งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร:เลขามืออาชีพวันที่ 1 เมษายน 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร:เลขามืออาชีพวันที่ 1 เมษายน 2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตร:เลขามืออาชีพวันที่ 1 เมษายน 2551
หลักสูตร:เลขามืออาชีพวันที่  1 เมษายน 2551

2 รับจำนวน 20 ท่านเท่านั้น
ในปัจจุบัน เลขามีบทบาทต่อองค์กร และมีความสำคัญในการติดต่อประสานงานสูงมาก รวมทั้งเป็นผู้ที่ส่งเสริมภาพพจน์ ของบริษัท และเจ้านาย ทำอย่างไรจึงจะเป็นเลขาผู้ทรงประสิทธิภาพ และ มีภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป หากคุณพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง เราพร้อมที่จะช่วยคุณ วัตถุประสงค์ เพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการทำงาน สะท้อนภาพลักษณ์ ของการเป็นเลขามืออาชีพ เสนอแนวคิด ทักษะ และประสบการณ์ นำไปประยุกต์ใช้   รับจำนวน 20 ท่านเท่านั้น

3 หัวข้อสัมมนา บทบาทหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร หน้าที่ประจำ และ หน้าที่ควรทำ เลขานุการมืออาชีพ ...คุณสมบัติที่ผู้บริหารคาดหวัง Smart Secretary ปรับตัวในการทำงานเป็นทีมกับผู้บริหาร เทคนิคการบริหารงานเลขา ฯ การจัดเตรียมและบันทึกการประชุม ระบบการจัดเก็บ ดูแล และป้องกันเอกสาร บุคลิกภาพและมารยาทในธุรกิจสากล บุคลิกที่เหมาะสำหรับเลขา มารยาทในการสื่อสารทางโทรศัพท์  ทักษะที่จำเป็นในการทำงาน จิตวิทยาในการจัดการสำหรับเลขานุการ การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ กุญแจสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานประจำด้านต่างๆ งานเอกสาร, งานประชุม, งานต้อนรับ, งานนัดหมาย,งานสำนักงาน

4 วิทยากร ชื่อ คุณภรณี วินิจฉัยกุล ประวัติการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาเลขานุการจากประเทศอังกฤษ ประสบการณ์ การทำงาน อดีตเลขานุการประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซันโย ยูนิเวอร์แซลอิเล็คทริค จำกัด( มหาชน) อดีตนายกสมาคมเลขานุการสตรีแห่งชาติ อดีตอุปนายกสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี อดีตผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม สมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย อดีตกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ

5 สถานที่จัดสัมมนา วันอังคาร ที่ 1 เมษายน เวลาสัมมนา น. ลงทะเบียน น. กรุงเทพ ฯ : โรงแรม Windsor Suites (สุขุมวิท )อัตราค่าสัมมนา 3,490 บาท ( ยังไม่รวม vat 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% )การจองสัมมนาโดยโอนเงินเข้าบัญชี บริษัทแพสคอนส์ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนน ศรีนครินทร์ ( กรุงเทพกรีฑา ) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ โปรดแฟกซ์ Pay- in Slip และแจ้งชื่อผู้ติดต่อ Fax หรือสอบถาม , คุณปิยวรรณจัดสัมมนาโดยบริษัท แพสคอนส์ จำกัด เลขที่68/19 ซอยรามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพ ฯ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร:เลขามืออาชีพวันที่ 1 เมษายน 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google