งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้บริหารพบ นักเรียน. 1. เรื่องการสอบ วัดผลประเมินผล ด้านต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้บริหารพบ นักเรียน. 1. เรื่องการสอบ วัดผลประเมินผล ด้านต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้บริหารพบ นักเรียน

2 1. เรื่องการสอบ วัดผลประเมินผล ด้านต่างๆ

3 1. การประเมิน ความสามารถ ในการอ่านของ นักเรียน 1. การประเมิน ความสามารถ ในการอ่านของ นักเรียน

4 การประเมิน ความสามารถ ในการอ่านของ นักเรียน การประเมิน ความสามารถ ในการอ่านของ นักเรียน

5 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มี การสอบวัดผลด้าน ความสามารถ ทางด้านการอ่านของ นักเรียน ตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

6 ผลการสอบโดยรวม นักเรียนมี ความสามารถทางด้าน การอ่าน อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

7 2. การสอบ NT ของ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอบวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

8 3. การประเมิน ความสามารถทางด้าน การสะกดคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ของนักเรียน สอบวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

9 นักเรียนที่สอบเป็นชั้น อนุบาล 2 – ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

10 4. การสอบเรื่องการ อ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นการประเมินด้านการ อ่านออก และการจับ ใจความเนื้อเรื่องที่อ่าน สอบวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557

11 5. การสอบ LAS ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 การสอบนี้เป็นการ ประเมินระดับเขตพื้นที่ การศึกษาต่างๆทั่ว ประเทศ

12 2. เรื่องรางวัล ตอบแทนสำหรับ นักเรียนที่ ช่วยเหลือ กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ในปี การศึกษา 2556

13 วันที่ 14 มีนาคม 2557 ทางโรงเรียนจะนำ นักเรียนบางส่วนที่ได้ ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ไปทัศนศึกษา ณ สวย สยาม กรุงเทพมหานคร


ดาวน์โหลด ppt ผู้บริหารพบ นักเรียน. 1. เรื่องการสอบ วัดผลประเมินผล ด้านต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google