งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนกภูมิอากาศ กขอ. คปอ.. มิถุนายน 57 เมษายน 58 มิถุนายน 57 เมษายน 58.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนกภูมิอากาศ กขอ. คปอ.. มิถุนายน 57 เมษายน 58 มิถุนายน 57 เมษายน 58."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนกภูมิอากาศ กขอ. คปอ.

2 มิถุนายน 57 เมษายน 58

3 มิถุนายน 57 เมษายน 58

4 มิถุนายน 57 เมษายน 58

5 มิถุนายน 57 เมษายน 58

6

7

8

9

10 ช่วงกลางเดือน (Subtropical High)

11 ช่วงปลายเดือน

12 13 เม. ย.58 <0.5 มม.

13 14 เม. ย.58 <0.5 มม.

14 15 เม. ย.58 <0.5 มม.

15 เกณฑ์ฝน บางแห่ง <20% ของพื้นที่ เป็นแห่งๆ 20 – 40% ของพื้นที่ กระจาย 40 – 60% ของพื้นที่ เกือบทั่วไป 60 – 80% ของพื้นที่ ทั่วไป >80% ของพื้นที่ เมฆบางส่วน เมฆเป็นส่วนมาก เมฆมาก ฝน พายุฝนฟ้าคะนอง ท้องฟ้าโปร่ง หมอก หมอกแดด หมอกบาง ร้อน 35.0-39.9ºC ร้อนจัด › 40.0ºC

16 เกณฑ์ฝน บางแห่ง <20% ของพื้นที่ เป็นแห่งๆ 20 – 40% ของพื้นที่ กระจาย 40 – 60% ของพื้นที่ เกือบทั่วไป 60 – 80% ของพื้นที่ ทั่วไป >80% ของพื้นที่ เมฆบางส่วน เมฆเป็นส่วนมาก เมฆมาก ฝน พายุฝนฟ้าคะนอง ท้องฟ้าโปร่ง หมอก หมอกแดด หมอกบาง ร้อน 35.0-39.9ºC ร้อนจัด › 40.0ºC

17 เกณฑ์ฝน บางแห่ง <20% ของพื้นที่ เป็นแห่งๆ 20 – 40% ของพื้นที่ กระจาย 40 – 60% ของพื้นที่ เกือบทั่วไป 60 – 80% ของพื้นที่ ทั่วไป >80% ของพื้นที่ เมฆบางส่วน เมฆเป็นส่วนมาก เมฆมาก ฝน พายุฝนฟ้าคะนอง ท้องฟ้าโปร่ง หมอก หมอกแดด หมอกบาง ร้อน 35.0-39.9ºC ร้อนจัด › 40.0ºC

18 เกณฑ์ฝน บางแห่ง <20% ของพื้นที่ เป็นแห่งๆ 20 – 40% ของพื้นที่ กระจาย 40 – 60% ของพื้นที่ เกือบทั่วไป 60 – 80% ของพื้นที่ ทั่วไป >80% ของพื้นที่ เมฆบางส่วน เมฆเป็นส่วนมาก เมฆมาก ฝน พายุฝนฟ้าคะนอง ท้องฟ้าโปร่ง หมอก หมอกแดด หมอกบาง ร้อน 35.0-39.9ºC ร้อนจัด › 40.0ºC

19 อากาศร้อน เกณฑ์ฝน บางแห่ง <20% ของพื้นที่ เป็นแห่งๆ 20 – 40% ของพื้นที่ กระจาย 40 – 60% ของพื้นที่ เกือบทั่วไป 60 – 80% ของพื้นที่ ทั่วไป >80% ของพื้นที่ เมฆบางส่วน เมฆเป็นส่วนมาก เมฆมาก ฝน พายุฝนฟ้าคะนอง ท้องฟ้าโปร่ง หมอก หมอกแดด หมอกบาง ร้อน 35.0-39.9ºC ร้อนจัด › 40.0ºC

20 1. หมอกแดด - ทำให้บางครั้งทัศนวิสัยลดลงเหลือ 3-5 ไมล์ 2. ฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนอง - บางครั้งทำให้ทัศนวิสัยลดลงต่ำกว่า 1 ไมล์ - ลมกระโชก ความเร็ว 20-30 นอต ในขณะเกิดพายุฟ้าคะนอง 3. ลมกระโชกแรง - ความเร็ว 40-60 นอต ในขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรง หรือพายุฤดูร้อน

21 ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ระหว่างเวลา 0800 – 1600 ภาคใต้ อยู่ระหว่างเวลา 0800 – 1500

22 ตกเวลา 1810 – 1837 ขึ้นเวลา 0536 – 0625


ดาวน์โหลด ppt แผนกภูมิอากาศ กขอ. คปอ.. มิถุนายน 57 เมษายน 58 มิถุนายน 57 เมษายน 58.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google