งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
การอบรมเกณฑ์คงค้าง ดวงพร เพลินสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

2 วิธีจำหน่ายครุภัณฑ์ Dr.ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์......
Cr.ครุภัณฑ์ Dr.ค่าจำหน่าย ครุภัณฑ์ Cr.ครุภัณฑ์

3 ปรับผัง เลือก รหัส แก้ไขชื่อบัญชี เป็น รายได้ค่ารักษา UC-OPD รับล่วงหน้า เลือกรหัส ค้นหา ถ้าไม่มีให้เพิ่มรายการ มีรหัส ให้เพิ่มรายละเอียด

4 รายวันทั่วไป กรณีรับเงินโอนค่าเหมาจ่ายรายหัว จาก รพ.มหาชนะชัย
กรณีรับเงินโอนค่าเหมาจ่ายรายหัว จาก รพ.มหาชนะชัย เดบิต เครดิต

5 รายวันทั่วไป ไม่มีเงินโอน ตั้งลูกหนี้ ค่ารักษาพยาบาล
ไม่มีเงินโอน ตั้งลูกหนี้ ค่ารักษาพยาบาล เดบิต เครดิต

6 รายวันทั่วไป ตัดลูกหนี้ ค่ารักษาพยาบาล เมื่อมีเงินโอนหรือหมวดรายได้มียอดเงิน เดบิต เครดิต

7 รับโอนเงิน UC ตามผลงาน แพทย์แผนไทย
Dr Cr

8 รับยา เวชภัณฑ์ วัสดุงานบ้าน วัสดุอื่น จาก รพ.
รับยา เวชภัณฑ์ วัสดุงานบ้าน วัสดุอื่น จาก รพ. Dr. ยา เวชภัณฑ์ วัสดุงานบ้าน วัสดุอื่น Cr.รายได้ค่ารักษา UC-OPD รับล่วงหน้า

9 ถ้าเงินรายได้ ค่ารักษา UC-OPD รับล่วงหน้า มียอดคงเหลือ
Dr Cr ทำ 3 เดือนครั้ง ธันวาคม มีนาคม มิถุนายน กันยายน

10 การปิดงบ

11 อยู่เดบิต เดบิต เครดิต

12 อยู่เครดิต เดบิต เครดิต

13

14

15

16 วิธีแก้ไข ลูกหนี้ค่ารักษา OPD-UCในCUP ไม่บันทึก ดูจำนวนเงินลูกหนี้ จาก
ดูจำนวนเงินลูกหนี้ จาก สปภ.02/1

17

18 ลูกหนี้ = 46, บาท ตัดลูกหนี้ด้วยเงินกองทุนUC-OPD วิธีแก้ไข

19

20 22,209.94

21 41,790.84

22

23 วิธีแก้ไข รายวันทั่วไป เดบิต 1105010105.101 ยา
เดบิต ยา เครดิต ยาใช้ไป

24 วิธีแก้ไข รายวันทั่วไป เดบิต 1105010105.102 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
เดบิต เวชภัณฑ์มิใช่ยา เครดิต เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป

25 วัสดุสำนักงาน รายวันทั่วไป ลบข้อมูล

26 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน
รายวันทั่วไป ลบข้อมูล

27 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ค.วิทย์
ค่าเสื่อมราคา มากกว่าราคา ครุภัณฑ์ ลบข้อมูล

28 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ค.คอมพิวเตอร์
ในงบทดลอง หมวด 5 มีการบันทึกค่าเสื่อมราคา แต่ในค่าเสื่อมราคาสะสม ไม่มี แสดงว่า บันทึกด้านเครดิต ผิดหมวด หารายการที่ บันทึกด้านเดบิตว่าค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

29 เงินกองทุน UC-OPDรับโอนจากแม่ข่าย
รายวันทั่วไป เดบิต เงินกองทุน UC-OPDรับโอนจากแม่ข่าย เครดิต เงินกองทุน UC-OPD

30

31 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ - บุคคลภายนอก
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว - บุคคลภายนอก ค่าวัสดุก่อสร้าง - บุคคลภายนอก

32

33 วิธีแก้ไข

34

35

36

37


ดาวน์โหลด ppt นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google