งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ให้นักเรียนดูภาพแผนที่ต่อไปนี้ แล้วช่วยบอกด้วยว่าเป็นแผนที่ชนิดใด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ให้นักเรียนดูภาพแผนที่ต่อไปนี้ แล้วช่วยบอกด้วยว่าเป็นแผนที่ชนิดใด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ให้นักเรียนดูภาพแผนที่ต่อไปนี้ แล้วช่วยบอกด้วยว่าเป็นแผนที่ชนิดใด
ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5 ข้อที่ 6

2 แผนที่โลกแสดงความกดอากาศ
แผนที่ลายเส้น แผนที่ภาพถ่าย แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่เฉพาะเรื่อง

3 แผนที่แสดงเขตเวลาโลก
แผนที่ลายเส้น แผนที่ภาพถ่าย แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่เฉพาะเรื่อง

4 แผนที่โลกแสดงปริมาณน้ำฝน
แผนที่ลายเส้น แผนที่ภาพถ่าย แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่เฉพาะเรื่อง

5 แผนที่ทวีปแอฟริกาแสดงเขตประเทศ
แผนที่ลายเส้น แผนที่ภาพถ่าย แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่เฉพาะเรื่อง

6 แผนที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แสดงลักษณะทางกายภาพ
แผนที่ลายเส้น แผนที่ภาพถ่าย แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่เฉพาะเรื่อง

7 แผนที่ทางอากาศแสดงความกดอากาศ
แผนที่ลายเส้น แผนที่ภาพถ่าย แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่เฉพาะเรื่อง

8 คิดผิด คลิกใหม่นะจ๊ะ

9 ถูกต้องแล้วคะ ไปข้อที่ 2 ไปข้อที่ 3 ไปข้อที่ 4 ไปข้อที่ 5 ไปข้อที่ 6


ดาวน์โหลด ppt ให้นักเรียนดูภาพแผนที่ต่อไปนี้ แล้วช่วยบอกด้วยว่าเป็นแผนที่ชนิดใด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google