งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ เราจะอยู่อย่างไรให้มีสุขและมี ชัยชนะ ในอาณาจักรของพระเจ้าใน เดี๋ยวนี้ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ เราจะอยู่อย่างไรให้มีสุขและมี ชัยชนะ ในอาณาจักรของพระเจ้าใน เดี๋ยวนี้ ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ เราจะอยู่อย่างไรให้มีสุขและมี ชัยชนะ ในอาณาจักรของพระเจ้าใน เดี๋ยวนี้ ”

2 Of God 1. ลักษณะและองค์ประกอบของ อาณาจักรพระเจ้า

3 2.vision นิมิตของพระเจ้า ในการสถาปนาอาณาจักรของ พระองค์บนโลกนี้

4 3.Plan การวางแผนการสถาปนา อาณาจักรพระเจ้า

5 4. Mission ต้องเข้าใจพันธกิจใน การไถ่ และขบวนการ ประทาน พระวิญญาณบริสุทธิ์

6 5. Our Duties หน้าที่ของเราในการร่วมงานกับพระ วิญญาณบริสุทธิ์

7 5. 1 เข้าใจพันธกิจของพระ วิญญาณบริสุทธิ์ กับการสถาปนา อาณาจักรของพระเจ้าบนโลกนี้

8 5.2 ให้เกียรติพระวิญญาณในทุก สิ่งที่เราทำ

9 5.3 เข้าใจพระ คำของพระเจ้า นำไป ปฏิบัติอย่างถูกต้อง

10 5.4 ยุติความคิดว่าตนเองยังเป็นทาส และดำเนินชีวิตและคิดอย่างลูกของพระ เจ้าได้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

11 5.5 แสวงหาแผ่นดินพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ ก่อน

12 5.6 รับการเจิมด้วยพระวิญญาณ บริสุทธิ์ จากพระเยซูคริสต์

13 เราต้องเป็นภาชนะที่ บริสุทธิ์ 1. รับพระวิญญานเพื่อบังเกิดใหม่ 2. รับการเติมเต็มเพื่อชีวิตที่มีพลัง 3. รับการเจิม เพื่อเพิ่ม ฤทธิ์ เดชในการรับใช้


ดาวน์โหลด ppt “ เราจะอยู่อย่างไรให้มีสุขและมี ชัยชนะ ในอาณาจักรของพระเจ้าใน เดี๋ยวนี้ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google