งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์. กดแป้นพิมพ์ไม่ได้ สาเหตุ 1. คอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดสแตนบาย วิธีแก้หากต้องการออกจากระบบสแตนบาย ให้กดที่ ปุ่มเพาเวอร์หรือปุ่มใดก็ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์. กดแป้นพิมพ์ไม่ได้ สาเหตุ 1. คอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดสแตนบาย วิธีแก้หากต้องการออกจากระบบสแตนบาย ให้กดที่ ปุ่มเพาเวอร์หรือปุ่มใดก็ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์

2 กดแป้นพิมพ์ไม่ได้ สาเหตุ 1. คอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดสแตนบาย วิธีแก้หากต้องการออกจากระบบสแตนบาย ให้กดที่ ปุ่มเพาเวอร์หรือปุ่มใดก็ได้ สาเหตุ 2. ระบบค้าง วิธีแก้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

3 คอมค้าง วิธีแก้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

4 จอฟ้า สาเหตุ 1. แรมหรือเมนบอร์ด มีปัญหา อาจมีการ ชำรุด วิธีแก้ 1. ซ่อมหรือเปลี่ยนเมนบอร์ดอันใหม่

5 ไวรัสเข้าคอมพิวเตอร์ สาเหตุ 1. อาจเกิดจากการดาวน์โหลดใน อินเตอร์เน็ต ทำให้มีไวรัสติดเข้ามาด้วย วิธีแก้ 1.run โปรแกรมป้องกันไวรัสจาก HP

6 ข้อมูลหาย สาเหตุ 1. อาจเกิดจากไฟตกหรือดับ วิธีแก้ไม่พบข้อมูลวิธีการแก้ไขปัญหาในคู่มือ

7 เข้าโปรแกรมไม่ได้ วิธีแก้ Ctrl + Alt + Delete

8 เสียบ USB ไม่เข้า สาเหตุ 1. พอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์ถูกปิดการใช้ งานในโปรแกรมการตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ วิธีแก้เข้าสู่โปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ (F10) และ เปิดใช้พอร์ต USB

9 รีสตาร์ทเอง สาเหตุ 1. พัดลมไม่ดี วิธีแก้ 1. พัดลมระความร้อนไม่ทำงาน 2. พัดลมอาจถูกปิดกั้น

10 สมาชิก 1. นาย คมสันต์วุฒิเจริญ เลขที่ 5 2. นางสาว ณัฐกานต์ ดวงมณีเลขที่ 10 3. นาย ธนวัฒน์ศรีใจเลขที่ 14 4. นางสาว ศุทธนีบัวบาน เลขที่ 28 เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ปี 1


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์. กดแป้นพิมพ์ไม่ได้ สาเหตุ 1. คอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดสแตนบาย วิธีแก้หากต้องการออกจากระบบสแตนบาย ให้กดที่ ปุ่มเพาเวอร์หรือปุ่มใดก็ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google