งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“เราจะอยู่อย่างไรให้มีสุขและมีชัยชนะ ในอาณาจักรของพระเจ้าในเดี๋ยวนี้”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“เราจะอยู่อย่างไรให้มีสุขและมีชัยชนะ ในอาณาจักรของพระเจ้าในเดี๋ยวนี้”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “เราจะอยู่อย่างไรให้มีสุขและมีชัยชนะ ในอาณาจักรของพระเจ้าในเดี๋ยวนี้”

2 Of God 1. ลักษณะและองค์ประกอบของอาณาจักรพระเจ้า

3 2.vision นิมิตของพระเจ้า ในการสถาปนาอาณาจักรของพระองค์บนโลกนี้

4 3.Plan การวางแผนการสถาปนาอาณาจักรพระเจ้า

5 4. Mission ต้องเข้าใจพันธกิจในการไถ่ และขบวนการประทาน พระวิญญาณบริสุทธิ์

6 5. Our Duties หน้าที่ของเราในการร่วมงานกับพระวิญญาณบริสุทธิ์

7 5. 1 เข้าใจพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ กับการสถาปนาอาณาจักรของพระเจ้าบนโลกนี้

8 5.2 ให้เกียรติพระวิญญาณในทุกสิ่งที่เราทำ

9 5.3เข้าใจพระคำของพระเจ้า นำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง
5.3เข้าใจพระคำของพระเจ้า นำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง

10 5.4 ยุติความคิดว่าตนเองยังเป็นทาส และดำเนินชีวิตและคิดอย่างลูกของพระเจ้าได้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

11 5.5 แสวงหาแผ่นดินพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน

12 5.6 รับการเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จากพระเยซูคริสต์

13 เราต้องเป็นภาชนะที่บริสุทธิ์ 1. รับพระวิญญานเพื่อบังเกิดใหม่ 2
เราต้องเป็นภาชนะที่บริสุทธิ์ รับพระวิญญานเพื่อบังเกิดใหม่ รับการเติมเต็มเพื่อชีวิตที่มีพลัง รับการเจิม เพื่อเพิ่ม ฤทธิ์เดชในการรับใช้


ดาวน์โหลด ppt “เราจะอยู่อย่างไรให้มีสุขและมีชัยชนะ ในอาณาจักรของพระเจ้าในเดี๋ยวนี้”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google