งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

AutoDesk 3D MAX 8 น. ส. เพียงฤทัย สกุลพราหมณ์ sc51102010314 ตอน เรียน B03.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "AutoDesk 3D MAX 8 น. ส. เพียงฤทัย สกุลพราหมณ์ sc51102010314 ตอน เรียน B03."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 AutoDesk 3D MAX 8 น. ส. เพียงฤทัย สกุลพราหมณ์ sc51102010314 ตอน เรียน B03

3 AutoDesk 3D MAX 8 รายละเอียดของซอฟต์แวร์ ลักษณะของซอฟต์แวร์ ความสามารถของซอฟต์แวร์ เหตุผลที่สนใจ หน้าตาของโปรแกรม 3Ds MAX หน้าตาของโปรแกรม 3Ds MAX เครื่องมือใช้งานหลัก ๆ บนแถบเครื่องมือ เครื่องมือใช้งานหลัก ๆ บนแถบเครื่องมือ ตัวอย่างการใช้ 3Ds MAX ตัวอย่างการใช้ 3Ds MAX ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างผลงาน จัดทำโดย น. ส. เพียงฤทัย สกุลพราหมณ์ sc51102010314 ตอน เรียน B03

4 รายละเอียดของซอฟต์แวร์ ชื่อซอฟต์แวร์ : AutoDesk 3D MAX 8 ผลิตโดยบริษัท : Autodesk ประเทศ : สหรัฐอเมริกา ประเภทของซอฟต์แวร์ : Commercial Software เวอร์ชั่น : 3D MAX 8 ระบบวินโดว์ที่รองรับการใช้งาน : Microsoft® Windows Vista® and XP Professional น. ส. เพียงฤทัย สกุลพราหมณ์ sc51102010314 ตอน เรียน B03

5 ความสามารถของซอฟต์แวร์ Modeling Rendering Animation น. ส. เพียงฤทัย สกุลพราหมณ์ sc51102010314 ตอน เรียน B03

6 เหตุผลที่สนใจ ความสามารถนำมาประกอบใช้ในชีวิตประจำวัน เมื่อใช้ซอฟต์แวร์แล้วทำให้เกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน เป็นซอฟต์แวร์ที่ใหม่น่าสนใจ สามารถออกแบบสิ่งที่เราต้องการได้ ทำได้ Animation ออกแบบบ้านได้ เคยเรียนซอฟต์แวร์นี้แล้วชอบ ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ น. ส. เพียงฤทัย สกุลพราหมณ์ sc51102010314 ตอน เรียน B03

7 ลักษณะของซอฟต์แวร์ สุดยอดโปรแกรม 3D ระดับมืออาชีพด้วย ความสามารถที่หลากหลายไม่ว่า Modeling ซึ่งมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกากมาย ทำ ให้ขึ้น Model ที่มีความซับซ้อนได้อย่าง รวดเร็ว, Rendering ที่เต็มไปด้วย ความสามารถในการปรับแต่งแสงในรูปแบบ ต่างๆ หาร render แบบ Radiosity ที่ให้ ความสมจริงของแสงถึงที่สุด, และ ความสามารถในการทำ Animation เพื่องาน Presentation ที่สมบูรณ์แบบ น. ส. เพียงฤทัย สกุลพราหมณ์ sc51102010314 ตอน เรียน B03

8 หน้าตาของโปรแกรม 3Ds MAX น. ส. เพียงฤทัย สกุลพราหมณ์ sc51102010314 ตอน เรียน B03

9 เครื่องมือใช้งานหลัก ๆ บน แถบเครื่องมือ Undo & Redo ใช้ในการย้อนกลับและกลับไปทำซ้ำ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ใช้มากที่สุด Selection ใช้ในการเลือก Object ต่างๆ ในจอทำงาน โดยจะมีลักษณะการเลือก ต่างๆ อยู่ด้านข้าง Move ใช้ในการเคลื่อนย้าย Object ในจอทำงาน Rotate ใช้ในการหมุน Object Scale ใช้ในการปรับเปลี่ยนขนาดของ Object Constraint ใช้ในการควบคุมแกน x, y, z ในการทำงาน น. ส. เพียงฤทัย สกุลพราหมณ์ sc51102010314 ตอน เรียน B03

10 ต่ อ Zoom ใช้ในการย่อ - ขยายจอทำงานที่ทำงานอยู่ Zoom all ใช้ในการย่อ - ขยายจอทำงาน โดยทุกจอทำงานจะถูกย่อ - ขยายไปด้วย Zoom extents ใช้ในการย่อจอทำงานให้สามารถเห็น Object ทั้งหมดในจอทำงานที่ทำงานอยู่ Zoom extents all ใช้ในการย่อจอทำงานให้สามารถเห็น Object ทั้งหมดในจอทำงานทุกจอ Region zoom ใช้ในการขยายจอทำงานโดยใช้การลากเมาส์ คลุม บริเวณที่ต้องการขยาย Pan ใช้ในการเลื่อนจอทำงานเพื่อให้แสดงบริเวณที่ไม่สามารถเห็นในจอทำงานตอนแรก Arc rotate ใช้ในการหมุนจอทำงาน เพื่อดู Object ในมุมมองอื่นๆ Min/max toggle ใช้ในการย่อ - ขยายจอทำงานที่ทำงานอยู่ ให้แสดงผลเต็มจอภาพ น. ส. เพียงฤทัย สกุลพราหมณ์ sc51102010314 ตอน เรียน B03

11 ตัวอย่างการใช้ 3Ds MAX การหักเหของแสงในวัตถุโปร่งใส ขั้นตอนที่ 1. เริ่มจากใช้คำสั่ง Line ใน Shapes > Splines >Line สร้าง Shapes ตามรูปร่างที่เราต้องการ น. ส. เพียงฤทัย สกุลพราหมณ์ sc51102010314 ตอน เรียน B03

12 ต่อ ขั้นตอนที่ 2. ใช้คำสั่ง Lathe ในส่วน Modifier List แล้ว Click ที่ส่วน Weld Core และ Flips Normals ในส่วน Align เลือกคำสั่ง Min, Center หรือ Max เพื่อให้ได้ออกมาดังรูป เพิ่ม Segment เป็น 30 เพื่อไม่ให้เกิดเหลี่ยม น. ส. เพียงฤทัย สกุลพราหมณ์ sc51102010314 ตอน เรียน B03

13 ต่อ ขั้นตอนที่ 3. ใช้คำสั่ง Plane ในส่วน Standard Primetives เพื่อสร้างพื้นให้กับแก้วของเราแล้วปรับสีพื้นให้เป็นสีเทาที่ color น. ส. เพียงฤทัย สกุลพราหมณ์ sc51102010314 ตอน เรียน B03

14 ต่ อ ขั้นตอนที่ 4. เราจะมาสร้างแสงโดยใช้คำสั่ง Light > Target Spot โดยจะสร้างเป็น Spot Light แล้ว ปรับค่า Parameters ดังนี้ Shadow = On Shadow Selection = Ray Traced Shadows Multiplier = 0.7 Shadows Parameters Color = Hue =0, Sat = 0, Value = 178 Dens = 2.0 - เมื่อ Set ค่า แล้วให้ Click ที่ Edit > Clone ( ทำการ Copy Spot Light ขึ้นมาอีก 1 ตัว ) แล้ว Click OK - เสร็จแล้ว Set ค่า Spot Light ตัวที่ 2 ดังนี้ ( กดปุ่ม h เพื่อเลือก Select ในรูป menu) Shadow = On Shadow Selection = Shadows Map Multiplier = 0.7 Shadows Parameters Color = Hue =0, Sat = 0, Value = 20 Dens = 0.6 น. ส. เพียงฤทัย สกุลพราหมณ์ sc51102010314 ตอน เรียน B03

15 ต่ อ น. ส. เพียงฤทัย สกุลพราหมณ์ sc51102010314 ตอน เรียน B03

16 ต่ อ ขั้นตอนที่ 5. กดปุ่ม M เพื่อเลือก Meterial Editor แล้วไปที่ Blinn Basic Parameters Rollout ปรับค่า Specular Level = 95, Glossiness = 45 เสร็จแล้วไปที่ Maps Rollout Click ที่ Reflaction Map แล้วเลือก Raytrace Map จาก Material/Map Browser ที่ Opacity Map กำหนดให้เป็น Falloff Map, Falloff Direction = Local x Axis เสร็จแล้ว Assign Material ให้กับ Lathe Object ของเรา แล้วทำการ Render เพื่อชมผลงานได้เลยครับ น. ส. เพียงฤทัย สกุลพราหมณ์ sc51102010314 ตอน เรียน B03

17 ต่ อ น. ส. เพียงฤทัย สกุลพราหมณ์ sc51102010314 ตอน เรียน B03

18 ลิงค์ที่เกี่ยวข้องและสามารถดาวน์ โหลดทดลองใช้ได้ที่ http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/mform?id=100 83915&siteID=123112 http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/mform?id=100 83915&siteID=123112 http://www.212cafe.com/freewebboard/view.php?use r=louis008&id=11 http://www.212cafe.com/freewebboard/view.php?use r=louis008&id=11 น. ส. เพียงฤทัย สกุลพราหมณ์ sc51102010314 ตอน เรียน B03

19 ตัวอย่างผลงาน น. ส. เพียงฤทัย สกุลพราหมณ์ sc51102010314 ตอน เรียน B03

20 จัดทำโดย นางสาวเพียงฤทัย สกุล พราหมณ์ SC51102010314 วิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์ (SC14B) ตอนเรียน B03 น. ส. เพียงฤทัย สกุลพราหมณ์ sc51102010314 ตอน เรียน B03


ดาวน์โหลด ppt AutoDesk 3D MAX 8 น. ส. เพียงฤทัย สกุลพราหมณ์ sc51102010314 ตอน เรียน B03.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google