งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร : เลขามืออาชีพ วันที่ 1 เมษายน 255 1. วัตถุประสงค์เพิ่มศักยภาพ และ ประสิทธิภาพในการทำงาน สะท้อนภาพลักษณ์ ของการเป็น เลขามืออาชีพ เสนอแนวคิด ทักษะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร : เลขามืออาชีพ วันที่ 1 เมษายน 255 1. วัตถุประสงค์เพิ่มศักยภาพ และ ประสิทธิภาพในการทำงาน สะท้อนภาพลักษณ์ ของการเป็น เลขามืออาชีพ เสนอแนวคิด ทักษะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตร : เลขามืออาชีพ วันที่ 1 เมษายน 255 1

2 วัตถุประสงค์เพิ่มศักยภาพ และ ประสิทธิภาพในการทำงาน สะท้อนภาพลักษณ์ ของการเป็น เลขามืออาชีพ เสนอแนวคิด ทักษะ และ ประสบการณ์ นำไปประยุกต์ใช้ ในปัจจุบัน เลขามีบทบาทต่อองค์กร และมี ความสำคัญในการติดต่อประสานงานสูงมาก รวมทั้งเป็นผู้ที่ส่งเสริมภาพพจน์ ของบริษัท และเจ้านาย ทำอย่างไรจึงจะเป็นเลขาผู้ทรง ประสิทธิภาพ และ มีภาพลักษณ์อย่างมือ อาชีพ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป หากคุณ พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง............... เรา พร้อมที่จะช่วยคุณ รับจำนวน 20 ท่าน เท่านั้น

3 หัวข้อสัมมนา บทบาทหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร หน้าที่ประจำ และ หน้าที่ควรทำ เลขานุการมืออาชีพ... คุณสมบัติที่ผู้บริหารคาดหวัง Smart Secretary ปรับตัวในการทำงานเป็นทีมกับผู้บริหาร เทคนิคการบริหารงานเลขา ฯ การจัดเตรียมและบันทึกการประชุม ระบบการจัดเก็บ ดูแล และป้องกันเอกสาร บุคลิกภาพและมารยาทในธุรกิจสากล บุคลิกที่เหมาะสำหรับเลขา มารยาทในการสื่อสารทางโทรศัพท์ ทักษะที่จำเป็นในการทำงาน จิตวิทยาในการจัดการสำหรับเลขานุการ การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ กุญแจสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานประจำด้านต่างๆ งานเอกสาร, งานประชุม, งานต้อนรับ, งานนัดหมาย, งานสำนักงาน

4 วิทยากร ชื่อ คุณภรณี วินิจฉัยกุล ประวัติการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาเลขานุการจากประเทศอังกฤษ ประสบการณ์ การทำงาน อดีตเลขานุการประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซันโย ยูนิเวอร์แซลอิเล็คทริค จำกัด ( มหาชน ) อดีตนายกสมาคมเลขานุการสตรีแห่งชาติ อดีตอุปนายกสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี อดีตผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม สมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย อดีตกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ

5 สถานที่จัดสัมมนา วันอังคาร ที่ 1 เมษายน 2551 เวลาสัมมนา 9.00 - 16.00 น. ลงทะเบียน 8.30 น. กรุงเทพ ฯ : โรงแรม Windsor Suites ( สุขุมวิท 18 - 20 ) อัตราค่าสัมมนา 3,490 บาท ( ยังไม่รวม vat 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ) การจอง สัมมนาโดยโอนเงินเข้าบัญชี บริษัทแพสคอนส์ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนน ศรีนครินทร์ ( กรุงเทพกรีฑา ) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 080-2- 40260-2 โปรดแฟกซ์ Pay- in Slip และแจ้ง ชื่อผู้ติดต่อ Fax.02-917-7148 หรือสอบถาม 02-917-7147, 083-787-5570 คุณปิยวรรณจัด สัมมนาโดยบริษัท แพสคอนส์ จำกัด เลขที่ 68/19 ซอยรามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพ ฯ 10510 เลข ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3380041618


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร : เลขามืออาชีพ วันที่ 1 เมษายน 255 1. วัตถุประสงค์เพิ่มศักยภาพ และ ประสิทธิภาพในการทำงาน สะท้อนภาพลักษณ์ ของการเป็น เลขามืออาชีพ เสนอแนวคิด ทักษะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google