งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ให้นักเรียนดูภาพแผนที่ต่อไปนี้ แล้วช่วยบอกด้วยว่าเป็นแผนที่ชนิดใด ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5 ข้อที่ 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ให้นักเรียนดูภาพแผนที่ต่อไปนี้ แล้วช่วยบอกด้วยว่าเป็นแผนที่ชนิดใด ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5 ข้อที่ 6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ให้นักเรียนดูภาพแผนที่ต่อไปนี้ แล้วช่วยบอกด้วยว่าเป็นแผนที่ชนิดใด ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5 ข้อที่ 6

2 แผนที่ ลายเส้น แผนที่ ภาพถ่าย แผนที่ภูมิ ประเทศ แผนที่เฉพาะ เรื่อง แผนที่โลกแสดงความ กดอากาศ

3 แผนที่ ลายเส้น แผนที่ ภาพถ่าย แผนที่ภูมิ ประเทศ แผนที่เฉพาะ เรื่อง แผนที่แสดงเขต เวลาโลก

4 แผนที่ ลายเส้น แผนที่ ภาพถ่าย แผนที่ภูมิ ประเทศ แผนที่เฉพาะ เรื่อง แผนที่โลกแสดง ปริมาณน้ำฝน

5 แผนที่ ลายเส้น แผนที่ ภาพถ่าย แผนที่ภูมิ ประเทศ แผนที่เฉพาะ เรื่อง แผนที่ทวีปแอฟริกา แสดงเขตประเทศ

6 แผนที่ ลายเส้น แผนที่ ภาพถ่าย แผนที่ภูมิ ประเทศ แผนที่เฉพาะ เรื่อง แผนที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แสดงลักษณะทางกายภาพ

7 แผนที่ ลายเส้น แผนที่ ภาพถ่าย แผนที่ภูมิ ประเทศ แผนที่เฉพาะ เรื่อง แผนที่ทางอากาศแสดง ความกดอากาศ

8 คิดผิด คลิกใหม่ นะจ๊ะ

9 ถูกต้องแล้วคะ ไปข้อที่ 2 ไปข้อที่ 3 ไปข้อที่ 4 ไปข้อที่ 5 ไปข้อที่ 6


ดาวน์โหลด ppt ให้นักเรียนดูภาพแผนที่ต่อไปนี้ แล้วช่วยบอกด้วยว่าเป็นแผนที่ชนิดใด ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5 ข้อที่ 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google