งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการฝายยางลำเซบาย ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัด อำนาจเจริญ แผนงบประมาณ ปี 2557-2558 งบประมาณ 140.00 ล้านบาท สำนักงานก่อสร้าง 13 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการฝายยางลำเซบาย ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัด อำนาจเจริญ แผนงบประมาณ ปี 2557-2558 งบประมาณ 140.00 ล้านบาท สำนักงานก่อสร้าง 13 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการฝายยางลำเซบาย ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัด อำนาจเจริญ แผนงบประมาณ ปี 2557-2558 งบประมาณ 140.00 ล้านบาท สำนักงานก่อสร้าง 13 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

2 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพง ( ตอนบน ) บ้านศรีแก้ว ตำบลศรี แก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร พิกัด 48 QVC 292- 898 ระวาง 5841 II แผนการก่อสร้าง - อ่างเก็บน้ำ แผน ดำเนินการก่อสร้างในปี 2555-2557 งบประมาณ 199.865 ล้านบาท - ระบบส่งน้ำ แผน ดำเนินการก่อสร้างในปี 2557-2558 งบประมาณ 60 ล้านบาท วัตถุประสงค์ของ โครงการ เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ ไว้ใช้เสริมการเพาะปลูก ในฤดูฝน จำนวน 4,500 ไร่ และการปลูก พืชฤดูแล้ง 700 ไร่

3 รายละเอียดข้อมูล โครงการ - พื้นที่รับน้ำลงอ่างฯ 45.50 กม 2 - ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ ใน เกณฑ์เฉลี่ย 14,000,000 ม. 3 / ปี อาคารหัวงาน - ทำนบดิน กว้าง 8.00 ม. ยาว 600.00 ม. ส่วนสูงที่สุด 15.00 ม. - ความจุอ่างฯ ที่ระดับ เก็บ กัก 12,400,000 ม. 3 ระบบส่งน้ำ คลองส่งน้ำดาดคอนกรีต ยาวประมาณ 18.50 กม.

4 แบบก่อสร้าง - ก่อสร้างทำนบดินและ อาคารประกอบ ได้ ดำเนินการออกแบบเสร็จ เรียบร้อยแล้ว โดย บริษัทแอ๊คกี้คอนซัลท์จำกัด เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2541 - ก่อสร้างระบบส่งน้ำ ได้ ดำเนินการออกแบบเสร็จ เรียบร้อยแล้วโดย บริษัทแอ๊คกี้คอนซัลท์จำกัด เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2549

5 การสำรวจปักหลักเขตชลประทาน อ่างเก็บน้ำ แล้วเสร็จเมื่อ 1 กันยายน 2546 ระบบส่งน้ำ แล้วเสร็จเมื่อ 6 สิงหาคม 2550 การรังวัดที่ดิน เพื่อจัดทำรว.43 ก อ่างเก็บน้ำแล้วเสร็จ 100 % เมื่อ 2547 ระบบส่งน้ำ อยู่ระหว่างดำเนินการ


ดาวน์โหลด ppt โครงการฝายยางลำเซบาย ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัด อำนาจเจริญ แผนงบประมาณ ปี 2557-2558 งบประมาณ 140.00 ล้านบาท สำนักงานก่อสร้าง 13 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google