งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แฟ้มสะสมผลงาน เด็กหญิง อณัศยา กุลปรสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 เลขที่ 42.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แฟ้มสะสมผลงาน เด็กหญิง อณัศยา กุลปรสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 เลขที่ 42."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แฟ้มสะสมผลงาน เด็กหญิง อณัศยา กุลปรสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 เลขที่ 42

2 ประวัติส่วนตัว เด็กหญิง อณัศยา กุลประสิทธิ์ วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม พ. ศ 2543 135/2 หมู่.6 ต. คลองหลา อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา 0950797132 anasay131@gmail.com Anasaya kulprasit 0950797132

3 ประวัติการศึกษา โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึดษาปีที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3

4 คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ คติประจำใจ ฝันให้ไกล ไปให้ถึง งานอดิเรก อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ ความสามารถพิเศษ เล่นกีฬา


ดาวน์โหลด ppt แฟ้มสะสมผลงาน เด็กหญิง อณัศยา กุลปรสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 เลขที่ 42.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google