งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ผศ. ดร. วุฒิไกร บุญคุ้ม ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ผศ. ดร. วุฒิไกร บุญคุ้ม ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ผศ. ดร. วุฒิไกร บุญคุ้ม ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 Reproductive technologies Reproductive technologies  Artificial Insemination (AI)  MOET  IVM and IVF  Nuclear transplantation (cloning)  Cryopreservation  Sex determination Reproductive technologies Reproductive technologies  Artificial Insemination (AI)  MOET  IVM and IVF  Nuclear transplantation (cloning)  Cryopreservation  Sex determination Gene technologies Gene technologies  Genetic engineering  Genetic marker (MAS, QTL)  Genetic maps  DNA finger print  Genomic selection Gene technologies Gene technologies  Genetic engineering  Genetic marker (MAS, QTL)  Genetic maps  DNA finger print  Genomic selection

3  พันธุวิศวกรรม คือ การปรับเปลี่ยน, ดัดแปลง, เคลื่อนย้าย, ตรวจสอบ สารพันธุกรรม (DNA)  ชื่อเรียกอื่น Transgenic animal, Transgenic organisms และที่รู้จักมากที่สุดคือ enetically Modified Organisms” หรือ GMOs “Genetically Modified Organisms” หรือ GMOs  ข้อดี : สัตว์ให้ผลผลิตสูงขึ้น อายุการใช้งานมาก ขึ้น มีความต้านทานโรคมากขึ้น แก้ไขปัญหา โรคทางพันธุกรรม  ข้อพึงระวัง : ยีนของสัตว์ทุกตัวเหมือนกันโอกาส สูญพันธุ์สูง ยังไม่มีรายงานการพิสูจน์ ผลข้างเคียงจากการตัดต่อยีน เสี่ยงต่อการยอมรับของผู้บริโภค

4

5 เปรียบเทียบความคล้ายคลึงของยีนที่มีอยู่ใน มนุษย์กับสิ่งมีชีวิตอื่น สิ่งมีชีวิต % ของยีนที่คล้ายกับยีนใน มนุษย์  มนุษย์คนอื่น 99.9 %  ลิงชิมแปนซี 98 - 99 %  หนู 90 %  ปลาม้าลาย 85 %  แมลงหวี่ 36 %  ยีสต์ทำขนมปัง 23 %  แบคทีเรียในลำไส้ 7 %

6 คือ คือ เครื่องหมายพันธุกรรมที่ใช้ในการบอกตำแหน่ง ของยีนที่สนใจ แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ MAS และ QTL MAS พิจารณารูปแบบ genotype ที่สัมพันธ์กับ ลักษณะที่สนใจคัดเลือก เช่น genotype AA แสดงถึงการให้ผลผลิตไข่สูงในไก่ QTL พิจารณารูปแบบของยีนที่อยู่บน โครโมโซม หากยีนใดมีอิทธิพลต่อลักษณะที่ สนใจคัดเลือกจะใช้ยีนนั้นเป็น QTL ยีนสำหรับ การคัดเลือก

7  การค้นหายีนที่มีความสัมพันธ์กันกับลักษณะต่างๆ เช่น ไข้เห็บ  ยีนที่เกี่ยวข้องกับการให้ผลผลิตน้ำนม (DGAT)  ยีนต้านทานโรคต่างๆ เช่น โรคเต้านมอักเสบ (BOLA)  ยีนที่เกี่ยวข้องกับทนความเครียดเนื่องจากความ ร้อน (HSP70)  ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนเนื่องจากมี connecting genes อยู่มาก

8 QTL linked marker = gene marker QTL marker ที่ควรนำไปใช้ ในการคัดเลือก

9  คือ การระบุตำแหน่งยีนที่ควบคุม ลักษณะต่างๆบนโครโมโซม

10  เป็นเทคโนโลยีในการตรวจสอบถึงประวัติบรรพบุรุษ ของสัตว์ ทำให้ทราบถึงต้นกำเนิดของสัตว์  ตรวจสอบความเป็น พ่อ - แม่ของสัตว์, คน (Tsunami event)  ตรวจสอบหาคนร้าย (crime)

11

12 X

13 X Genome คือ พันธุกรรม Selection คือ การคัดเลือก รวมกันเป็น การคัดเลือกสัตว์จากพันธุกรรมโดยตรง โดยจะใช้วิธีการใดๆร่วมกัน วิธีการคัดเลือกในปัจจุบันแบ่งเป็น 1. การประเมินพันธุกรรม 2. การใช้เทคโนโลยีโมเลกุล

14


ดาวน์โหลด ppt โดย ผศ. ดร. วุฒิไกร บุญคุ้ม ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google