งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย ใช้ทักษะ 7 ส ขั้นนำ ( สงสัย, สังเกต ) ขั้นสอน ( สัมผัส, สำรวจ, สืบค้น ) ขั้นฝึกทักษะ ( สั่งสม ) ขั้นสรุป ( สรุปผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย ใช้ทักษะ 7 ส ขั้นนำ ( สงสัย, สังเกต ) ขั้นสอน ( สัมผัส, สำรวจ, สืบค้น ) ขั้นฝึกทักษะ ( สั่งสม ) ขั้นสรุป ( สรุปผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย ใช้ทักษะ 7 ส ขั้นนำ ( สงสัย, สังเกต ) ขั้นสอน ( สัมผัส, สำรวจ, สืบค้น ) ขั้นฝึกทักษะ ( สั่งสม ) ขั้นสรุป ( สรุปผล ) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย ใช้ การสอนแบบปกติ 1) ขั้นนำ 2) ขั้นสอน 3) ขั้นสรุป เนื้อหาเรื่อง อัตราส่วน เนื้อหาเรื่อง สัดส่วน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน

6

7

8 วิธีการสอน N คะแนนก่อน การสอน คะแนนหลัง การสอน xS.D.x การสอนแบบ ค้นพบ โดยใช้ทักษะ 7 ส 366.412.529.164.12 การสอนโดยใช้ ทักษะ / กระบวนการ สอนตามปกติ 366.272.898.865.01

9


ดาวน์โหลด ppt แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย ใช้ทักษะ 7 ส ขั้นนำ ( สงสัย, สังเกต ) ขั้นสอน ( สัมผัส, สำรวจ, สืบค้น ) ขั้นฝึกทักษะ ( สั่งสม ) ขั้นสรุป ( สรุปผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google