งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาขาโรคมะเร็ง เขตบริการสุขภาพที่ 1 แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ในรูปแบบเครือข่ายบริการสุขภาพ (Service Plan) ปี 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาขาโรคมะเร็ง เขตบริการสุขภาพที่ 1 แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ในรูปแบบเครือข่ายบริการสุขภาพ (Service Plan) ปี 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาขาโรคมะเร็ง เขตบริการสุขภาพที่ 1 แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ในรูปแบบเครือข่ายบริการสุขภาพ (Service Plan) ปี 2558

2 ข้อเสนอการดำเนินงานในระดับเขตฯ 1 สาขาโรคมะเร็ง ปี 2558 1.จัดตั้งหน่วยทะเบียนมะเร็ง ในโรงพยาบาล ระดับ A และ S 2. พัฒนาการตรวจ Screening ใน กลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านม 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง 4. เพิ่มศักยภาพระบบส่งต่อผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อรับ การฉายรังสี จากเครือข่ายล้านนา 3 สู่รพ.มะเร็งลำปาง

3 ทะเบียนมะเร็ง เป็นหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการโรคมะเร็ง จำนวนผู้ป่วย มะเร็งรายใหม่ ในแต่ละปี (ราย/ปี) จำนวนเจ้าหน้าที่ จำนวนเครื่อง คอมพิวเตอร์ (เครื่อง) แพทย์ (คน) พยาบาล (คน) เจ้าหน้าที่ ทะเบียน มะเร็ง (คน) <1,0001112 1,000 -1,5001112 1,500-2,0001123 >2,0001134 1.จัดตั้งหน่วยทะเบียนมะเร็ง ในโรงพยาบาลระดับ A และ S

4

5 Cancer Payment Registry (CPR) ลงทะเบียนกับ สปสช. ( web NHSO) ขอเลข CPR

6 2. พัฒนาการตรวจ Screening ในกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านม 1. กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โดย เครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ร่วมกับ โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ของกรมการแพทย์ 2.เพิ่มช่องทางการเข้าถึงการตรวจ Mammography ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น Outsource, นัดตรวจพิเศษนอกเวลา

7 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเชี่ยวชาญ ด้านโรคมะเร็ง 1. ขอสนับสนุนทุนบุคลากรเชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง ใน รพ.ระดับ A  Medical oncologist (4)  Surgical oncologist (3)  Gynecologic oncologist (3)  Hematologist  Pediatric hematologist  Colorectal surgeon  Interventionist (0)  Anesthesiologist  Pharmacist  Oncology nurse  Scrub nurse (ขาดปริมาณมาก)  Cancer nurse case manager coordinator (CNC)

8 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเชี่ยวชาญ ด้านโรคมะเร็ง 2. ขอสนับสนุนทุนบุคลากรเชี่ยวชาญการดูแล Palliative care  แพทย์ผู้ดูแลเฉพาะด้าน palliative care  พยาบาลผู้ดูแลเฉพาะด้าน palliative care 3. ขอสนับสนุนบุคลากรการจัดตั้งหน่วยทะเบียน มะเร็ง  Data manager  Statistician (ICD-O)

9 4. เพิ่มศักยภาพระบบส่งต่อผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อรับการฉาย รังสี จาก เครือข่ายล้านนา 3 สู่ รพ.มะเร็งลำปาง รพ. มะเร็งลำปาง รพ. มหาราชนครเชียงใหม่ 900+ ราย ต่อปี (เฉพาะ จ.เชียงราย)

10 10


ดาวน์โหลด ppt สาขาโรคมะเร็ง เขตบริการสุขภาพที่ 1 แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ในรูปแบบเครือข่ายบริการสุขภาพ (Service Plan) ปี 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google