งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาพแวดล้อมของช่องทาง การตลาด หมายถึง ตัวแปรหรือสิ่งต่างๆ ที่มีอิทธิพล หรือผลกระทบต่อการดำเนินงานใน ช่องทางการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาพแวดล้อมของช่องทาง การตลาด หมายถึง ตัวแปรหรือสิ่งต่างๆ ที่มีอิทธิพล หรือผลกระทบต่อการดำเนินงานใน ช่องทางการตลาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สภาพแวดล้อมของช่องทาง การตลาด หมายถึง ตัวแปรหรือสิ่งต่างๆ ที่มีอิทธิพล หรือผลกระทบต่อการดำเนินงานใน ช่องทางการตลาด

3 ประเภทของสภาพแวดล้อมที่มี ผลกระทบต่อ งานช่องทางการตลาด สภาพแวดล้อม มหภาค - ประชากรศาสต ร์ - กายภาพและ ธรรมชาติ - เศรษฐกิจ - สังคมและ วัฒนธรรม - การเมืองและ กฎหมาย - เทคโนโลยี - นโยบาย วัตถุประสงค์ และทรัพยากร ของบริษัท - คนกลางทาง การตลาด - ผู้จัดหาปัจจัย การผลิต - ลูกค้า - คู่แข่งขัน - กลุ่ม สาธารณชน สภาพแวดล้อม จุลภาค

4 วิถีชีวิตของ ผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการการพัฒนาช่องทางการตลาด 1. เวลาพักผ่อนมี น้อยลง 1. อาหารพร้อมบริโภค เช่น อาหาร พร้อมปรุง พิซซ่า ไก่ ทอด ขนมปัง และบะหมี่สำเร็จรูป 2. บริการซัก อบ รีด บริการ ชำระค่า สาธารณูปโภค 1. การขายสินค้าผ่านสื่อ เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์ ไปรษณีย์ และอินเตอร์เน็ต 2. บริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน 3. ตัวแทนให้บริการชำระค่าสาธารณูปโภค หรือเคาน์เตอร์บริการ 4. การนำระบบการจัดการ ณ จุดขาย (POS) มาใช้เพื่อให้บริการชำระเงินของลูกค้าใน ร้านสรรพาหาร ซูเปอร์สโตร์ รวดเร็วขึ้น 5. ร้านขายอาหารฟาสท์ฟู้ดที่สามารถขับรถ เข้าไปซื้อได้ (Drive-in service) 2. คำนึงถึงสุขภาพ มากขึ้น 1. ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ สุขภาพ เช่น ผักปลอด สารพิษ น้ำผักและผลไม้ อาหารชีวจิต และ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 2. ผลิตภัณฑ์ยาและ เครื่องสำอางที่แปรรูปจาก สมุนไพรหรือพืชผัก ธรรมชาติ 3. บริการนวดและสปา 1. ร้านจำหน่ายสินค้าเฉพาะสายผลิตภัณฑ์ จำพวกอาหารชีวจิต อาหารที่แปรรูปจาก ธรรมชาติมากขึ้น เช่น ร้านโดยเฉพาะ และ นำวางจำหน่ายในร้านสรรพาหารแล ซูเปอร์สโตร์เพิ่มขึ้น 2. ร้านจำหน่ายสินค้าเฉพาะอย่างจำพวกยา สมุนไพรและเครื่องสำอางจากธรรมชาติ เพิ่มขึ้น เช่น ร้านบอดี้ช้อป (Body Shop) และเซนต์ ไมเคิล (St.Micheal) 3. ร้านบริการนวดสุขภาพ และร้านบริการส ปาเพิ่มขึ้น 3. ชอบเลือกซื้อ สินค้าคุณภาพ ปานกลาง - ดีใน ราคาถูก 1. สินค้าและบริการที่ให้ ลูกค้าบริการตนเอง เช่น ปั๊มน้ำมันแบบบริการตนเอง บริการรับฝากเงิน และปรับ สมุดเงินฝากแบบบริการ ตนเอง 1. ร้านซูเปอร์สโตร์เพิ่มขึ้น เช่น วอล - มาร์ท เทสโก้ โลตัส และคาร์ฟูร์ 2. ร้านค้าของผู้ผลิตหรือเฟคตอรี่เอาท์เลท เพิ่มขึ้น การพัฒนาช่องทางการตลาดให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้บริโภค

5 เวเน ซูเอลา ผู้ผลิ ต ตัวแท น นำเข้า ร้านค้ าของ ผู้ค้า ส่ง ผู้ค้า ส่ง ผู้ซื้อ ราย ใหญ่ ผู้ค้า ปลีก ตุรกี ผู้ผลิ ต ผู้ค้าส่งใน ชนบท ผู้ค้า ปลีก ใน เมือง ร้านค้า ของ ผู้ค้า ปลีก ใน เมือง ผู้ค้า ปลีก นอก เมือง

6 อียิปต์ ผู้ผลิต ตัวแทน ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน ผู้ค้าส่ง ตัวแทนรายย่อย ผู้ค้าปลีก ผู้ผลิต ตัวแทนนำเข้า ตัวแทนรายย่อย ผู้ค้าปลีก ร้านค้าของ ผู้ค้าปลีก ผู้ผลิต ท้องถิ่น ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก

7 ญี่ปุ่น ผู้ผลิตสินค้าพื้นฐาน ผู้ค้าส่งทั่วไป ผู้ค้าส่งสินค้าพื้นฐาน ผู้ค้าส่งเฉพาะอย่าง ผู้ค้าส่งภูมิภาค ผู้ค้าส่งท้องถิ่น ผู้ค้าปลีก อินเดีย ผู้ผลิต ผู้ค้าส่งท้องถิ่นตัวแทนผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง เพื่อผู้บริโภค ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ชนบท

8 การจัดการข้อมูลเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมทางการตลาด 1. การจัดการข้อมูลให้น่าเชื่อถือ 1.1 ควรเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเท่าที่จำเป็น 1.2 ควรเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความถูกต้อง 2. การจัดการด้านพลวัตของสภาพแวดล้อมในช่องทาง การตลาด 2.1 การยืดหยุ่น 2.2 เตรียมการ 2.3 ปรับให้ เหมาะสม 3. การจัดการระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3.1 แนวโน้มสภาพแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคตที่ มีผลกระทบต่อขนาดของตลาด 3.2 ความชอบของลูกค้าที่มีผลกระทบต่อความ ต้องการและการรับรู้ถึงความต้องการ 3.3 การบริหารจัดการธุรกิจ และความสำเร็จหรือ ล้มเหลวของกลยุทธ์ช่องทางการตลาดในปัจจุบัน

9


ดาวน์โหลด ppt สภาพแวดล้อมของช่องทาง การตลาด หมายถึง ตัวแปรหรือสิ่งต่างๆ ที่มีอิทธิพล หรือผลกระทบต่อการดำเนินงานใน ช่องทางการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google