งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ - สกุล สกุล ที่ที่อยู่ อายุ วัน เดือนปี เกิดปี ประวัติ การศึก ษา การศึก ษา สิ่งที่ชอบ และไม่ชอบ ชื่อบิดา มารดา ความ ใฝ่ฝัน คติประจำ ใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ - สกุล สกุล ที่ที่อยู่ อายุ วัน เดือนปี เกิดปี ประวัติ การศึก ษา การศึก ษา สิ่งที่ชอบ และไม่ชอบ ชื่อบิดา มารดา ความ ใฝ่ฝัน คติประจำ ใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ - สกุล สกุล ที่ที่อยู่ อายุ วัน เดือนปี เกิดปี ประวัติ การศึก ษา การศึก ษา สิ่งที่ชอบ และไม่ชอบ ชื่อบิดา มารดา ความ ใฝ่ฝัน คติประจำ ใจ

2 ด. ญ. กรรณิการ์ กุณะแสง คำ กลับไป หน้าหลักหลัก

3 บ้านเลขที่ 97 ม.16 ต. ป่าสัก อ. เมือง จ. ลำพูน กลับไป หน้าหลักหลัก

4  13 ปี  11 ธันวาคม 2544 กลับไป กลับไป หน้า หลัก

5 จบจากโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ปัจจุบันศึกษาที่โรงเรียนจักรคำ คณาทร กลับไป หน้า หลัก

6  นาย เกรียงไกร กุณะแสงคำ  นาง ดวงกมล กุณะแสงคำ กลับไป หน้า หลัก

7 สี่ที่ชอบ  ตุ๊กตา  ดอกกุหลาบสีขาว สี่ที่ไม่ชอบ  จิ้งจก กลับไป หน้า หลัก

8  เภสัชกร  เรียนเป็นเรียน เล่นเป็นเล่น ไปให้ถึง ฝัน กลับไป หน้า หลัก


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ - สกุล สกุล ที่ที่อยู่ อายุ วัน เดือนปี เกิดปี ประวัติ การศึก ษา การศึก ษา สิ่งที่ชอบ และไม่ชอบ ชื่อบิดา มารดา ความ ใฝ่ฝัน คติประจำ ใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google