งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการฝายยางลำเซบาย ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการฝายยางลำเซบาย ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการฝายยางลำเซบาย ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
โครงการฝายยางลำเซบาย ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ แผนงบประมาณ ปี งบประมาณ ล้านบาท สำนักงานก่อสร้าง 13 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

2 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพง(ตอนบน) บ้านศรีแก้ว ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร พิกัด QVC ระวาง II แผนการก่อสร้าง - อ่างเก็บน้ำ แผนดำเนินการก่อสร้างในปี งบประมาณ ล้านบาท - ระบบส่งน้ำ แผนดำเนินการก่อสร้างในปี งบประมาณ 60 ล้านบาท วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้เสริมการเพาะปลูกในฤดูฝน จำนวน 4,500 ไร่ และการปลูกพืชฤดูแล้ง ไร่

3 รายละเอียดข้อมูลโครงการ
พื้นที่รับน้ำลงอ่างฯ กม2 ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ ในเกณฑ์เฉลี่ย ,000,000 ม.3/ปี อาคารหัวงาน -ทำนบดิน กว้าง ม. ยาว ม. ส่วนสูงที่สุด ม. ความจุอ่างฯ ที่ระดับ เก็บกัก ,400,000 ม.3 ระบบส่งน้ำ คลองส่งน้ำดาดคอนกรีต ยาวประมาณ กม.

4 แบบก่อสร้าง ก่อสร้างทำนบดินและอาคารประกอบ ได้ดำเนินการออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทแอ๊คกี้คอนซัลท์จำกัด เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2541 ก่อสร้างระบบส่งน้ำ ได้ดำเนินการออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยบริษัทแอ๊คกี้คอนซัลท์จำกัด เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2549

5 การสำรวจปักหลักเขตชลประทาน
อ่างเก็บน้ำ แล้วเสร็จเมื่อ 1 กันยายน 2546 ระบบส่งน้ำ แล้วเสร็จเมื่อ 6 สิงหาคม 2550 การรังวัดที่ดิน เพื่อจัดทำรว.43 ก อ่างเก็บน้ำแล้วเสร็จ 100 % เมื่อ 2547 ระบบส่งน้ำ อยู่ระหว่างดำเนินการ


ดาวน์โหลด ppt โครงการฝายยางลำเซบาย ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google