งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(Mobile Biomass Briquetting in Sudan) Mobile Briquette for Thailand ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมีวัสดุเศษเหลืออาทิเช่น เหง้ามันสำปะห รัง ต้นข้าวโพด ซังข้าวโพด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(Mobile Biomass Briquetting in Sudan) Mobile Briquette for Thailand ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมีวัสดุเศษเหลืออาทิเช่น เหง้ามันสำปะห รัง ต้นข้าวโพด ซังข้าวโพด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (Mobile Biomass Briquetting in Sudan) Mobile Briquette for Thailand ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมีวัสดุเศษเหลืออาทิเช่น เหง้ามันสำปะห รัง ต้นข้าวโพด ซังข้าวโพด เศษไม้ปลายไม้ ซึ่งถูกเผาทิ้งในแต่ละปีประมาณ 30 ล้านตัน สามารถนำมาผลิตแท่งเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biomass Briquette) ใช้ ทดแทนพลังงานฟอสซิลซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก น้ำท่วม ใหญ่ปีนี้คาดว่ามีเศษวัสดุชีวมวล (Biomass) ถูกทิ้งเป็นขยะไม่น้อยกว่า 10 ล้านตัน ถ้ารัฐบาลมีนโยบายตั้งโรงงานผลิตแท่งเชื้อเพลิงแบบเคลื่อนที่ก็จะเกิดการจ้าง งานและรายได้แก่ประชาชนทั่วประเทศ

2 http://web1.fnsyrus.com/upload/ResearchCenter/files/22519-2009-06-12-8164.pdf

3 (http://portal.settrade.com/brokerpage/IPO/Research/upload/20000001485 22/BANPU%20update%2011-11-10.pdf)

4 http://portal.settrade.com/brokerpage/IPO/Research/upload/2000000156625/Commodity%20Focus%2028%20Mar%2011.pdf

5 (Biomass Briquetting in Sudan: A Feasibility Study)

6 Product Description Biomass Briquette investment is a best project to generate revenue from agro- forestry waste and to produce Green Energy to protect the global environment. The awareness of using Eco-friendly & Non-conventional Bio-coal / Bio-fuel is increasing day-to-day due to the increasing of the conventional fuel cost. This Complete Charcoal Briquette Machine can make stick shape wood briquette of different diameter and different shape from biomass and agro- forest waste. Any type of Agro-Forestry waste can be used, such as Groundnut- shell, Sugarcane residue, Saw dust, Coffee Husk, Paddy Straw, Sunflower Stalk, Cotton Stalks, Tobacco waste Mustard Stalk, Jute waste, Bamboo Dust, Tea waste, Wheat Straw, Palm husk, Soybeans husk, Rice Husks, Forestry wastes, Wood Chips and many other Agro wastes. But the Moisture Content Should be Less than 12%, grain size is below 5*5mm. http://www.made-in-china.com/showroom/chinamachines/product-detailgbqQLfozeEhttp://www.made-in-china.com/showroom/chinamachines/product-detailgbqQLfozeE... 21/10/2552

7 Specifications of wood briquette: Unit weight ca 1000 kg/m3 Moisture content ca 10% Energy content ca 4.7 kWh/kg Ashes ca 0.7%/kg Energy density of various fuels (GJ/m3): Dry firewood 6.5 GJ Peat briquettes 15 GJ Wood briquettes 18 GJ Coal 19.5 GJ http://www.alibaba.com/product-tp/103396842/WOOD_BRIQUETTES.html

8 For example parameters of fuel briquettes made by extrusion from sawdust in Ukraine: ParameterValue Briquette density, t/m 3 1,0-1,2 Heat content, kilocalories/kg4600-4900 Ash content, %0,5-1,5 http://en.wikipedia.org/wiki/Briquette

9 Table 3.3. Fuel characteristics for wood briquettes, pellets and wood chips (Swedish Wood Fuel Association, Faktablad Briketter, Faktablad Pellets, Faktablad Flis, 2007) FuelMoisture content approximations,%Energy content, MWh/tonDensity, kg/m3 Briquettes10%4,7550-650 Pellets10%4,8600-700 Wood chips30-50%2,25-2,35250-350 Briquettes do not take up a great deal of space. Densified biomass fule are efficient in storing, although coal oil require even less space, see table 3.4. The Swedish market for wood briquettes - Production and market development

10 Table 3.4. Volumes of different fuels needed to replace I m3 of fuel oil (www, Novator, 2007) FuelVolume (m 3 ) Fuel oil 11 Coal2,2 Wood pellets3,4 Wood briquettes3,5 Straw briquettes3,9 Wood powder8,5 Peat, 35% moisture content (peat in pieces)8,5 Forest fuel, <35% moisture content10 Peat, 50% moisture content (milling peat)10,8 Forest fuel, 50% moisture content13 Bark, > 50% moisture content20 The Swedish market for wood briquettes - Production and market development

11 Table 4.3: Comparison Coal and biomass characteristics FuelDensity g/cm 3 Calorific value Kcal/kg Ash content (%) Coal1.33,800-5,30020-40 Biomass briquettes from: Sawdust1.14,6000.7 Groundnut shell1.054,7502.0 Rice husk1.33,70018.0 Sawdust-cotton stalk 1.124,3008.0 Source (Farm Waste Utilization-Singh) (Biomass Briquetting in Sudan: A Feasibility Study)

12

13 Heating Value Local mine mouth coal ~ 2,800 kcal/kg LHV Imported coal ~ 6,000 kcal/kg LHV Heating Valves (LHV = Lowest heating Value) BFB ~ LHV = 3-18 MJ/kg (720-4300 Kcal/kg) CFB ~ LHV = 5-40 MJ/kg (1200-9600 kcal/kg) Extreme wide fuel flexibility - 35-450 Mwh - 10-150 Mwel/50-550 t/h (1:5) Best Suitable for fuels with High water content -15-20 MW th/20-150 t/h - 5-35 Mwel (1:4)

14 Lomellina II – a new – generation RDF Power plant in Italy (2000) Consist of : Recyclable materials recovery RDF preparation Composting RDF power plant/CFB-boiler MSW Food, Green Composting Recyclables (40%) RDF processing (60%) Compost 180,000 t/a Metal, Plastic Glass, etc -180,000 t/a (493 t/d) + Plus 20,000 t/a RDF 19 t/h CFB – Circulating Fluidized Bed Boiler Steam Turbine Gross 19 MW, Net 16 Mwel + LHV 12.77 MJ/kg Stream 87 t/a Flue gas cleaning Lomelling I (1990) Processed 180,000 t/a of waste Producing 110,000 t/a of RDF + Plus 20,000 t/a of industrial RDF Generated 100,000 MW h/a of electricity


ดาวน์โหลด ppt (Mobile Biomass Briquetting in Sudan) Mobile Briquette for Thailand ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมีวัสดุเศษเหลืออาทิเช่น เหง้ามันสำปะห รัง ต้นข้าวโพด ซังข้าวโพด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google