งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คือใคร..... มนุษย์ที่พระเจ้า ประทาน. กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว เมื่อครั้งที่พระเจ้าสร้างโลก พระองค์มีถุงหนังใบใหญ่เอาไว้ใส่ของวิเศษต่างๆ มากมาย พระองค์เริ่มต้นด้วยการสร้างมหาสมุทรทั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คือใคร..... มนุษย์ที่พระเจ้า ประทาน. กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว เมื่อครั้งที่พระเจ้าสร้างโลก พระองค์มีถุงหนังใบใหญ่เอาไว้ใส่ของวิเศษต่างๆ มากมาย พระองค์เริ่มต้นด้วยการสร้างมหาสมุทรทั้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คือใคร..... มนุษย์ที่พระเจ้า ประทาน

2 กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว เมื่อครั้งที่พระเจ้าสร้างโลก พระองค์มีถุงหนังใบใหญ่เอาไว้ใส่ของวิเศษต่างๆ มากมาย พระองค์เริ่มต้นด้วยการสร้างมหาสมุทรทั้ง 7 โดยพระองค์จะต้องวางทั้งของดีและของไม่ดีคู่กันไป เพื่อไม่ให้ประเทศหนึ่งประเทศใดสมบูรณ์ไปกว่าประเทศ อื่นๆ

3 ทรงเอาเทือกเขาร็อกกี้ น้ำตกไนแองการ่า วางไว้ให้อเมริกา แล้วก็เอาทะเลทรายอริ โซน่า กับพายุทอนาโดวางไว้ด้วย

4 เอาป่าอเมซอน วางไว้ให้บราซิล ทรงเอาไข้ป่า วางไว้ ให้ด้วย เอาขั้วแม่เหล็กโลก วางไว้ให้แคนาดา แต่ก็ ทรงเอาความหนาวเย็นวางไว้ให้

5 เอาเทือกเขาหิมาลัย ให้ธิเบตกับเนปาล เพื่อเป็น ปราการกั้นข้าศึก แต่ก็เอาความเบาบางของอากาศ และความแห้งแล้งไว้ให้ ทุกประเทศจะได้ของคู่กันแบบ นี้ทั้งหมด... จึงไม่มีประเทศใดน้อยหน้ากว่ากัน...

6 คราวนี้ พระองค์ทรงลืมประเทศรูปขวานเล็กๆ ทางแหลม อินโดจีนทรงสะพายถุงวิเศษ แล้วก้าวข้ามเขาหิมาลัยไป แต่ด้วยความที่เขาสูงชันมาก เทือกเขาได้เกี่ยวถุงของ พระเจ้าขาด

7 ข้าวของที่ดีๆ ที่เตรียมเอาไว้ให้ประเทศอื่นๆ เช่น ชายหาดสวยๆ ผืนดินอุดมสมบูรณ์ อาหารอร่อย ดอกไม้ผลไม้ที่สวยงาม

8 ศิลปะวัฒนธรรมดีๆ ก็เทไปกองรวมกันที่ … ประเทศไทย

9 ว้า !! แย่แล้ว พระเจ้า ทรงคิดว่า ประเทศนี้ ท่าทางต้องเจริญกว่าประเทศอื่นๆ แน่นอน จึง ทรงมองหาภัยธรรมชาติที่จะมาถ่วงดุล

10 แต่สายเสียแล้วพระองค์ทรงเอาภูเขาไฟ กับ แผ่นดินไหว ให้ญี่ปุ่นไปแล้ว ถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ ประเทศอื่นๆ จะมาฟ้องร้องพระองค์ได้ว่า พระองค์ไม่ ยุติธรรม

11 จะมีภัยอันใดหนอที่จะทำให้ประเทศไทยไม่เจริญกว่า ประเทศอื่นๆ เมื่อทรงคิดได้ พระองค์ก็เลยสร้าง... นักการเมือง ไทย... ขึ้นมา ต่อให้สมบูรณ์แค่ไหน ไทยก็ไม่มีวันเจริญ...


ดาวน์โหลด ppt คือใคร..... มนุษย์ที่พระเจ้า ประทาน. กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว เมื่อครั้งที่พระเจ้าสร้างโลก พระองค์มีถุงหนังใบใหญ่เอาไว้ใส่ของวิเศษต่างๆ มากมาย พระองค์เริ่มต้นด้วยการสร้างมหาสมุทรทั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google