งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีของมิลล์แมน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีของมิลล์แมน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีของมิลล์แมน

2 ใช้สำหรับหากระแสที่ไหลผ่านหรือแรงดันที่ตกคร่อมความต้านทานโหลด RL
ทฤษฎีมิลล์แมน (Millman’s theorem) ใช้สำหรับหากระแสที่ไหลผ่านหรือแรงดันที่ตกคร่อมความต้านทานโหลด RL ต้องยุบแหล่งจ่ายขนานให้เหลือเพียงแหล่งจ่ายสมมูลเดียว

3 ขั้นตอนที่ 1 เปลี่ยนแหล่งจ่ายแรงดันให้เป็นแหล่งจ่ายกระแส
ขั้นตอนที่ 2 รวมแหล่งจ่ายกระแสที่ต่อขนานกันเข้าด้วยกัน

4 ขั้นตอนที่ 3 เปลี่ยนแหล่งจ่ายกระแสรวมให้เป็นแหล่งจ่ายแรงดัน

5 ตัวอย่างที่ 4 จงใช้ทฤษฎีมิลล์แมนเพื่อหากระแสที่ไหลผ่านและแรงดันตกคร่อมตัวต้านทาน RL
วิธีทำ

6

7 ตัวอย่างที่ 5 จงใช้ทฤษฎีมิลล์แมนเพื่อหากระแสที่ไหลผ่านและแรงดันตกคร่อมตัวต้านทาน R3
วิธีทำ

8 I 5.713V

9 การคำนวณหาค่า Req, Eeq โดยใช้เทอมของตัวต้านทาน
5.713V


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีของมิลล์แมน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google