งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานทันต สาธารณสุข และหน่วยบริการ แผนการปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์ พอ.สว. แผนการรับบริจาค โลหิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานทันต สาธารณสุข และหน่วยบริการ แผนการปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์ พอ.สว. แผนการรับบริจาค โลหิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานทันต สาธารณสุข และหน่วยบริการ แผนการปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์ พอ.สว. แผนการรับบริจาค โลหิต

2 แผนการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ พอ. สว. ประจำเดือน มิถุนายน 2555 ครั้งที่วันที่สถานที่ 1 7 มิถุนายน 2555 บ้านโคกนาโก หมู่ 4, 12 ตำบล โคกนาโก อำเภอป่าติข้ว 2 21 มิถุนายน 2555 บ้านโนนม่วง หมู่ 2,7 ตำบล กุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว และ โครงการ “ ยามพี่ - ยามน้อง ”

3 แผนการรับบริจาคโลหิต ประจำเดือน มิถุนายน 2555 ครั้งที่ วันที่สถานที่ 1 6 มิถุนายน 2555 อำเภอเลิงนกทา 2 13 มิถุนายน 2555 อำเภอกุดชุม 3 20 มิถุนายน 2555 กรมทหารราบที่ 16 4 22 มิถุนายน 2555 ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร 5 27 มิถุนายน 2555 อำเภอทรายมูล

4 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานทันต สาธารณสุข และหน่วยบริการ แผนการปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์ พอ.สว. แผนการรับบริจาค โลหิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google