าง Platform นั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย โดยไม่ต้องทราบข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ

5 การทำงานของ LDAP   - LDAP ได้รับการออกแบบมาให้อยู่บน TCP/IP Layer ที่มีเพียง 4 Layer ทำให้มีความต้องการ Resource น้อยกว่า DAP ของมาตรฐาน X.500 อย่างไรก็ตาม หากมีความต้องการติดต่อกันระหว่าง LDAP Client กับ X.500 Server จำเป็นจะต้องมีการติดต่อผ่าน Gateway ที่เรียกว่า LDAP Server

6 -   LDAP จะทำงานแบบ Client/Server โดยทาง Client จะมีการลงโปรแกรมไว้ เมื่อต้องการข้อมูลจาก Server ก็จะทำการส่ง Request โดยจะผ่านโปรโตคอล TCP/IP เมื่อทาง Server ได้รับ Request แล้ว จะทำการประมวลผลตามที่ Client ต้องการ และส่ง Result กลับไปให้ Client LDAP ไม่เพียงแค่ทำงานแบบ Client/Server เท่านั้น ยังสามรถทำงานแบบ Messages-Oriented ได้อีก

7 โดยที่ Message – Oriented หมายถึง การติดต่อสื่อสารระหว่าง Client-Server ที่จะมีการส่ง Messages เป็น Request ไปยัง Server และเมื่อ Server ได้รับก็จะส่ง Result กลับมาในรูปของ Message ไปให้ Client เราจะเรียกการส่งแบบนี้ว่า “ Series LDAP Message ”

8 อ้างอิง

9 สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 3
จัดทำโดย นายปิยะกร แวงสุข สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 3 รหัสนักศึกษา


ดาวน์โหลด ppt Lightweight Directory Access Protocol

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google