งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น้ำ. วัฏจักรของน้ำจะมีการ เปลี่ยนแปลงไปกลับจาก สถานะหนึ่งไปยังอีกสถานะ หนึ่งอย่างต่อเนื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น้ำ. วัฏจักรของน้ำจะมีการ เปลี่ยนแปลงไปกลับจาก สถานะหนึ่งไปยังอีกสถานะ หนึ่งอย่างต่อเนื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น้ำ

2 วัฏจักรของน้ำจะมีการ เปลี่ยนแปลงไปกลับจาก สถานะหนึ่งไปยังอีกสถานะ หนึ่งอย่างต่อเนื่อง

3 น้ำคือสิ่งสำคัญต่อการ ดำรงชีวิตของมนุษย์

4 เราสามารถจำแนกน้ำได้ เหมือนกันที่อยู่เหนือผิวโลก ตามดังกล่าวรูป

5 น้ำจืดคือน้ำในแหล่งน้ำทั่วไป อาทิบ่อน้ำทะเลสาบแม่น้ำลำ ธารเป็นต้น

6 น้ำเค็มจะเป็นบริเวณชั้นหรือ พวกน้ำกร่อยออกจากพวก ทะเลจริงๆ

7 น้ำเป็นของเหลวชนิดหนึ่งที่มี อยู่มากที่สุดบนผิวโลกและ เป็นปัจจัยสำคัญต่อการ ดำรงชีวิตของมนุษย์

8 ประโยชน์ของน้ำเค็มการทำ ประมงการผลิตกระแสไฟฟ้า ทำจากพลังงานน้ำทะเลการ ทำน้ำจืดจากน้ำทะเล

9 ประโยชน์ของน้ำจืดสมัยก่อน น้ำเค็มสามารถทำให้คนไป ทำงานเรียนหนังสือได้โดยใช้ ที่เหลือของประโยชน์คือ พึ่งพาอาศัยได้

10 ประโยชน์ของน้ำเป็นสิ่งที่ มนุษย์ต้องการมากที่สุดเพื่อ ใช้ในการดำรงชีวิต

11 ซึ่งสามารถเก็บน้ำแช่แข็งเป็น พันๆปีในสภาพอากาศร้อน ละลาย

12 จากพืชและการระเหยจากดิน ไอที่เพิ่มขึ้นไปยังอากาศที่มี อุณหภูมิเย็นทำให้เกิดการ กลั่นเป็นเมฆ

13 ลำธารคือส่วนของการไหลป่า เข้าแม่น้ำในหุขเขาในภูมิ ประเทศที่มีลำธาร

14 มหาสมุทรคือวัฏจักรของน้ำที่ ไม่มีจุดเริ่มต้นแต่เราจะเริ่มต้น ในมหาสมุทร

15 จัดทำโดย นันตยศ คำสินศักดิ์ ชั้น ม.1/1 เลขที่ 9 ส่งอาจารย์ วันทนีย์ จิกยอง

16 แหล่งอ้างอิง http://www.bwsas.th/pan/ mssite/wep- site/508/ec08ystern/hydrol ogic.htm


ดาวน์โหลด ppt น้ำ. วัฏจักรของน้ำจะมีการ เปลี่ยนแปลงไปกลับจาก สถานะหนึ่งไปยังอีกสถานะ หนึ่งอย่างต่อเนื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google