งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Breast Cancer Campaign Detection ! Congestion of “Breast Cancer “ message.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Breast Cancer Campaign Detection ! Congestion of “Breast Cancer “ message."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Breast Cancer Campaign Detection !

3 Congestion of “Breast Cancer “ message

4 Too Gender Stereotype

5 Siam Commercial Bank Corporate Banking IGOOL Raising of Breast Cancer Awareness As CSR Conducted by Non-Gender Corp.

6 Same “time” Same “group “ Same “ dialogue”

7 โจทย์ 1. ชิงพื้นที่สื่อ ในเดือนตุลาคม ฤดูกาล รณรงค์มะเร็งเต้านมซึ่งหลายบริษัทนำมาใช้ ทำ CSR 2. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทต่อ ประชาชนทั่วไปและพันธมิตรทางธุรกิจ

8 How Wacoal Breast Campaign Get BOLD?

9 Communication Strategy ขยายกลุ่มจากเดิมๆ เพศหญิงซึ่งอายุและ พฤติกรรม มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านม โดยพุ่งการสื่อสารไปที่คนใกล้ชิดผู้ป่วย คนรัก ญาติ และเพื่อน โดยใช้เนื้อหาเป็นประโยชน์แด่ คนกลุ่มนี้ รวมทั้งตัวผู้ป่วยเอง นอกจากนั้น ยังสามารถสะท้อนไปสู่กลุ่ม คน ทั่วไปได้ขยาการรับรู้มิติของการณรงค์มะเร็งเต้า นม

10 เอาหนังสือ(แผ่นพับ)มาอ่านหนังสือ ตามโรงพยาบาลที่เขาตั้งๆ ตามห้อง ฉายแสมอก็เอามาอ่าน เวลาสงสัย ผมก็ถามหมอ บางทีก็ไปนั่งกับ เพื่อนก็ถามเพือนเขาอธิบายให้ก็ สบายใจ ถ้าเกี่ยวกับคนไข้พอใครจะ พูดอะไรสักนิดก็ไปถามหมอ หมอก็ อธิบาย ก้ไม่ใช่หมอซะที่เดียว คนทำ บัตรอีกคนหนึ่ง ถามแกก็อธิบาย แก บอกว่าถ้าสงสัยอะไรให้ถามหมอ บางทีก็คิดเอง ถ้าไม่แน่นใจก็ถาม หมออีก ถามหมออย่างเดียว… Caregiver voices แสงหาความรู้

11 ผมไปพูดให้กินข้าวบ้าง เพราะ ภรรยายไม่ยอมกินอะไรเลย เอาแต่ นอนอย่างเดียว พอผมพูดมากๆ เข้า ภรรยายก็โกรธจะกลับบ้าน เพราะเรา เป็นห่วงอุตส่าห์มาเฝ้า ผมก็พูดแรงๆ ประชดแก ให้แกรู้สึกบ้าง เพราะผม ไม่รู้จะทำยังไงให้แกกิน ผมก็เลย พูดประชดแกเรื่องที่ผมอุตส่าห์มา เฝ้าลำบาท ทางบ้านก็ลำบาท แต่แก กลับโกรธบอกไม่ฉายแสงแล้วจะ กลับบ้านก ก็พูดกับแก ผมก็นั่งร้อง แกก็นั่งร้อง...ผู้ป่วยดื้อไม่ให้ความร่วมมือ ก่อความทุกข์ใจ ไม่สบายใจแกคนรอบข้าง Caregiver voices

12 คือบางคนเป็นโรคแบบนี้เขาผ่าตัด ก่อนแล้ว ฉายแสงทีหลัง แล้วบางคนไม่ได้ผ่า ฉายแสงแล้ว ผมบอกว่ามันจะ หายมั๊ยหนอ ได้แต่ฉายแสง เครียด ตอนนี้ภรรยายแพ้แสงมาก แก กินไม่ได้เพลียมาก.. วิตกกังวลอาการผู้ป่วย Caregiver voices

13 Breast Cancer, It’s not only girl’s

14 Key symbolic WE belong

15 Key symbolic เพื่อช่วยสนับสนุน key message “ Breast Cancer, It ‘s not only girl’s “ ให้สำเร็จทั้งภาพและสาร สัญลักษณ์ ลิบบิ้นคู่ หรือ เราอยู่ข้างกัน(we belong) จะถูกนำไปใช้ในวาระต่างๆอาทิเช่น Teaser ในช่วงต้น จัดทำเข็มกลัดแจกสื่อมวลชน และพิธีกรรายการชื่อดัง ผู้บริหารวาโก้ล ทุกท่านเริ่มติดตลอดเดือนตุลาคม สัญลักษณ์ web banner ใน corporate website เพื่อประโยชน์ในการ จัดกรอบเนื้อหา

16 Detecting กลุ่มผู้หญิงทั่วไป ญาติผู้ป่วยมะเร็ง เต้านม คนใกล้ชิด เพื่อนร่วมงาน Caregiving ผู้ป่วยมะเร็ง เต้านม Caretaking Breast Cancer, It’s not only girl’s Target audience

17 Breast Cancer, It’s not only girl’s รูปแบบ ใช้ teaser เพื่อกระตุ้นความสนใจจาก สื่อมวลชนและ ประชาชนทั่วไปผ่าน หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ และ Bangkok Post ซึ่งจะตีพิมพ์สองครั้ง คือช่วงกลางเดือนสิงหาคม และต้นเดือน กันยายน โดยเดือนกันยายนจะเน้นย้ำสารให้ ชัดเจนมากขึ้น พร้อมกับระบุเบอร์ติดต่อและ ข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจ และโลโก้บริษัท Wacoal

18 เนื้อหา พลังความรักและกำลังใจ จากคน รอบข้างเปรียบเสมือน ลมใต้ปีกที่ คอยอยู่เคียงข้างเสมอ ไม่ว่าผู้ป่วย จะประสบปัญหาใดก็ตาม Breast Cancer, It’s not only girl’s

19 รูปแบบ tie-in ในรายการโทรทัศน์ ที่มีกลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มครอบครัวหรือผู้ที่สนใจเรื่องของ สุขภาพ เนื้อหา เน้นการพูดคุยกับผู้ใกล้ชิดผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นคน ในครอบครัว คนใกล้ชิด หรือเพื่อนร่วมงานโดย ให้เล่าประสบการณ์ว่าต้องปรับตัวกับอย่างไร เพื่อการดูแลผู้ป่วย ซึ่งต้องอาศัยความรัก ความ เข้าใจ และความอดทน Breast Cancer, It’s not only girl’s

20 รูปแบบ จัดทำ booklet สำหรับผู้สนใจ โดยสามารถติดต่อ ขอรับได้ที่ Wacoal counter จากโทรศัทพ์ ติดต่อเข้ามาขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ลงทะเบียน ขอรับผ่านแว็บไซด์ หรือหากสามารถ ดาว์โหลด์ ได้จากเว็บไซด์ เนื้อหา 10 เคล็ดลับวิธีดูแลคนรักจากการป่วยเป็นมะเร็ง เต้านม วิธีปรับตัวกับชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมของ คนใกล้ชิดผู้ป่วย ความรู้สึกของคนใกล้ชิดในการดูแบผู้ป่วย Breast Cancer, It’s not only girl’s

21 เนื้อหา ( ต่อ ) ปัญหาและอุปสรรคที่คนใกล้ชิดประสบในการ ดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม วิธีการเผชิญปัญหาและการปรับตัวของญาติ Breast Cancer, It’s not only girl’s

22 รูปแบบ และ เนื้อหา จัดทำเป็น scoop ในนิตยสารผู้หญิงชั้นนำ ว่าถึง การปรับตัวของญาติผู้ป่วย หรือสามีของผู้ป่วย มะเร็งเต้านมที่คนใดคนหนึ่งเป็นที่รู้จักของสื่อ เล่านับตั้งแต่ทราบว่าภรรยาหรือแฟน พบว่าเป็น มะเร็งเต้านม อุปสรรคในการการสื่อสารและ ความสัมพันธ์ที่ผ่านมา และการเอาชนะอุปสรรค นี้ร่วมกัน

23 Wacoal -Breast Cancer Event. Breast Cancer, It’s not only girl’s

24 Detecting กลุ่มผู้หญิงทั่วไป ญาติผู้ป่วยมะเร็ง เต้านม คนใกล้ชิด เพื่อนร่วมงาน Caregiving ผู้ป่วยมะเร็ง เต้านม Caretaking Breast Cancer, It’s not only girl’s Target audience

25 Breast Cancer, It’s not only girl’s Inspiring Fashion show – รวบรวมผู้เคยป่วยจากมะเร็งเต้านม ขึ้นเวทีแสดงเสื้อผ้า โดยใช้ balancing bra โดยมีคนรอบข้างผู้เคยประสบการณ์มะเร็งเต้านม มาให้กำลังใจ ซึ่งกลุ่มที่เข้ามาชมงานจะได้ความรู้สึกที่เปี่ยมไป ด้วยความสนุขสนานของงาน บรรยากาศของชีวิตที่เปี่ยมไปด้วย กำลังใจ และ ความสวยงามของเสื้อผ้า

26 Detecting กลุ่มผู้หญิงทั่วไป ญาติผู้ป่วยมะเร็ง เต้านม คนใกล้ชิด เพื่อนร่วมงาน Caregiving ผู้ป่วยมะเร็ง เต้านม Caretaking Breast Cancer, It’s not only girl’s Target audience

27 Breast Cancer, It’s not only girl’s Breast Detection Mobile จัดรถ Dmmu( full field digital mammography mobile unit ) รถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ที่ทันสมัยที่สุดคันแรกของประเทศไทยและของเอเชีย พร้อมแพทย์และทีมผู้เชี่ยวชาญไปให้บริการตรวจ เอกซเรย์เต้านม

28 Breast Cancer-specific for caregivers seminar เนื่องจากการรักษามะเร็งเต้านม เป้นไปได้ที่จะทำให้เกิดผลกระทบ ร่างกายและจิตใจ เพราะฉะนั้น ความอดทน และ เข้าใจผู้ป่วย เป็นสิ่งที่จำเป็นมากดังนี้ Breast Cancer, It’s not only girl’s

29 ( ต่อ ) การดูแลผู้ป่วยขนาดทำการตรวจรักษา การช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงพักรักษาตัว การจัดระบบการเตือนความจำในการให้ยาผู้ป่วย (Medical Management) การสนับสนุนผู้ป่วยทางด้านอามารณ์ Breast Cancer, It’s not only girl’s Breast Cancer-specific for caregivers seminar

30 Wacoal Stand & deliver care Breast Cancer, It’s not only girl’s

31 ( ต่อ ) ตั้งบู๊ต บัตรคำอวยพร และ e-cards สำหรับผู้ร่วมงาน โดยมีคำอวยพร และ แบบไม่มีคำอวยพร เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกว่ามีคนรอบข้างห่วง ใยมากแค่ไหน

32 Breast Cancer, It’s not only girl’s จัดทำ t-shirt แจก นักข่าว พันธมิตรทางธุรกิจ และ นำมาร่วมกิจกรรม promotion ตาม Wacoal Counter

33 WE belong จัดทำ t-shirt และเข็มกลัด ลิบบิ้นคู่ แจก นักข่าว พันธมิตรทางธุรกิจ และ นำมาร่วมกิจกรรม promotion ตาม Wacoal Counter

34 Breast Cancer, It’s not only girl’s จัดทำ medical calendar แจกตาม Wacoal counter หรือ นำมาเป็นของรางวัล กิจกรรม promotion

35 Thank for you Q & A


ดาวน์โหลด ppt Breast Cancer Campaign Detection ! Congestion of “Breast Cancer “ message.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google