งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรคมะเร็งใน ประเทศไทย นพ. รวินท์ อิงศิโรรัตน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ วิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรคมะเร็งใน ประเทศไทย นพ. รวินท์ อิงศิโรรัตน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ วิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สถานการณ์โรคมะเร็งใน ประเทศไทย นพ. รวินท์ อิงศิโรรัตน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ วิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

3 สถานการณ์ มะเร็งของโลก ทุก 1000 คน เจอ ผู้ป่วยใหม่ 2 คน Incidence – 12 million/6.7 billion – ASR 180.8/100,000 Mortality – 7.5 million/6.7 billion – ASR 105.6/100,000 ทุก 1000 คน เสียชีวิต 1 คน

4 Cancer: ASR : Wold CountryIncidenceMortality Denmark Ireland Australia New Zealand Belgium GLOBOCAN 2008 Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2008

5 Cancer: ASR : Wold CountryIncidenceMortality Korea, Republic of china Japan Thailand Malaysia GLOBOCAN 2008 Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2008

6 All Cancer: ASR :mortality rate

7

8 Health and Development Indicators per ASEAN Country for 2008 Kimman et al., 2012: The Burden of Cancer in Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

9 Cancer Incidence (Thousands) in ASEAN for 2008 Kimman et al., 2012: The Burden of Cancer in Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

10 The Top 5 Cancer Sites in ASEAN, 2008 Kimman et al., 2012: The Burden of Cancer in Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

11 อุบัติการณ์โรคมะเร็งในประเทศ ไทย ( ล่าสุด ) Cancer in Thailand

12 อุบัติการณ์โรคมะเร็งในประเทศ ไทย ( ล่าสุด ) ASR ASR man woman

13 Thailand : Male : Top 10 Cancer in Thailand Vol.6

14 Thailand : Female: ASR Top 10 Cancer in Thailand Vol.6

15 รายงานอุบัติการณ์ ASR จังหวัดอุดรธานี รายงานอุบัติการณ์โรคมะเร็งประชากร ปี งานทะเบียนมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

16 รายงานอุบัติการณ์ ASR จังหวัดอุดรธานี รายงานอุบัติการณ์โรคมะเร็งประชากร ปี งานทะเบียนมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

17 สถานการณ์โรคมะเร็ง ตับและท่อน้ำดี

18 Thai : Southeast Asia

19

20 Live and Bile duct in different regions,

21 อุบัติการณ์โรคมะเร็งตับ (Liver) ใน จังหวัดอุดรธานี ( เพศชาย ) ปี 2550 – 2552 ASR

22 อุบัติการณ์โรคมะเร็งตับ (Liver) ใน จังหวัดอุดรธานี ( เพศหญิง ) ปี 2550 – 2552 ASR

23 อุบัติการณ์มะเร็งมะเร็งตับและท่อ น้ำดีรายใหม่ที่เข้ารับการรักษาใน รพ. มะเร็งอุดรธานี ปี งานทะเบียนมะเร็ง ศูนย์มะเร็งอุดรธานี case

24 Liver cancer treatment สถิติ 5 ปีย้อนหลัง งานทะเบียนมะเร็ง ศูนย์มะเร็งอุดรธานี case

25


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรคมะเร็งใน ประเทศไทย นพ. รวินท์ อิงศิโรรัตน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ วิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google