งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงาน PMTCT (การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงาน PMTCT (การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงาน PMTCT (การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก)
พญ. วนันธร ทองทรงกฤษณ์ กุมารแพทย์ รพ.สวรรค์ประชารักษ์

2 แนวทางการดำเนินงาน PMTCT
กรมอนามัย นโยบายระดับประเทศ การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากมารดาสู่ทารก 1 สนับสนุนนมผสม 2 การให้ ARV เพื่อป้องกัน MTCT หากแบ่งตามแผน 1 วัคซีนที่ได้รับการบรรจุในแผนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข 2 วัคซีนที่มีประโยชน์ แต่โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนเหล่านี้ยังไม่มีความสำคัญด้านสาธารณสุขในลำดับต้นๆรวมทั้งราคาสูง ยังไม่สามารถจัดหามาใช้กับเด็กทั้งประเทศ รวมถึงวัคซีนพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาเพื่อให้ผลข้างเคียงลดลง 3.วัคซีนที่มีข้อบ่งชี้ชัดเจนเพื่อใช้ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรค หรือหากเกิดโรคอาจมีอาการและภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น pneumococcus for asplenia, influenza for heart dz/chronic lung/old age, tetanus for dog bite 4. วัคซีนที่มีความสำคัญในการป้องกันโรคที่กำลังเป็นปัยหาในหลายประเทศและยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัย ผลิต หรือทดลอง เช่น วัคซีน ไข้เลือดออก มาลาเรีย เอดส์ 3 PMTCT ประชุมชี้แจง อบรม แนวทางการดำเนินงาน PMTCT สื่อ เอกสาร แผ่นพับ การติดตามควบคุม PHIMS / NAP / นมผสม / ผลเลือดเด็ก

3 แนวทางการดำเนินงานป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก

4 ระบบบริการ/การเชื่อมโยง
หญิงตั้งครรภ์ ANC สามี บุตร ห้องคลอด ห้องคลอด หลังคลอด หลังคลอด Nursery ตรวจหลังคลอด HIV-clinic : Ped HIV-clinic : Med

5 ANC ระบบบริการ Z-card ห้องคลอด หญิงตั้งครรภ์ สามี Anti-HIV
Couple counseling (pre-/post-): Anti-HIV ผล : ความลับ แจ้งเฉพาะบุคคล / ผู้ได้รับอนุญาต HIV + : CD4 q 6 hr, VL at GA 36 wk ARV (HAART) (Med/เภสัชกร) บันทึกในสมุด ANC (-R/NR), ให้กำลังใจ ประสานเวชกรรม : ลงทะเบียน ติดตาม (ศูนย์รวมใจ) ANC Z-card สามี เภสัชกร ช่วยอธิบายเรื่องยาต้านไวรัส และเน้นให้หญิงตั้งครรภ์เห็นความสำคัญของการกินยาให้ตรงเวลา (Adherence) Anti-HIV HIV + : CD4 q 6 hr ARV (HAART) ห้องคลอด

6 แนวทางการดำเนินงานป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก

7

8

9

10

11 ระบบบริการ Z-card ห้องคลอด หลังคลอด nursery หญิงตั้งครรภ์ ลูก
Routine care : การทำคลอด (+การคุมกำเนิด) No ANC : pre-/post-counseling (Anti-HIV) HIV + : ARV drug (แม่ ลูก) งดนมแม่ Z-card ลูก หลังคลอด nursery

12 ระบบบริการ Z-card หลังคลอด ตรวจ HIV clinic : Ped nursery หลังคลอด
หญิงตั้งครรภ์ ARV drug (แม่ ลูก) งดนมแม่ / ให้นมผสม ให้คำปรึกษา : การดูแลสุขภาพแม่ลูก, การเปิดเผยผล เลือดแก่สามี, การรับบริการตามนัดทั้งแม่และลูก, การรับยาต้านไวรัส, การรับนมผสม หลังคลอด แบบบันทึกข้อมูล ลูก Z-card ตรวจ หลังคลอด HIV clinic : Ped nursery

13 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก
หญิงตั้งครรภ์ หญิงตั้งครรภ์ แผนให้คำปรึกษา สามี สามี แผนให้คำปรึกษา ลูก

14 ระบบบริการ ตรวจ หลังคลอด HIV clinic : Med หญิงตั้งครรภ์
Routine care : หลังคลอด วางแผนครอบครัว/คุมกำเนิด ให้คำปรึกษาต่อเนื่อง เปิดเผยผลเลือดกับสามี-ญาติ นมผสม ตรวจ หลังคลอด ARV drug เวชกรรมสังคม : ประสานขอทุนการศึกษา (มูลนิธิพระครูอุย) (แม้ลูก HIV -) - หานมผสมอื่น (รายกินนมที่แจกไม่ได้) HIV clinic : Med

15 HIV clinic : รพช./จังหวัดอื่น
ระบบบริการ ลูก HIV clinic : Ped HIV clinic : รพช./จังหวัดอื่น Counseling PCR, Anti-HIV (F/U ติดตาม) นมผสม Bactrim prophylaxis : PJP G&D, vaccine HIV + : Ped HIVQUAL-T คลอด รพ.อื่น ใน/นอกจังหวัด

16 เด็กที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อฯ
ปัญหาที่พบ มีกี่คน? คิดรูปแบบ มาตามนัด? ดูแค่เด็ก? พัฒนา เจาะเลือด ครบ? สปสช. ได้เป็นข้อมูลเสียชีวิตจากทะเบียนราษฎร์ ติดเชื้อกี่ราย ใช้/ศึกษา

17 ติดตามเด็กที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อ

18 ขยายระบบบริการสู่รพ.ชุมชน
อบรมวิชาการ “PMTCT” รพ.ชุมชน รพ.ค่ายฯ รพ.เอกชน แนวทาง การดำเนินงาน แบบฟอร์ม การติดตาม รพท. ในเครือข่าย ร่วมกับ MCH จังหวัด อบรมวิชาการ // ได้ประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลงนิเทศโรงพยาบาลชุมชน ร่วมกับการนิเทศ ในโครงการ Pediatrics HIVQUAL-T ปีละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบและช่วยแก้ไขปัญหาในการทำงาน เป็นที่ปรึกษา นิเทศ/ติดตาม

19 เด็กที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวี ที่รพ.สปร. ได้รับการเจาะเลือด พ.ศ. 2553
รวม = 27 Dead = 1 รพช. = 5 มา F/U สปร = 21 PCR 1 = P = 3 PCR 2 = P = 3 Loss PCR 2 = 2 แต่ได้เจาะ anti-HIV = 1 Loss Anti-HIV = 1

20 เด็กที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวี ที่รพ.สปร. ได้รับการเจาะเลือด พ.ศ. 2553
Negative : all


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงาน PMTCT (การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google