งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการสร้างฟอร์มย่อย 1. เลือกการสร้างแบบตัวช่วยสร้าง 2. เลือกตารางหลัก Sale เลือกฟิลด์ทั้งหมด 3. เลือกตารางย่อย Item3 เลือกฟิลด์ทั้งหมด 4. จัดรูปแบบให้ตารางหลักอยู่ในส่วนหัวฟอร์ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการสร้างฟอร์มย่อย 1. เลือกการสร้างแบบตัวช่วยสร้าง 2. เลือกตารางหลัก Sale เลือกฟิลด์ทั้งหมด 3. เลือกตารางย่อย Item3 เลือกฟิลด์ทั้งหมด 4. จัดรูปแบบให้ตารางหลักอยู่ในส่วนหัวฟอร์ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ขั้นตอนการสร้างฟอร์มย่อย 1. เลือกการสร้างแบบตัวช่วยสร้าง 2. เลือกตารางหลัก Sale เลือกฟิลด์ทั้งหมด 3. เลือกตารางย่อย Item3 เลือกฟิลด์ทั้งหมด 4. จัดรูปแบบให้ตารางหลักอยู่ในส่วนหัวฟอร์ม 5. เพิ่มปุ่มสำหรับ เพิ่มข้อมูล บันทึก ลบ กลับ เมนู

3 1. สร้างแบบสอบถาม 2. เลือกฟิลด์ที่ต้องการแสดงทุกตาราง 3. ในช่องเกณฑ์ [ ป้อนวันที่ขาย ] ในฟิลด์ Datesale 4. บันทึกแบบสอบถามตั้งชื่อเป็นแสดงการขาย ตามวันที่ 5. นำแบบสอบถามแสดงการขายตามวันที่ ไป สร้างฟอร์ม 6. เรียกใช้ฟอร์มในปุ่มการค้นหาการขายตาม วันที่ การแสดงข้อมูลการขาย

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 1 การสร้างฟอร์มย่อย Subfrom 3 การสร้างแสดงการขายตามวันที่ และรวมจำนวนเงินในการขาย 2 การสร้างแบบสอบถามแสดงการขาย ประจำวันที่,…. 4 เรียกใช้ฟอร์มการขายในเมนูสืบค้น ตามวันที่


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการสร้างฟอร์มย่อย 1. เลือกการสร้างแบบตัวช่วยสร้าง 2. เลือกตารางหลัก Sale เลือกฟิลด์ทั้งหมด 3. เลือกตารางย่อย Item3 เลือกฟิลด์ทั้งหมด 4. จัดรูปแบบให้ตารางหลักอยู่ในส่วนหัวฟอร์ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google