งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจ AutoDesk 3D MAX 8

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจ AutoDesk 3D MAX 8"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจ AutoDesk 3D MAX 8
น.ส.เพียงฤทัย สกุลพราหมณ์ sc ตอนเรียน B03

2 AutoDesk 3D MAX 8 รายละเอียดของซอฟต์แวร์ ลักษณะของซอฟต์แวร์
4/10/2017 AutoDesk 3D MAX 8 รายละเอียดของซอฟต์แวร์ ลักษณะของซอฟต์แวร์ ความสามารถของซอฟต์แวร์ เหตุผลที่สนใจ หน้าตาของโปรแกรม 3Ds MAX เครื่องมือใช้งานหลัก ๆ บนแถบเครื่องมือ ตัวอย่างการใช้ 3Ds MAX  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างผลงาน จัดทำโดย น.ส.เพียงฤทัย สกุลพราหมณ์ sc ตอนเรียน B03

3 รายละเอียดของซอฟต์แวร์
ชื่อซอฟต์แวร์ : AutoDesk 3D MAX 8 ผลิตโดยบริษัท : Autodesk ประเทศ : สหรัฐอเมริกา ประเภทของซอฟต์แวร์ : Commercial Software เวอร์ชั่น : 3D MAX 8 ระบบวินโดว์ที่รองรับการใช้งาน : Microsoft® Windows Vista® and XP Professional น.ส.เพียงฤทัย สกุลพราหมณ์ sc ตอนเรียน B03

4 ความสามารถของซอฟต์แวร์
4/10/2017 ความสามารถของซอฟต์แวร์ Modeling Rendering Animation น.ส.เพียงฤทัย สกุลพราหมณ์ sc ตอนเรียน B03

5 เหตุผลที่สนใจ ความสามารถนำมาประกอบใช้ในชีวิตประจำวัน
เมื่อใช้ซอฟต์แวร์แล้วทำให้เกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน เป็นซอฟต์แวร์ที่ใหม่น่าสนใจ สามารถออกแบบสิ่งที่เราต้องการได้ ทำได้ Animation ออกแบบบ้านได้ เคยเรียนซอฟต์แวร์นี้แล้วชอบ ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ น.ส.เพียงฤทัย สกุลพราหมณ์ sc ตอนเรียน B03

6 4/10/2017 ลักษณะของซอฟต์แวร์ สุดยอดโปรแกรม 3D ระดับมืออาชีพด้วยความสามารถที่หลากหลายไม่ว่า Modeling ซึ่งมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกากมาย ทำให้ขึ้น Model ที่มีความซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว , Rendering ที่เต็มไปด้วยความสามารถในการปรับแต่งแสงในรูปแบบต่างๆ หาร render แบบ Radiosity ที่ให้ความสมจริงของแสงถึงที่สุด , และความสามารถในการทำ Animation เพื่องาน Presentation ที่สมบูรณ์แบบ น.ส.เพียงฤทัย สกุลพราหมณ์ sc ตอนเรียน B03

7 หน้าตาของโปรแกรม 3Ds MAX
น.ส.เพียงฤทัย สกุลพราหมณ์ sc ตอนเรียน B03

8 เครื่องมือใช้งานหลัก ๆ บนแถบเครื่องมือ
Undo & Redo ใช้ในการย้อนกลับและกลับไปทำซ้ำ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ใช้มากที่สุด  Selection ใช้ในการเลือก Object ต่างๆ ในจอทำงาน โดยจะมีลักษณะการเลือกต่างๆ อยู่ด้านข้าง  Move ใช้ในการเคลื่อนย้าย Object ในจอทำงาน  Rotate ใช้ในการหมุน Object  Scale ใช้ในการปรับเปลี่ยนขนาดของ Object Constraint ใช้ในการควบคุมแกน x, y, z ในการทำงาน น.ส.เพียงฤทัย สกุลพราหมณ์ sc ตอนเรียน B03

9 ต่อ Zoom ใช้ในการย่อ-ขยายจอทำงานที่ทำงานอยู่ Zoom all
ใช้ในการย่อ-ขยายจอทำงาน โดยทุกจอทำงานจะถูกย่อ-ขยายไปด้วย Zoom extents ใช้ในการย่อจอทำงานให้สามารถเห็น Object ทั้งหมดในจอทำงานที่ทำงานอยู่ Zoom extents all ใช้ในการย่อจอทำงานให้สามารถเห็น Object ทั้งหมดในจอทำงานทุกจอ Region zoom ใช้ในการขยายจอทำงานโดยใช้การลากเมาส์ คลุม บริเวณที่ต้องการขยาย Pan ใช้ในการเลื่อนจอทำงานเพื่อให้แสดงบริเวณที่ไม่สามารถเห็นในจอทำงานตอนแรก Arc rotate ใช้ในการหมุนจอทำงาน เพื่อดู Object ในมุมมองอื่นๆ Min/max toggle ใช้ในการย่อ-ขยายจอทำงานที่ทำงานอยู่ ให้แสดงผลเต็มจอภาพ น.ส.เพียงฤทัย สกุลพราหมณ์ sc ตอนเรียน B03

10 ตัวอย่างการใช้ 3Ds MAX การหักเหของแสงในวัตถุโปร่งใส
ขั้นตอนที่ 1. เริ่มจากใช้คำสั่ง Line ใน Shapes > Splines >Line สร้าง Shapes ตามรูปร่างที่เราต้องการ น.ส.เพียงฤทัย สกุลพราหมณ์ sc ตอนเรียน B03

11 ต่อ ขั้นตอนที่ 2. ใช้คำสั่ง Lathe ในส่วน Modifier List แล้ว Click ที่ส่วน Weld Core และ Flips Normals ในส่วน Align เลือกคำสั่ง Min, Center หรือ Max เพื่อให้ได้ออกมาดังรูป เพิ่ม Segment เป็น 30 เพื่อไม่ให้เกิดเหลี่ยม น.ส.เพียงฤทัย สกุลพราหมณ์ sc ตอนเรียน B03

12 ต่อ ขั้นตอนที่ 3. ใช้คำสั่ง Plane ในส่วน Standard Primetives เพื่อสร้างพื้นให้กับแก้วของเราแล้วปรับสีพื้นให้เป็นสีเทาที่ color น.ส.เพียงฤทัย สกุลพราหมณ์ sc ตอนเรียน B03

13 ต่อ ขั้นตอนที่ 4.เราจะมาสร้างแสงโดยใช้คำสั่ง Light > Target Spot โดยจะสร้างเป็น Spot Light แล้วปรับค่า Parameters ดังนี้ Shadow = On Shadow Selection = Ray Traced Shadows Multiplier = 0.7 Shadows Parameters Color = Hue =0, Sat = 0, Value = 178 Dens = เมื่อ Set ค่า แล้วให้ Click ที่ Edit > Clone (ทำการ Copy Spot Light ขึ้นมาอีก 1 ตัว) แล้ว Click OK - เสร็จแล้ว Set ค่า Spot Light ตัวที่ 2 ดังนี้ (กดปุ่ม h เพื่อเลือก Select ในรูป menu) Shadow = On Shadow Selection = Shadows Map Multiplier = 0.7 Shadows Parameters Color = Hue =0, Sat = 0, Value = 20 Dens = 0.6 น.ส.เพียงฤทัย สกุลพราหมณ์ sc ตอนเรียน B03

14 ต่อ น.ส.เพียงฤทัย สกุลพราหมณ์ sc ตอนเรียน B03

15 ต่อ ขั้นตอนที่ 5. กดปุ่ม M เพื่อเลือก Meterial Editor แล้วไปที่ Blinn Basic Parameters Rollout ปรับค่า Specular Level = 95, Glossiness = 45 เสร็จแล้วไปที่ Maps Rollout Click ที่ Reflaction Map แล้วเลือก Raytrace Map จาก Material/Map Browser ที่ Opacity Map กำหนดให้เป็น Falloff Map, Falloff Direction = Local x Axis เสร็จแล้ว Assign Material ให้กับ Lathe Object ของเรา แล้วทำการ Render เพื่อชมผลงานได้เลยครับ น.ส.เพียงฤทัย สกุลพราหมณ์ sc ตอนเรียน B03

16 ต่อ น.ส.เพียงฤทัย สกุลพราหมณ์ sc ตอนเรียน B03

17 ลิงค์ที่เกี่ยวข้องและสามารถดาวน์โหลดทดลองใช้ได้ที่
น.ส.เพียงฤทัย สกุลพราหมณ์ sc ตอนเรียน B03

18 ตัวอย่างผลงาน น.ส.เพียงฤทัย สกุลพราหมณ์ sc ตอนเรียน B03

19 จัดทำโดย นางสาวเพียงฤทัย สกุลพราหมณ์ SC51102010314
นางสาวเพียงฤทัย สกุลพราหมณ์ SC วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ (SC14B) ตอนเรียน B03 น.ส.เพียงฤทัย สกุลพราหมณ์ sc ตอนเรียน B03


ดาวน์โหลด ppt ซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจ AutoDesk 3D MAX 8

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google