งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาสาฬหบูชาและวัน เข้าพรรษา อาสาฬหบูชา ตรงกับวัขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาสาฬหบูชาและวัน เข้าพรรษา อาสาฬหบูชา ตรงกับวัขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อาสาฬหบูชาและวัน เข้าพรรษา

3 อาสาฬหบูชา ตรงกับวัขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘

4 วันเข้าพรรษา แรม ๑ เดือน ๘ ปุ ริมพรรษา แรม ๑ เดือน ๙ ปัจฉิมพรรษา

5 แสดงปฐมเทศนา

6 ธรรมจักรจกัปปวตนสูตร

7 ความสำของวัน อาสาฬหบูชา

8 ๑ พระพุทธเจ้าประกา ศาสนาเป็นครั้งแรก

9 ๒ พระรัตนตรัยเกิดขึ้น เป็นครั้งแรก

10 ๓ มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็น ครั้งแรก

11 ๔ มีพระรัตนตรัยครบทั้ง 3 ประการ คือ - พระพุทธ - พระพุทธ - พระธรรม - พระธรรม - และพระสงฆ์ - และพระสงฆ์

12 แห่เทียน

13 เทียนพรรษาหรือเทียน จำนำพรรษา

14 ถวายผ้าอาบน้ำฝน

15 ฟังธรรมหรือสดับพระ ธรรม

16 บวชพระ

17 เวียนเทียน

18 ทำบุญตักบาตร

19 เวียนเทียน

20

21


ดาวน์โหลด ppt อาสาฬหบูชาและวัน เข้าพรรษา อาสาฬหบูชา ตรงกับวัขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google