งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสืบค้นข้อมูล Searching for Information รศ.ดร.มธุรส จงชัยกิจ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสืบค้นข้อมูล Searching for Information รศ.ดร.มธุรส จงชัยกิจ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบค้นข้อมูล Searching for Information รศ.ดร.มธุรส จงชัยกิจ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 รู้จักกับอินเทอร์เน็ต และ เวิลไวด์เว็บ –Internet Services –World Wide Web –Explorer Basics สิ่งแรกที่ต้องเรียนรู้ –5 ขั้นตอนของกลยุทธ์ในการสืบค้น –สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยง –เทคนิดการใช้คำสำคัญ/คีย์เวิร์ด(keyword) –เครื่องมือสืบค้น สิ่งที่ต้องฝึกทำต่อไป –ประเมินเว็บที่สืบค้นได้ –อ้างอิงแหล่งที่มา ประมวลศัพท์ควรรู้

3 รู้จักกับ Internet และ World Wide Web

4 Internet: Network of networks Internet Services: E-mail Telnet FTP WWW

5 World Wide Web All of Internet Services And Much More: โปรแกรมประเภทบราวเซอร์(Browser) » IE – Netscape - Mosaic ภาษา HTMLภาษา HTML ข้อความหลายมิติ Hypertext /Linksข้อความหลายมิติ Hypertext /Links ตำแหน่งเว็บไซด์ URL (Web Address)ตำแหน่งเว็บไซด์ URL (Web Address)

6

7

8

9 IE - Explorer Basics Save a Web Page –File – Save as – Save as type Save an Image –คลิกขวาบนภาพ –Save Picture As… Copy and Paste Find a Word on the Page –Search with Explorer เมนู View – Explorer Bar - Search –Organizing Favorites

10 สิ่งแรกที่ต้องเรียนรู้ Things to Know Before

11 ค้นหาอะไร –Web Documents: Pages/SitesPages/Sites ประเภทของเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา (Search Tools) –Search Engines (& Meta-Search Engines)Search Engines –Subject DirectoriesSubject Directories –Specialized Databases (The Invisible Web)Specialized Databases

12 WEBSITE: www………. WEB PAGE

13

14

15

16

17 5 Steps of Recommended Search Strategies

18 1.Analyze your topic วิเคราะห์หัวข้อที่ค้นหา มีคำ /ประโยคเฉพาะอะไรไหม คิดคำที่เป็นกรอบกว้างของสิ่งที่ต้องการหา ก่อน แล้วเติมคำที่ทำให้ขอบเขตการค้นหา แคบเข้า คิดคำพ้องความหมาย คำที่ใกล้เคียงกันไว้ ใช้ประกอบ (เชื่อมด้วย OR) หัดสังเกต และ เลี่ยงคำที่นำไปสู่สิ่งที่ไม่ใช่

19 Search Engines Subject Directories Specialized Databases (Invisible Webs) Find an Expert 2. Pick the right starting place เริ่มให้ถูกที่ ด้วยการเลือก Tools

20 3. Learn as you go& Vary your approach เรียนรู้จากการสังเกต/ วิเคราะห์ผลที่ได้ 4. Don't bog down in any strategy that doesn't work. อย่ายึดติดกับ วิธีการที่ไม่ได้ผล ลองเปลี่ยนไปใช้ วิธีการ /เครื่องมือแบบอื่น 5. Return to previous strategies better informed ย้อนกลับไปใช้วิธี ที่พบว่าให้ ผลลัพธ์ที่ดีกว่า

21 Not-Recommended Strategies สิ่งที่ไม่ควรทำ Browsing searchable directories ใช้ การค้นหาด้วยการคลิกหมวดหมู่ที่จัดไว้ให้ –เสียเวลา –หาหัวข้อใหญ่ /ย่อย ที่ตรงตามต้องการได้ยาก Following links to sites recommended by heavy use or commercial interest ใช้ลิงค์ที่จัดไว้ให้ในเว็บใหญ่ ๆ ทางการค้า หรือ เว็บที่จัดให้คนหมู่มาก ซึ่งมักจัดตาม ความนิยมมากกว่า

22 เทคนิคที่น่ารู้และลองใช้ ในการค้นหาคำ/ข้อความเฉพาะ หน่วยงาน/องค์กร –ใส่ข้อความ /วลี ไว้ในเครื่องหมาย “… “ ในการค้นหาคำทั่ว ๆ ไป คำที่มีตัวสะกดเฉพาะ คำ พ้อง ใช้คำทางตรรก Boolean มาช่วย ได้แก่ –AND – AND NOT – OR ใช้การจำกัดข้อความด้วยเครื่องหมายคำพูด ในการ ค้นหาเว็บหน้าแรกของหน่วยงาน/เว็บไวด์ –“American Reading Association” ใช้ สัญลักษณ์ * ช่วยในการค้นหา คำแบบรวม ๆ –child* = child และ children

23 สิ่งที่ต้องทำในขั้นต่อไป

24 Evaluating Web Pages ฝึกประเมินเว็บที่ได้มา ฝึกฝนทั้งตา และนิ้วในการค้นหาสิ่งที่ต้องการ จากรายการเว็บไซด์ที่แสดงออกมา ฝีกฝนสมองให้ตั้งคำถามต่าง ๆ ที่จะช่วย ใน การพิจารณาเนื้อหาในหน้าเว็บนั้น ๆ อย่าง รวดเร็ว และสังเกตหาสิ่งเหล่านี้ก่อนอื่นเลย – URLURL – Domain NameDomain Name – Web PublisherWeb Publisher

25 ใช้เทคนิควิเคราะห์เว็บเพื่อค้นหา –เจ้าของ/ผู้เขียน /เว็บต้นทาง / วันที่อัพเดทล่าสุด –ตัวบ่งชี้คุณภาพ ที่ได้แก่ "links," "additional sites," "related links การไม่ได้คัดลอกมาจากที่อื่น ความสมบูรณ์ ครบถ้วนของเว็บ เป้าหมายของเว็บ / ผู้จัดทำ

26 Citing the Resources อ้างอิงแหล่งที่มา Plagiarism? การละเมิดสิทธิผู้อื่น "Plagiarism is defined as the use of intellectual material produced by another person without acknowledging its source. This includes, but is not limited to: –(a.) Copying from the writings or works of others into one's academic assignment without attribution, or submitting such work as if it were one's own; (b.) Using the views, opinions, or insights of another without acknowledgment; or (c.) Paraphrasing the characteristic or original phraseology, metaphor, or other literary device of another without proper attribution."

27 eMedia and URLs Spelling Reference Form Examples of References: VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001). Role of reference elements in the selection of resources by psychology undergraduates [Electronic version]. Journal of Bibliographic Research, 5, 117-123. VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001). Role of reference elements in the selection of resources by psychology undergraduates. Journal of Bibliographic Research, 5, 117- 123. Retrieved October 13, 2001, from http://jbr.org/articles.html http://www.apastyle.org/elecmedia.html http://www.websearchguide.ca/tutorials/tocfram.htm

28 Glossary ตัวอย่างคำ –BROWSERS –CGI –COOKIE –DOMAIN NAME, DOMAIN NAME SERVER (DNS)ENTRY –TCP/IP –IP Address http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/ Guides/Internet/Glossary.htmlhttp://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/ Guides/Internet/Glossary.html


ดาวน์โหลด ppt การสืบค้นข้อมูล Searching for Information รศ.ดร.มธุรส จงชัยกิจ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google