งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค 32214 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 4 ยูเนี่ยนและอินเตอร์เซคชัน ของเหตุการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค 32214 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 4 ยูเนี่ยนและอินเตอร์เซคชัน ของเหตุการณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค 32214 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 4 ยูเนี่ยนและอินเตอร์เซคชัน ของเหตุการณ์

2 ยูเนี่ยนของเหตุการณ์ ถ้า E1 และ E2 เป็นเหตุการณ์สอง เหตุการณ์ E1  E2 คือ เหตุการณ์ที่ประกอบด้วย สมาชิกของเหตุการณ์ E1 หรือเหตุการณ์ E2 หรือทั้งสองเหตุการณ์

3 ตัวอย่าง ในการทอดลูกเต๋า 1 ลูก 1 ครั้ง ถ้า E1 เป็น เหตุการณ์ที่ลูกเต๋าขึ้นแต้มคี่ และ E2 เป็น เหตุการณ์ที่ลูกเต๋าขึ้นแต้มที่เป็นจำนวน เฉพาะ จงหา E1  E2 วิธีทำ แซมเปิ้ลสเปซคือเซตของแต้มบน ลูกเต๋า ดังนั้น S = {1,2,3,4,5,6} E1 = {1,3,5} E2 = {2,3,5} ดังนั้น E1  E2 = {1,2,3,5}

4 อินเตอร์เซคชันของ เหตุการณ์ ถ้า E1 และ E2 เป็นเหตุการณ์สอง เหตุการณ์ E1  E2 คือ เหตุการณ์ที่ประกอบด้วย สมาชิกของเหตุการณ์ E1 และ E2

5 ตัวอย่าง ในการทอดลูกเต๋า 1 ลูก 1 ครั้ง ถ้า E1 เป็น เหตุการณ์ที่ลูกเต๋าขึ้นแต้มคี่ และ E2 เป็น เหตุการณ์ที่ลูกเต๋าขึ้นแต้มที่เป็นจำนวน เฉพาะ จงหา E1  E2 วิธีทำ แซมเปิ้ลสเปซคือเซตของแต้มบน ลูกเต๋า ดังนั้น S = {1,2,3,4,5,6} E1 = {1,3,5} E2 = {2,3,5} ดังนั้น E1  E2 = {3,5}

6 เหตุการณ์ที่ไม่เกิด ร่วมกัน จะเรียกเหตุการณ์ E1 และ E2 ว่าเป็น เหตุการณ์ที่ไม่เกิดร่วมกัน ถ้า E1 และ E2 เป็นเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่ E1  E2 = 

7 ตัวอย่าง ให้ E1 เป็นเหตุการณ์ที่ได้แต้มเป็นจำนวนคี่ ในการทอดลูกเต๋า 1 ลูก 1 ครั้ง และ E2 เป็นเหตุการณ์ทีได้แต้มมากกว่า 5 จงแสดง ว่า E1 และ E2 ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิด ร่วมกัน วิธีทำ ให้ E1 = {1,3,5} และ E2 = {6} จะได้ว่า E1  E2 =  ดังนั้น E1 และ E2 ว่าเหตุการณ์ที่ไม่เกิด ร่วมกัน

8 คอมพลีเมนต์ของ เหตุการณ์ ให้ S เป็นแซมเปิ้ลสเปซ และ E เป็น เหตุการณ์ คอมพลีเมนต์ของเหตุการณ์ E เขียนแทน ด้วย E’ คือเหตุการณ์ที่ประกอบด้วยสมาชิก ที่อยู่ในแซมเปิ้ลสเปซ S แต่ไม่อยู่ใน เหตุการณ์ E

9 ตัวอย่าง ในการหยิบไพ่หนึ่งใบจากสำรับ ให้ E เป็น เหตุการณ์ที่ได้โพดำหรือโพแดง ดังนั้น S = { โพดำ, โพแดง, ดอกจิก, ข้าวหลาม ตัด } E = { โพดำ, โพแดง } E’ = { ดอกจิก, ข้าวหลามตัด }

10 ผลต่างของเหตุการณ์ ถ้า E1 และ E2 เป็นเหตุการณ์สอง เหตุการณ์ E1 - E2 คือ เหตุการณ์ที่ประกอบด้วย สมาชิกของเหตุการณ์ E1 แต่ไม่มีสมาชิก ของเหตุการณ์ E2

11 ตัวอย่าง ในการทอดลูกเต๋า 1 ลูก 1 ครั้ง ถ้า E1 เป็น เหตุการณ์ที่ลูกเต๋าขึ้นแต้มคี่ และ E2 เป็น เหตุการณ์ที่ลูกเต๋าขึ้นแต้มที่เป็นจำนวน เฉพาะ จงหา E1 - E2 วิธีทำ แซมเปิ้ลสเปซคือเซตของแต้มบน ลูกเต๋า ดังนั้น S = {1,2,3,4,5,6} E1 = {1,3,5} E2 = {2,3,5} ดังนั้น E1 - E2 = {1}


ดาวน์โหลด ppt ค 32214 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 4 ยูเนี่ยนและอินเตอร์เซคชัน ของเหตุการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google