งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง ( สอสช ) Assumption College Lampang Alumni Associations ( ACLA )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง ( สอสช ) Assumption College Lampang Alumni Associations ( ACLA )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง ( สอสช ) Assumption College Lampang Alumni Associations ( ACLA )

2 นายกสมาคมศิษย์ เก่าอัสสัมชัญลำปาง ปี พ. ศ. 2550 - 2551 ณรงค์ ปัทมะเสวี อสช.1014

3 ประวัติ การศึกษา Primary School : Assumption College,Lampang High School : Assumption College,Bangkok College : Thammasart University Bachelor Degree : BA.Economics,Claremont Men’s College, USA ( Apply by Scholarship ) Master Degree : MBA, Claremont Graduate School,USA

4 ประวัติการ ทำงาน 1980 – 1983 : Bank of America ( Thailand ) 1983 – 1990 : Managing Director,Citi Capital Ltd. Vice President,Citibank, N.A. (Thailand ) Vice President,Citicorp Industrial Credit Inc., Chicago 1990 – 1997 : President & Chief Executive Officer Nithipat Finance Public Co.,Ltd. 1997 – 1998 : Assistant Secretary – General Financial Sector Restructuring Authority( FRA )

5 ตำแหน่งปัจจุบัน Chairman of Executive Board : Three Dolphins Resort Co.,Ltd. Chairman of the Board : Niyom Pattamasaevi Foundation. Member of Board of Governors : Prem Tinsulanonda International School, Chiangmai. Advisor : Standing Committee on Finance,Banking &Financial Institutions, House of the Senate. Director : Confederation of St.Gabriel’s Foundation of Thailand Alumni Associations ( CGA )

6 Date of Birth : 1 November 1955 Decoration : Member ( Fifth Class ) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand. Honors : Distinguished Alumnus,Hall of fame,Thammasart University. Distinguished Alumnus,Assumption College, Lampang.

7 ผลงานในโรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง 1. สร้างห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 ห้อง คือ ฟิสิกร์ เคมี ชีวะ โดยอาศัยโมเดลจากโรงเรียน มหิดลนุสรน์ เป็นจำนวนเงิน 3,500,000 บาท 2. สร้างห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 ห้อง เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท 3. มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในระดับชั้น ม.6 จำนวน 3 ทุนทุกปีตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมาโดยอันดับที่ 1, มอบให้ จำนวน 100,000 บาท อันดับที่ 2,3 มอบให้จำนวน 50,000 บาท

8 4. สนับสนุนรางวัลการแข่งขันภาษาอังกฤษตั้งแต่ปี 48 เป็นต้นมา 5. สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ 5 เครื่องในห้อง sketchpad 100,000 บาท 6. สมทบทุนสร้างอาคารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง 130,000 บาท 7. สนับสนุนเงินจัดซื้อเครื่องดนตรีให้โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 200,000 บาท

9

10

11 Narong Pattamasaevi Three Dolphins Resort Co.,Ltd. 16 Fl.,Regent House Building, 183 Rajdamri Road, Lumpinee, Patumwan, Bangkok 10330 Tel 66-2-254-1313 Fax. 66-2-254-7555 Ext. 111 Email: narong@trisara.com


ดาวน์โหลด ppt สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง ( สอสช ) Assumption College Lampang Alumni Associations ( ACLA )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google