งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยูเนี่ยนและอินเตอร์เซคชันของเหตุการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยูเนี่ยนและอินเตอร์เซคชันของเหตุการณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยูเนี่ยนและอินเตอร์เซคชันของเหตุการณ์
ค32214 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 4

2 ยูเนี่ยนของเหตุการณ์
ถ้า E1 และ E2 เป็นเหตุการณ์สองเหตุการณ์ E1  E2 คือ เหตุการณ์ที่ประกอบด้วยสมาชิกของเหตุการณ์ E1 หรือเหตุการณ์ E2 หรือทั้งสองเหตุการณ์

3 ตัวอย่าง ในการทอดลูกเต๋า 1 ลูก 1 ครั้ง ถ้า E1 เป็นเหตุการณ์ที่ลูกเต๋า ขึ้นแต้มคี่ และ E2 เป็นเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าขึ้นแต้มที่เป็นจำนวน เฉพาะ จงหา E1  E2 วิธีทำ แซมเปิ้ลสเปซคือเซตของแต้มบนลูกเต๋า ดังนั้น S = {1,2,3,4,5,6} E1 = {1,3,5} E2 = {2,3,5} ดังนั้น E1  E2 = {1,2,3,5}

4 อินเตอร์เซคชันของเหตุการณ์
ถ้า E1 และ E2 เป็นเหตุการณ์สองเหตุการณ์ E1  E2 คือ เหตุการณ์ที่ประกอบด้วยสมาชิกของเหตุการณ์ E1 และ E2

5 ตัวอย่าง ในการทอดลูกเต๋า 1 ลูก 1 ครั้ง ถ้า E1 เป็นเหตุการณ์ที่ลูกเต๋า ขึ้นแต้มคี่ และ E2 เป็นเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าขึ้นแต้มที่เป็นจำนวน เฉพาะ จงหา E1  E2 วิธีทำ แซมเปิ้ลสเปซคือเซตของแต้มบนลูกเต๋า ดังนั้น S = {1,2,3,4,5,6} E1 = {1,3,5} E2 = {2,3,5} ดังนั้น E1  E2 = {3,5}

6 เหตุการณ์ที่ไม่เกิดร่วมกัน
จะเรียกเหตุการณ์ E1 และ E2 ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิด ร่วมกัน ถ้า E1 และ E2 เป็นเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่ E1  E2 = 

7 ตัวอย่าง ให้ E1 เป็นเหตุการณ์ที่ได้แต้มเป็นจำนวนคี่ ในการทอดลูกเต๋า 1 ลูก 1 ครั้ง และ E2 เป็นเหตุการณ์ทีได้แต้มมากกว่า 5 จง แสดงว่า E1 และ E2 ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดร่วมกัน วิธีทำ ให้ E1 = {1,3,5} และ E2 = {6} จะได้ว่า E1  E2 =  ดังนั้น E1 และ E2 ว่าเหตุการณ์ที่ไม่เกิดร่วมกัน

8 คอมพลีเมนต์ของเหตุการณ์
ให้ S เป็นแซมเปิ้ลสเปซ และ E เป็นเหตุการณ์ คอมพลีเมนต์ของเหตุการณ์ E เขียนแทนด้วย E’ คือ เหตุการณ์ที่ประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ในแซมเปิ้ลสเปซ S แต่ไม่ อยู่ในเหตุการณ์ E

9 ตัวอย่าง ในการหยิบไพ่หนึ่งใบจากสำรับ ให้ E เป็นเหตุการณ์ที่ได้โพดำ หรือโพแดง ดังนั้น S = {โพดำ, โพแดง, ดอกจิก, ข้าวหลามตัด} E = {โพดำ, โพแดง} E’ = {ดอกจิก, ข้าวหลามตัด}

10 ผลต่างของเหตุการณ์ ถ้า E1 และ E2 เป็นเหตุการณ์สองเหตุการณ์
E1 - E2 คือ เหตุการณ์ที่ประกอบด้วยสมาชิกของเหตุการณ์ E1 แต่ไม่มีสมาชิกของเหตุการณ์ E2

11 ตัวอย่าง ในการทอดลูกเต๋า 1 ลูก 1 ครั้ง ถ้า E1 เป็นเหตุการณ์ที่ลูกเต๋า ขึ้นแต้มคี่ และ E2 เป็นเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าขึ้นแต้มที่เป็นจำนวน เฉพาะ จงหา E1 - E2 วิธีทำ แซมเปิ้ลสเปซคือเซตของแต้มบนลูกเต๋า ดังนั้น S = {1,2,3,4,5,6} E1 = {1,3,5} E2 = {2,3,5} ดังนั้น E1 - E2 = {1}


ดาวน์โหลด ppt ยูเนี่ยนและอินเตอร์เซคชันของเหตุการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google