งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

2 กดแป้นพิมพ์ไม่ได้ สาเหตุ 1. คอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดสแตนบาย วิธีแก้ หากต้องการออกจากระบบสแตนบาย ให้กดที่ปุ่มเพาเวอร์หรือปุ่มใดก็ ได้ สาเหตุ 2. ระบบค้าง วิธีแก้ รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

3 คอมค้าง วิธีแก้ รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

4 จอฟ้า สาเหตุ 1. แรมหรือเมนบอร์ด มีปัญหา อาจมีการชำรุด วิธีแก้ 1. ซ่อมหรือเปลี่ยนเมนบอร์ดอันใหม่

5 ไวรัสเข้าคอมพิวเตอร์
สาเหตุ 1. อาจเกิดจากการดาวน์โหลดในอินเตอร์เน็ต ทำให้มีไวรัสติดเข้ามา ด้วย วิธีแก้ 1.run โปรแกรมป้องกันไวรัสจาก HP

6 ข้อมูลหาย สาเหตุ 1. อาจเกิดจากไฟตกหรือดับ วิธีแก้ ไม่พบข้อมูลวิธีการแก้ไขปัญหาในคู่มือ

7 เข้าโปรแกรมไม่ได้ วิธีแก้ Ctrl + Alt + Delete

8 เสียบ USB ไม่เข้า สาเหตุ 1.พอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์ถูกปิดการใช้งานในโปรแกรมการตั้ง ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ วิธีแก้ เข้าสู่โปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์(F10) และเปิดใช้พอร์ต USB

9 รีสตาร์ทเอง สาเหตุ 1. พัดลมไม่ดี วิธีแก้ 1.พัดลมระความร้อนไม่ทำงาน 2.พัดลมอาจถูกปิดกั้น

10 สมาชิก เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ปี 1 นาย คมสันต์ วุฒิเจริญ เลขที่ 5
นาย คมสันต์ วุฒิเจริญ เลขที่ 5 นางสาว ณัฐกานต์ ดวงมณี เลขที่ 10 นาย ธนวัฒน์ ศรีใจ เลขที่ 14 นางสาว ศุทธนี บัวบาน เลขที่ 28 เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ปี 1


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google