งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาพแวดล้อมของช่องทางการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาพแวดล้อมของช่องทางการตลาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สภาพแวดล้อมของช่องทางการตลาด
บทที่ 3 สภาพแวดล้อมของช่องทางการตลาด

2 สภาพแวดล้อมของช่องทางการตลาด
หมายถึง ตัวแปรหรือสิ่งต่างๆ ที่มีอิทธิพล หรือผลกระทบต่อการดำเนินงานในช่องทางการตลาด

3 ประเภทของสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ งานช่องทางการตลาด
- นโยบาย วัตถุประสงค์ และทรัพยากรของบริษัท - คนกลางทางการตลาด - ผู้จัดหาปัจจัยการผลิต - ลูกค้า - คู่แข่งขัน - กลุ่มสาธารณชน สภาพแวดล้อมจุลภาค สภาพแวดล้อมมหภาค - ประชากรศาสตร์ - กายภาพและธรรมชาติ - เศรษฐกิจ - สังคมและวัฒนธรรม - การเมืองและกฎหมาย - เทคโนโลยี

4 การพัฒนาช่องทางการตลาดให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ การพัฒนาช่องทางการตลาด 1.เวลาพักผ่อนมีน้อยลง 1.อาหารพร้อมบริโภค เช่น อาหาร พร้อมปรุง พิซซ่า ไก่ทอด ขนมปัง และบะหมี่สำเร็จรูป 2.บริการซัก อบ รีด บริการชำระค่า สาธารณูปโภค 1.การขายสินค้าผ่านสื่อ เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์ ไปรษณีย์ และอินเตอร์เน็ต 2.บริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน 3.ตัวแทนให้บริการชำระค่าสาธารณูปโภคหรือเคาน์เตอร์บริการ 4.การนำระบบการจัดการ ณ จุดขาย (POS) มาใช้เพื่อให้บริการชำระเงินของลูกค้าในร้านสรรพาหาร ซูเปอร์สโตร์ รวดเร็วขึ้น 5.ร้านขายอาหารฟาสท์ฟู้ดที่สามารถขับรถเข้าไปซื้อได้ (Drive-in service) 2.คำนึงถึงสุขภาพมากขึ้น 1.ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ เช่น ผักปลอดสารพิษ น้ำผักและผลไม้ อาหารชีวจิต และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 2.ผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอางที่แปรรูปจากสมุนไพรหรือพืชผักธรรมชาติ 3.บริการนวดและสปา 1.ร้านจำหน่ายสินค้าเฉพาะสายผลิตภัณฑ์จำพวกอาหารชีวจิต อาหารที่แปรรูปจากธรรมชาติมากขึ้น เช่น ร้านโดยเฉพาะ และนำวางจำหน่ายในร้านสรรพาหารแล ซูเปอร์สโตร์เพิ่มขึ้น 2.ร้านจำหน่ายสินค้าเฉพาะอย่างจำพวกยาสมุนไพรและเครื่องสำอางจากธรรมชาติเพิ่มขึ้น เช่น ร้านบอดี้ช้อป (Body Shop) และเซนต์ ไมเคิล (St.Micheal) 3.ร้านบริการนวดสุขภาพ และร้านบริการสปาเพิ่มขึ้น 3.ชอบเลือกซื้อสินค้าคุณภาพปานกลาง-ดีในราคาถูก 1.สินค้าและบริการที่ให้ลูกค้าบริการตนเอง เช่น ปั๊มน้ำมันแบบบริการตนเอง บริการรับฝากเงิน และปรับสมุดเงินฝากแบบบริการตนเอง 1.ร้านซูเปอร์สโตร์เพิ่มขึ้น เช่น วอล-มาร์ท เทสโก้ โลตัส และคาร์ฟูร์ 2.ร้านค้าของผู้ผลิตหรือเฟคตอรี่เอาท์เลทเพิ่มขึ้น การพัฒนาช่องทางการตลาดให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้บริโภค

5 โครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศต่างๆ
เวเนซูเอลา ผู้ผลิต ตัวแทนนำเข้า ร้านค้าของผู้ค้าส่ง ผู้ค้าส่ง ผู้ซื้อ รายใหญ่ ผู้ค้าปลีก ตุรกี ผู้ผลิต ผู้ค้าส่งในชนบท ผู้ค้าปลีก ในเมือง ร้านค้าของผู้ค้าปลีก นอกเมือง

6 โครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศต่างๆ
อียิปต์ ผู้ผลิต ตัวแทน ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน ผู้ค้าส่ง ตัวแทนรายย่อย ผู้ค้าปลีก ตัวแทนนำเข้า ร้านค้าของ ท้องถิ่น

7 โครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศต่างๆ
ญี่ปุ่น ผู้ผลิตสินค้าพื้นฐาน ผู้ค้าส่งทั่วไป ผู้ค้าส่งสินค้าพื้นฐาน ผู้ค้าส่งเฉพาะอย่าง ผู้ค้าส่งภูมิภาค ผู้ค้าส่งท้องถิ่น ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าปลีก อินเดีย ผู้ผลิต ผู้ค้าส่งท้องถิ่น ตัวแทนผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง เพื่อผู้บริโภค ชนบท

8 การจัดการข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการตลาด
1.การจัดการข้อมูลให้น่าเชื่อถือ 1.1 ควรเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเท่าที่จำเป็น 1.2 ควรเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความถูกต้อง 2.การจัดการด้านพลวัตของสภาพแวดล้อมในช่องทางการตลาด 2.1 การยืดหยุ่น เตรียมการ ปรับให้เหมาะสม 3.การจัดการระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3.1 แนวโน้มสภาพแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคตที่มีผลกระทบต่อขนาดของตลาด 3.2 ความชอบของลูกค้าที่มีผลกระทบต่อความต้องการและการรับรู้ถึงความต้องการ 3.3 การบริหารจัดการธุรกิจ และความสำเร็จหรือล้มเหลวของกลยุทธ์ช่องทางการตลาดในปัจจุบัน

9 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION


ดาวน์โหลด ppt สภาพแวดล้อมของช่องทางการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google